Zdravotní péče: více času na lepší péči

Společnosti KUKA a Swisslog jsou již desetiletí průkopníky v oblastech lékařské technologie, lékařské robotiky, nemocniční automatizace a nemocniční logistiky. Nabízíme komplexní řešení pro současné výzvy.

Swisslog Healthcare: Automatizace řízení podávání léčiv a dodavatelského řetězce

Inteligentní automatizační koncepce vypracované zvlášť pro požadavky zdravotní péče umožňují efektivnější pracovní procesy v nemocnicích. Individuální řešení uleví zdravotnímu personálu od nadbytečných a monotónních úkolů, které jim dříve zabíraly spoustu času. To vede k uvolnění cenných personálních zdrojů, které lze investovat do individuální péče o pacienty.

Automatizace zdravotní péče zároveň zmírňuje fyzické zatížení personálu a snižuje riziko lidského pochybení na minimum, což je zásadní faktor při poskytování vysoce kvalitní péče.

Plánování nemocnice budoucnosti se společností KUKA

Společnosti KUKA a Swisslog jsou celosvětovými špičkami co do automatizačních řešení v oblasti zdravotní péče. Máme více než 60 let praxe v oblasti zdravotní péče a více než 100 let v oblasti automatizace.

Umožníme vám optimalizovat vaše řízení dodavatelského řetězce a dále zefektivnit veškeré nemocniční procesy – například v oblasti řízení podávání léčiv, hospodaření s materiály, řízení servisního střediska a analýzy dat. Naše balicí a dávkovací roboty se bezproblémově začlení do automatizačních přepravních systémů s cílem zajistit bezpečnost a ochranu. Zvýší efektivitu pracovních toků, což zase sníží náklady na personál i celkové výdaje a poskytne vašemu personálu čas, který potřebují pro péči o pacienty, což je klíčovým rozlišovacím faktorem v nemocnici budoucnosti.

Robotisering in de zorg
KUKA poskytuje nejmodernější automatizační řešení pro aplikace v oblasti zdravotní péče.

Úplný servis od společnosti KUKA

Společnosti KUKA a Swisslog vám poskytnou širokou škálu služeb a řešení z jediného zdroje. Jsme jedinou společností, která sjednocuje výhody v oblastech robotiky, automatizace přepravy, řízení podávání léčiv a skladování a logistických středisek. 

Naše inovativní technologie jsou interoperabilní, lze je optimálně integrovat do Vašeho stávajícího pracovního toku a z vás udělají technologickou špičku ve zdravotnickém průmyslu.

K celosvětovým výzvám v oblasti zdravotní péče přistupujeme pomocí ucelených automatizačních řešení. Tato řešení pomáhají našim zákazníkům zvýšit jejich efektivitu a osvobodit jejich zaměstnance od administrativních úkolů. Zaměstnanci se tak mohou soustředit na to, co je opravdu důležité: na pacienty.

Stephan Sonderegger, CEO, Swisslog Healthcare
Společnosti KUKA a Swisslog mají více než 60 let praxe v oblasti zdravotní péče a více než 100 let v oblasti automatizace.

KUKA Medical Robotics: Optimální řešení pro klinický obor

Odbornost společnosti KUKA spočívá v automatizačních řešeních, která zvyšují efektivitu na operačním sále. Tam lékaři, terapeuti a zejména všichni pacienti těží z našich základních schopností v oblasti robotiky. Tyto naše schopnosti jsme vložili do oddělení KUKA Medical Robotics, které jsme vytvořili zejména k tomu účelu, abychom splnili potřeby výrobců zdravotnických výrobků. V rámci tohoto oddělení se vysoce angažovaný tým odborníků se specifickými technickými znalostmi věnuje dalšímu vývoji průmyslových robotů KUKA pro odvětví zdravotnické techniky. K těmto robotům patří nejmenší lehký robot LBR Med i velké roboty s užitečným zatížením nad 200 kilogramů. V rámci mezioborového nastavování lékařských robotů spolupracuje společnost KUKA se silnými partnery a integrátory s cílem vytvořit operační sál budoucnosti.

Naše lékařské roboty a komponenty již dnes pokrývají širokou škálu v oblasti zdravotní péče včetně:

  • Specializované rehabilitační aplikace
  • Minimálně invazivní chirurgie
  • Léčby nádorů na molekulární úrovni
  • Zlepšené diagnostiky rakoviny prsu
  • Bezkontaktního řezání kostí pomocí technologie studeného laseru
  • Optimalizované péče o pacienty s vícečetným onemocněním
  • Pokročilé diagnostiky a výzkumu

Naše robotické asistenční systémy z nás dělají předního technického partnera pro zákazníky v odvětví zdravotnické techniky. S naší technologií chceme významně přispět k bezpečnosti a ochraně pacientů a dále uspokojit vysoké nároky spojené se zdravotnickou technologií.

Michael Otto, vedoucí oddělení KUKA Medical Robotics

Výzkumná spolupráce v oblasti zdravotní péče

Inovace je hnací silou veškerého pokroku. Všechny segmenty zdravotní péče v současné době procházejí přeměnou, ke které do značné míry přispívají demografické výzvy.

Jako průkopník co do koncepce Průmyslu 4.0 se snažíme dosáhnout optimálních automatizačních řešení s maximálním přínosem pro efektivitu procesů a tím také pro péči o pacienty. Na rozdíl od našich výzkumných partnerů pro nemocniční automatizaci naši výzkumní partneři v oblasti chirurgie pracují na rozvoji široké škály lékařských metod. Zkoumají a analyzují slibné nové metody, které lze implementovat pouze pomocí lékařských robotů.

Pro tento účel spolupracujeme s renomovanými výzkumnými institucemi, jakými jsou univerzity Stanford a Twente, dětské státní zdravotní středisko ve Washingtonu, univerzita Johnse Hopkinse v Baltimoru, Fraunhoferův institut pro výrobní zařízení a technický design, univerzita Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, univerzita RWTH v Cáchách a Erlangensko-norimberská univerzita Friedricha Alexandra. Společně vyvíjíme a testujeme nejlepší robotické asistenční systémy pro lékaře a pacienty – jako třeba rentgenové 3D systémy nebo lékařské roboty pro rehabilitační střediska a domácí zdravotní péči.

Kromě toho jsme dodavatelem pro přední společnosti, jako například Siemens Healthcare, a spolupracujeme s nimi na základě partnerských dohod. Ve spolupráci s nimi vyvíjíme inteligentní automatizační řešení v oblasti zdravotní péče za reálných podmínek.

Nastavení cookie OK

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Nastavení cookie