Digitální domény KUKA

Provozní technologie (Operational Technology – OT) a informační technologie (IT) nejsou totéž – tento poznatek je ústředním aspektem úspěšné realizace Industrie 4.0. Společnost KUKA již v 90. letech 20. století pracovala na sloučení provozních a mobilních technologií.

V digitálním dodavatelském řetězci dochází k propojování obchodních procesů všech zúčastněných. Díky všeobecnému propojení do sítě překoná Industrie 4.0 všechny přechody mezi jednotlivými médii v řetězci tvorby hodnoty. Potenciál se skrývá především v těchto oblastech:

  • Urychlení a flexibilizace výrobních a logistických procesů
  • Zredukování úsilí spojeného s pořizováním dat
  • Optimalizace zabezpečení a konzistentnosti dat

V každém myslitelném scénáři Industrie 4.0 hraje základní roli cloud jako propojovací vrstva.

Industrie 4.0 Cloud with KUKA Nebbiolo box
V Industrie 4.0 Cloud hraje ústřední roli. 

Industrie 4.0 mezi OT a IT

V praxi je postoj k Industrie 4.0 ovlivněn různými přístupy: z pohledu provozní technologie (OT), specialistů z oblasti průmyslu, nebo z pohledu informační technologie (IT), například poskytovatelů systémů ERP nebo MES. Kdo chce Industrie 4.0 úspěšně převést do praxe, ten si musí ujasnit, že mezi OT a IT nelze klást rovnítko.

„Safety“ versus „bezpečnost“

Příkladem může být slovo „bezpečnost“: V angličtině se důsledně rozlišuje mezi pojmy „safety“ v oblasti OT a „security“ v oblasti IT.

V češtině se naproti tomu používá stejné slovo pro popis různých požadavků: Ve světě výroby (OT) se pod pojmem „bezpečnost“ rozumí oblast, která začíná zajištěním disponibility a spolehlivosti výrobních zařízení a končí zabezpečením výrobního prostředí pro člověka i stroj. V oblasti IT znamená „bezpečnost“ zpravidla zajištění utajení, integrity a dostupnosti, kterého se dosáhne stanovením pravidel pro přístup k datům.

Propojení provozních a mobilních technologií

Společnost KUKA je pionýrem, který se této problematice věnuje již od 90. let 20. století. Na základě standardizovaných mainstreamových technologií vyvinula společnost KUKA otevřené, interoperabilní a modulární systémy. Ty již tenkrát představovaly propojení světa informačních technologií s klasickou automatizační technikou. Pro chytrou továrnu budoucnosti má proto společnost KUKA ve svém portfoliu modulární softwarové architektury. Ty jsou připraveny na celý proces vývoje Průmyslu 4.0.

S pomocí platformy KUKA Connect, technologií Nebbiolo a systému Edge Computing vytváříme vrstvy a cloudové platformy odpovídající systému. Ty překlenují mezeru mezi originální provozní technologií ve výrobě a standardizovanými datovými formáty a novými protokoly obchodní a cloudové informační technologie. Díky tomu můžeme provozní technologie, jako jsou roboty, automatické přepravní systémy nebo logistické stroje, propojit s mobilními technologiemi a dalšími moderními IT infrastrukturami.

Chceme našim zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu, a proto naše portfolio doplňujeme nástroji pro lepší podporu, servis, poskytování, instalaci a proaktivní údržbu s maximální uživatelskou přívětivostí a efektivitou.

KUKA Nebbiolo Box for Industrie 4.0 cloud solutions.
Nebbiolo Box zajišťuje přístup relevantních dat do cloudu a tvoří tak základ pro Industrie 4.0. 

Industrie 4.0 a Internet of Robotics (IoR)

Společnost KUKA vyvíjí maximální úsilí, aby vybudovala silnou cloudovou páteř pro další modularizaci a digitalizaci svých automatizačních řešení. Nová cloudová platforma KUKA Connect představuje první milník na cestě k Industrie 4.0.

KUKA Connect s jednotným uživatelským rozhraním

Jednoduše implementovatelná rozšíření softwaru na bázi aplikací nebo funkce na bázi cloudu, jako je Asset Management, umožňují trvale zvyšovat inteligenci našich robotických systémů. Platforma KUKA Connect, ovládaná prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní, čerpá krok za krokem potenciál z kombinace několika komponent:

  • průběžná výrobní data
  • nové výrobní procesy
  • flexibilní propojení
  • zapojení reaktivních komponent

Zároveň platforma KUKA Connect usnadní digitalizaci výrobních procesů díky inteligentní integraci nejnovějších technologií pro elektroniku, mobilní zařízení, systémy mobility a komunikační infrastrukturu.

Inteligentní výměna informací mezi člověkem a robotem

KUKA Connect je první krok v kontextu Industrie 4.0, který vede ke snadnému a hladkému propojení technologií OT a IT. Roboty KUKA jsou přitom propojeny prostřednictvím platformy s rozličnými službami a aplikacemi.

Platforma KUKA Connect nám umožňuje využívat analýzy Big Data a cloud computing k předpovídání a trvale udržitelnému zvyšování produktivity, kvality a flexibility. Platforma nenabízí jen přístup ke strojním datům. Disponuje také potřebnou inteligencí k tomu, aby z těchto dat bylo možné vytvářet přehledy, historie a statistiky s velkou vypovídací hodnotou. Cílem je generovat informace a vědomosti pro zvyšování výkonnosti a účinnosti automatizačních řešení společnosti KUKA po celou dobu jejich životního cyklu. KUKA Connect slouží jako univerzální páteř pro výměnu všech dat a informací mezi roboty, lidmi a připojenými službami.

Hlavní výhody nové cloudové platformy KUKA Connect:

  • trvale udržitelné zvyšování produktivity
  • trvalé snížení celkových provozních nákladů
  • podpora robotu v průběhu celého jeho životního cyklu v nejrůznějších aplikacích

Přidaná hodnota díky rozšířitelnosti

Platforma KUKA Connect podporuje přední cloudové a webové technologie. Platforma byla vytvořena tak, aby podporovala horizontální škálovatelnost pro nejrůznější robotická automatizační řešení v nejrůznějších odvětvích – od automobilového a leteckého průmyslu až po spotřební elektroniku a obecný průmysl.

Platforma KUKA Connect je založena na otevřených globálních standardech, umí pracovat s Big Data a umožňuje integrátorům a partnerům přidávat vlastní aplikace, služby a doplňky. Integrátoři a partneři tak mohou svým zákazníkům přinášet další přidanou hodnotu. Systém KUKA Connect, koncipovaný pro maximální volnost použití v rámci Industrie 4.0, je nezávislý na platformě a vertikálně škálovatelný. Díky tomu jej lze provozovat v různých hardwarových a softwarových prostředích výrobní techniky.

Na základě nejnovějších back-end architektur nabízí KUKA Connect rychlé a snadno ovladatelné webové uživatelské rozhraní, které nevyžaduje instalaci žádného softwaru a funguje na libovolném koncovém zařízení.

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Ok