Řízení a kontrola

Díky svému internímu koncernovému řídicímu systému dosahujeme transparentnosti výsledkových ukazatelů. Zde se dozvíte více o finančních cílových veličinách a o řízení a kontrole u společnosti KUKA.

Cíle podnikového řízení

Cílem naší koncernové strategie je trvalé zvyšování hodnoty podniku. Finanční cílové hodnoty koncernu KUKA ukazují naše řídicí veličiny a měří výkony, které mají vliv na hodnotu podniku.

Finanční cílové veličiny pro řízení a kontrolu

Cílové veličiny EBIT, ROCE a Free Cashflow zjišťujeme jak pro koncern, tak i pro divize Robotics, Systems a Swisslog:

  • Pomocí výsledku před odečtením úroků a daní EBIT zjišťujeme rentabilitu obratu. Tento operativní výsledek dáme do poměru s tržbami z prodeje. Z toho pak vyplyne EBIT marže.
  • Pomocí ukazatele Return on Capital Employed ROCE zjišťujeme rentabilitu vloženého kapitálu. K tomu účelu dáme výsledek EBIT do poměru s ukazatelem Capital Employed.
  • Volné hotovostní prostředky Free Cashflow jsou zůstatkem z přítoku prostředků z běžné obchodní činnosti a investiční činnosti. Tato cílová veličina ukazuje, zda jsou investice pokryty z peněžních toků, a kolik prostředků je k dispozici na případnou výplatu dividend a na splácení dluhů.

Vývoj obchodu a stav objednávek

Důležitým včasným indikátorem vývoje obchodu jsou došlé objednávky. Evidujeme je podle oblastí obchodní činnosti a regionů. Stav objednávek je současně indikátorem využití kapacit v příštích měsících.

Všechny ukazatele se v průběhu řízení a kontroly nepřetržitě sledují a prověřují pomocí interního výkaznictví. Odchylky od plánu analyzuje management. V případě potřeby se dohodnou taková opatření, která zaručí dosažení cílových veličin.

Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie