Vize a poslání

Společnost KUKA je jedním z předních dodavatelů inteligentních automatizačních řešení. Již déle než 100 let usnadňují naše výrobky a řešení život a práci lidem na celém světě.

Automatizační řešení pro silné trhy

Jako globální tvůrce automatizace disponuje společnost KUKA rozsáhlým portfoliem. To sahá od jednotlivého robota přes robotickou buňku pro automatizovaný výrobní krok až po individuálně přizpůsobené velkokapacitní zařízení. Při tom se společnost KUKA řídí silně rostoucími, ziskovými trhy, jako je automobilový průmysl a letectví/kosmonautika, a posiluje svou aktivitu rovněž v oblastech jako spotřební zboží a elektronické obchodování. Díky našim řešením jsou naši zákazníci ve všech odvětvích celosvětově úspěšnější.

›Oranžová inteligence‹ aplikovaná pro zákazníky

Přidaná hodnota vzniká u společnosti KUKA společným působením různých kompetencí. Těmi mohou být třeba hardware a mechanika anebo zákazníci, partneři a producenti. Tato souhra různých kompetencí a oblastí v podniku je centrálním aspektem našeho podnikového vzoru a charakterizuje naši ›Oranžovou inteligenci‹. Každý výkon a každý výrobek je výsledkem tohoto splynutí, poskytuje zákazníkům přidanou hodnotu a pomáhá jim realizovat své vize.
Vize a poslání společnosti KUKA: Díky souhře různých oblastí a kompetencí vzniká jedinečné řešení.

Připraveno pro továrnu zítřka

Celosvětové trendy jako globalizace, digitalizace a demografické změny proměňují svět a s ním i globální hospodářství. Jako vedoucí inovátor v oblasti automatizace nabízí společnost KUKA klíčové technologie a řešení pro Průmysl 4.0 a pro továrnu zítřka. Patří k nim senzitivní roboty určené pro spolupráci člověka se strojem, mobilní plošiny a autonomní navigace.
Továrna budoucnosti – u společnosti KUKA již dnes realita.

Náš vzor vedení ve společnosti KUKA

Za všemi těmito chytrými řešeními stojí naši zaměstnanci. Pro podpoření zaměstnanců KUKA na celém světě nabízí společnost KUKA širokou škálu možností osobního rozvoje ve vlastních podnikových zařízeních dalšího vzdělávání, stejně jako vzdělávací programy pro odborníky a vedoucí pracovníky. Naši zaměstnanci reprezentují společné hodnoty pod jednotným vzorem vedení. Férové jednání je pro nás právě tak důležité jako slučitelnost rodiny s povoláním. Společnost KUKA podporuje ženy zaměstnané v oborech matematiky, informatiky, přírodních věd a techniky, a navíc férovými způsoby jednání, spoluprací s vysokými školami a kariérními veletrhy má na zřeteli talenty zítřka.
Unsere KUKAner auf der Hannover Messe
Stojí za úspěchem společnosti KUKA: naši zaměstnanci.

Vize a poslání společnosti KUKA: na zřeteli budoucnost

Náš podnik přejímá s ohledem na výzvy budoucnosti také ekologickou odpovědnost, a to prosazováním energeticky účinnějších robotů a technologií šetřících zdroje. Naše výrobky se během uplynulých 100 let mohly změnit. Vášeň zaměstnanců KUKA pro techniku, inovaci a kvalitu však zůstává.
Od pouličního osvětlení k robotu budoucnosti – přečtěte si více o historii společnosti KUKA.
Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie