Prohlášení o ochraně dat

KUKA Aktiengesellschaft

Pro zpracování dotazů a sdělení Vás žádáme o uvedení osobních údajů.
Na ochraně Vašich osobních dat nám velice záleží. Poskytnuté údaje se proto zpracovávají a využívají s patřičnou pečlivostí a pouze pro účely zpracování Vaší žádosti. Údaje evidujeme jen v nezbytném rozsahu a v souladu s německými zákony o ochraně a zabezpečení dat a pouze zatím účelem, k němuž jste nám údaje poskytli.

Bezpečnost

Webová stránka společnosti KUKA AG je chráněna pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátě, manipulaci, zničení nebo přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Navzdory použití průmyslového standardu SSL (Secure Sockets Layer) pro šifrování webových stránek není možná kompletní ochrana proti všem případům.

 Sdělování osobních údajů

Bez Vašeho výslovného souhlasu nejsou žádné osobní údaje sdělovány třetím stranám. Předávání orgánům veřejné správy, donucovacím orgánům a soudům se děje jen v rámci zákonné povinnosti. Naši zaměstnanci jsou navíc vázáni mlčenlivostí a s vašimi poskytnutými osobními údaji jsou povinni nakládat důvěrně.
Za třetí strany nejsou v této souvislosti považovány firmy ve skupině KUKA spojené se společností KUKA AG, a poskytovatelé služeb, kteří jsou na nás smluvně vázáni za účelem zpracování dat na zakázku.

Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů

Jakmile navštívíte naši webovou stránku, začne stránka shromažďovat, ukládat nebo přenášet osobní údaje. Sem patří:

  • Datum a návštěva URL adresy, na níž se návštěvník nachází
  • Adresa URL, kterou návštěvník navštívil bezprostředně předtím
  • IP adresa a doména, z níž je přístup realizován
  • Použitý prohlížeč
  • Použitý operační systém
  • Technické informace o návštěvě (HTTP metoda, verze http, stavový kód http, délka přenášených dat)

Použití cookies

Společnost KUKA AG používá cookies s cílem zatraktivnit a zlepšit uživatelský komfort nabídky webu. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači, ale neobsahují žádné viry ani nemohou způsobit škodu. Naše webová stránka používá v první řadě „relační cookies“ (dočasné). Tyto soubory cookies sledují uživatele během jeho relace (návštěvy). Když zavřete prohlížeč a znovu jej otevřete, spustí se nová relace uživatele s novým ID souboru cookie. Dále používá takzvané "globální cookies“ (trvalé), které měří návštěvnost webové stránky a identifikují návštěvníky a dobu relace. Soubor cookie se tedy s ukončením relace nesmaže, ale bude přepsán až za jeden rok.
Vhodným nastavením prohlížeče můžete ukládání cookies zabránit. To však nedoporučujeme z toho důvodu, že tím dochází k funkčnímu poškození našich stránek.

Sociální sítě

Kromě našich webových stránek se společnost KUKA AG prezentuje na různých sociálních sítích. Účel a rozsah shromažďování dat, jakož i pravidla pro používání vašich údajů příslušnou platformou můžete najít v Zásadách ochrany osobních údajů příslušného provozovatele.

Vložený obsah

Na našich webových stránkách používáme videa společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, zastupované společností Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Přejdete-li na webovou stránku, která obsahuje vložený obsah z YouTube, stránka se spojí se servery společnosti YouTube a příslušný obsah se sdílením předá Vašemu prohlížeči a zobrazí se na původní internetové stránce. Tím budou serveru společnosti YouTube předány informace o tom, které z našich internetových stránek jste navštívili.

Pokud budete naši webovou nabídku využívat v jiných jazycích než je německý nebo anglický, může se stát, že budou připojena i videa z jiných služeb. V čínské jazykové oblasti používáme videa společnosti Youku. Snažíme se neustále dosahovat stejné úrovně ochrany dat, jakou má naše nabídka v německém resp. anglickém jazyce. Bližší informace ke shromažďování a využití dat ve specifických jazykových verzích Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Internetová reklama

Jak na našem vlastním webu, tak i na nepřidružených webových stránkách Vám prezentujeme reklamu. Děje se to pomocí informací, které nám dáváte k dispozici při návštěvě našich webových stránek a při využívání našich obsahů nebo služeb. Tyto informace jsou zaznamenávány prostřednictvím cookies. Proto se Vám po návštěvě webu KUKA bude na jiných webových stránkách možná zobrazovat reklama společnosti KUKA například ve formě bannerů.
Vaše aktivity na nepřidružených webových stránkách nebudou při zobrazování reklamy dávány do souvislosti s Vaší identitou. Reklamní společnosti nebo ostatní třetí subjekty prezentující naše inzeráty nedostávají od nás žádné osobní údaje. Reklamní společnosti a ostatní třetí subjekty (mezi ně patří reklamní sítě, firmy zobrazující reklamy a ostatní, jimi pověření poskytovatelé služeb) však mohou předpokládat, že uživatelé, kteří kliknou na inzeráty nebo na příslušný obsah či provádí příslušnou interakci, patří ke skupině osob, na které jsou dotyčné inzeráty nebo dotyčný obsah cíleny.

Navázání kontaktu

Newsletter

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat k odebírání newsletteru. V tomto případě musí být každopádně uvedena e-mailová adresa. Vaše e-mailová adresa bude používána jen pro odesílání newsletteru. Odebírání našeho zpravodaje můžete kdykoliv opět odhlásit. Více informací můžete uvést dobrovolně.

E-mail a formuláře

Jakmile na našich webových stránkách vyplníte formulář nebo nás kontaktujete e-mailem, budou Vámi sdělené údaje použity pouze pro zpracování vašeho požadavku a považovány za důvěrné.

Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na externí webové stránky. Společnost KUKA AG se v době vložení odkazů přesvědčila, že odkazované stránky neprezentují žádným způsobem nelegální obsah. Průběžnou kontrolu však společnost KUKA AG nemůže zaručit a nemá žádný vliv na obsah odkazovaných stránek. Proto společnost KUKA AG nepřebírá odpovědnost za obsah po přechodu na daný odkaz.

Právo na informace a odstoupení

Společnost KUKA AG je povinna na požádání poskytnout příslušnému uživateli bezplatné informace o uložených osobních údajích. Pokud jsou k dispozici nesprávné údaje nebo je požadováno blokování nebo vymazání údajů, musí je společnost KUKA AG po příslušném písemném upozornění opravit. Vymazání vašich osobních údajů se provede, když odvoláte svůj souhlas k uchovávání dat. To můžete učinit kdykoliv s účinností do budoucna.

Kontaktní osoby

V případě dotazů ohledně strukturování a funkce těchto webových stránek nás kontaktujte na adrese:

webmaster@kuka.com

Výhrady

Prohlášení o ochraně dat společnosti KUKA AG je možno kdykoliv uložit nebo vytisknout. Společnost KUKA AG si však vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně dat kdykoliv upravit s ohledem na legislativní požadavky na ochranu údajů, aby vyhovovalo nepřetržitému vývoji webu.

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Ok