Trvalá udržitelnost u společnosti KUKA

Trvalá udržitelnost je u společnosti KUKA pevně zakotvena v podnikové kultuře. Jako podnik zaměřený na budoucnost se zasazujeme o trvalou udržitelnost ve všech oblastech – pro lidstvo a pro kvalitu našich výrobků a služeb. A také proto, protože neseme odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí.

Trvalá udržitelnost ve všech oblastech

U společnosti KUKA znamená trvalá udržitelnost odpovědné podnikatelské jednání se zřetelem na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů. Neseme odpovědnost za své zaměstnance, zákazníky, investory, společnost a prostředí, které nás obklopuje. Proto se staráme o to, aby se náš podnik neustále rozvíjel s ohledem na trvalou udržitelnost. O trvalou udržitelnost se zasazujeme v oblastech:

 • sociální prostředí
 • energie, životní prostředí a zdroje
 • hospodářství

Trvalá sociální udržitelnost: pro zaměstnance a společnost

Zdraví našich zaměstnanců má pro nás nejvyšší prioritu. Chceme vytvářet flexibilní, zdravé pracovní prostředí. K tomu patří i slučitelnost rodiny s povoláním. Proto se staráme o trvale udržitelnou personální politiku a podporujeme rovnováhu mezi prací a osobním životem tím, že nabízíme klouzavou pracovní dobu, práci z domova nebo dětské jesle Orange Care.

Založením obecně prospěšného spolku Orange Care reg. sp. v roce 2012 poskytujeme navíc také společenský přínos. Prostřednictvím tohoto spolku se angažují zaměstnanci KUKA v sociálním prostředí a podporují formou darů potřebné.

Zaměstnanci firmy KUKA se pravidelně setkávají, aby společně provozovali sport.

Systémy řízení a certifikáty v sociální oblasti

Abychom chránili trvalý rozvoj a zdraví zaměstnanců KUKA, pracujeme se systémy řízení jakosti, které zajišťují např. bezpečí zaměstnanců na staveništích. Patří sem i dalekosáhlý systém zdravotní péče. Naše aktuální certifikáty:

 • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
  Systém řízení bezpečnosti práce bavorské obchodní inspekce a hospodářství má za úkol zlepšení a zefektivnění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti. OHRIS se zaměřuje na to, aby se zaměstnanci sami aktivně zabývali bezpečností práce a ochranou svého zdraví.
 • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
  Tato britská norma je základem certifikace systémů řízení bezpečnosti práce. OHSAS 18001 se zabývá nebezpečími a riziky provozní bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
  Systém akreditace ochrany zdraví a bezpečnosti práce CHAS je certifikátem pro stavební průmysl. Slouží jak odběratelům, tak i dodavatelům k posouzení zdravotní a bezpečnostní kompetence podniku.
 • berufundfamilie:
  Tento certifikát se zaměřuje na takové utváření pracovních míst, které by zohledňovalo rodinnou situaci a příslušnou životní fázi. Díky tomu se má zlepšit kvalita života zaměstnanců a zvýšit efektivita podniku.

Trvalá ekologická udržitelnost: Energetická účinnost a efektivita zdrojů

Stále větší množství lidí žije ze stále menšího množství zdrojů. Pro společnost KUKA má šetrné zacházení se zdroji, stejně jako energetická efektivita procesů mimořádnou důležitost, protože jejich důsledkem je snížení emisí CO2. Z toho důvodu spoléháme na energetickou účinnost v investiční výstavbě se zelenými technologiemi a výrobky jako třeba energeticky účinným průmyslovým robotem KR QUANTEC.

K trvalé ekologické udržitelnosti přispívá i přechod na dálkové vytápění stanoviště v Augsburgu. Díky tomu jsme dokázali snížit své emise CO2 o celých 18 procent. Kromě toho vyrobíme v Augsburgu každý rok zhruba 35.000 kWh solární energie. U všech novostaveb, rozšíření nebo modernizací na tomto stanovišti realizujeme již inovační ekologické koncepce – a dalece tak překonáváme zákonné požadavky.

Navíc klademe důraz na efektivní zacházení se zdroji a chceme likvidovat nebo recyklovat výrobky se zřetelem na udržitelný rozvoj. Proto nabízíme svým zákazníkům službu vybavování novými obráběcími stroji (retooling).

Systémy řízení a certifikáty v oblasti ekologie

Se svým systémem řízení ochrany životního prostředí, stejně jako systémem řízení hospodaření s energií se staráme o to, aby druh, rozsah a důsledky našich činností, výrobků a služeb byly přiměřené. Proto neustále pracujeme na zlepšování tohoto systému řízení a vyhýbáme se zatěžování životního prostředí. Naše certifikáty trvalé udržitelnosti v této oblasti: 

 • ISO 14001: Mezinárodní norma ISO 14001 stanoví požadavky na systém řízení ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na nepřetržitý proces zlepšování. ISO 14001 patří do skupiny norem, která se kromě jiného zabývá ekologickými rozvahami, ekologickými ukazateli a posuzováním ekologických výkonů.
 • ISO50001: Tato mezinárodně uznávaná norma podporuje rozvoj systematického řízení hospodaření s energií vzhledem k energetické účinnosti a emisím CO2. Společnost KUKA provozuje systém řízení energie podle normy ISO 50001 od roku 2016. 
 • VDA 6.4: Společnost KUKA má na příslušných stanovištích certifikaci podle VDA 6.4. Tato norma se týká subdodavatelů pro automobilový průmysl a vydal ji spolek TÜV.

Trvalá hospodářská udržitelnost: přemýšlení na dlouhou dobu dopředu a odpovědné jednání

Společnost KUKA žije principem trvale udržitelného hospodaření: Plánujeme na dlouhou dobu dopředu, v předstihu se zabýváme tématy budoucnosti a potlačujeme problémy odstraněním jejich příčin. 

Díky tomu je společnost KUKA členem iniciativy udržitelného rozvoje Blue Competence. Ta si klade za cíl uvést pokroky německého strojírenství a investiční výstavby v oblastech energetické účinnosti, optimalizace výrobních procesů a recyklace do veřejného povědomí.

Navíc se společnost KUKA aktivně podílí na sdruženém projektu "Energeticky a zdrojově efektivní výroba karosérií“. Díky němu se má technika výroby automobilů stát energeticky hospodárnější a šetrnější vůči zdrojům.

Systémy řízení a certifikáty v oblasti hospodářství

Abychom mohli hospodařit v souladu s trvale udržitelným rozvojem, spoléháme i zde na osvědčené systémy řízení jakosti. K našim certifikátům v této oblasti patří kromě jiných:

 • AEO (Approved Economic Operator – oprávněný hospodářský subjekt): Tato certifikace slouží k tomu, aby potvrdila spolehlivost bezpečnosti mezinárodního dodavatelského řetězce.
 • ISO9001: Tato skupina norem se zabývá systémy řízení jakosti a slouží ke vzájemnému porozumění na národní a mezinárodní úrovni.
 • VDA6 část 4: Jako subdodavatel pro automobilový průmysl je společnost KUKA rovněž držitelem certifikátu podle samostatné normy VDA6 části 4. Tato norma umožňuje prokázat splnění požadavků automobilového průmyslu v oblastech, ve kterých v současnosti není možná certifikace podle IATF16949.
 • IATF16949: Tato norma má za úkol zlepšení systémové a procesní kvality a zvýšení spokojenosti zákazníků. Zaměřuje se na odhalování chyb, ne na jejich samotné zabraňování.
 • EN/AS9100: Tato mezinárodně uznávaná norma slouží jako systém řízení jakosti pro letecký a kosmický průmysl. EN/AS9100 se zakládá na certifikaci podle normy ISO9001.
 • ISO13485: Také pro lékařské odvětví existují stanovené systémy řízení jakosti. Příslušná certifikace podle normy ISO13485 definuje požadavky na design a výrobu lékařských výrobků.
 • ISO3834: Díky profesionálnímu postavení v oblasti svařování je pro společnost KUKA důležitá i tato norma. Popisuje kvalitativní požadavky na výrobce tavně svařovaných součástí a konstrukcí.
 • Známý dopravce (bV): Díky přidělení tohoto stavu můžeme jako podnik prokázat, že zasíláme bezpečné letecké zásilky.
Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie