KUKA research cooperation projects

We have found strong partners and work closely with universities and renowned institutions around the world to jointly implement ground-breaking ideas in the fields of automation technology and robotics.

Focus on cooperation

euRobotics AISBL – European robotics association

Through the association work in the European organization euRobotics AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif), KUKA promotes research, development and innovation in robotics as well as its positive public perception. As a founding member of the non-profit organization, we have been actively involved and on the board from the beginning. The President of the association is KUKA Chief Innovation Officer Bernd Liepert and the Vice President Industry is Dr. Rainer Bischoff, Head of KUKA Corporate Research.

The non-profit organization euRobotics aims to drive excellence and innovation in robotics forward. To this end, euRobotics leverages the network of its members from the fields of science and industry. The goal here is to foster the exchange of knowledge within the robotics community and to shape the robotics of the future in Europe.

euRobotics AISBL has agreed on a public-private partnership (PPP) with the European Commission for robotics in Europe. As part of the research and innovation program, targets for sustainability have also been formulated – for example, the development of sustainable production methods in industry.

You can find information about euRobotics here.

Excellence and innovation in robotics – that is the goal of the non-profit organization euRobotics AISBL.

Zaměření na kooperaci

AREUS

S přispěním výzkumného projektu EU AREUS mají být robotické systémy a automatizační procesy ekologičtější, efektivnější a produktivnější. V centru zájmu projektu AREUS jsou následující oblasti výzkumu:

  • Revoluční technologie pro zvyšování energetické efektivity a snižování ekologické stopy.
  • Energeticky efektivní design robotických výrobních systémů díky rekuperaci (zpětnému získávání energie) více robotů propojených ve stejnosměrných sítích. 
  • Trvale udržitelná optimalizace výrobních procesů díky optimalizaci plánování dráhy robotů z hlediska příkonu energie při stejné geometrii dráhy a době cyklu.
Výzkumná kooperace AREUS má posílit energetickou efektivitu robotických systémů.

RobDREAM

V dotačním projektu RobDREAM mají být zvyšovány schopnosti robotů v jejich neaktivních fázích, aby dokázaly – stejně jako člověk – zpracovat minulé události a učit se ze zkušeností. V centru zájmu projektu RobDREAM jsou následující oblasti výzkumu:

  • Optimalizace a konfigurace algoritmů v závislosti na kontextu
  • Klíčové technologie, které zlepší navigaci, podávání a vnímání mobilního robota
  • Integrace systému a benchmarking
V případě výzkumné kooperace RobDREAM je robot schopen, využívat klidové fáze k optimalizaci.

RobDREAM na veletrhu AUTOMATICA 2016

Další kooperace v oblasti výzkumu firmy KUKA

EuRoC

Za pomoci výzkumného projektu EU European Robotics Challenges (EuRoC) hledáme po celé Evropě nejlepší nápady a realizátory z oblasti vědy a průmyslu pro tři důležité oblasti budoucnosti robotiky:

Hyperflexible Working Cell: V rámci tohoto úkolu jsou vyvíjena inovativní výrobní řešení, která prospějí evropskému průmyslu a pokroku ve výrobních technologiích.

Shop Floor Logistics and Manipulation: Účastníci vyvíjejí řešení pro mobilní nasazení robotů a pro spolupráci člověka s roboty v oblasti logistiky a manipulace. 

Plant Inspection and Serving: V rámci této výzvy hledají účastníci řešení pro nasazení miniaturních létajících robotů v reálných situacích.

 

V každé ze tří uvedených soutěží se poměřuje vždy pět týmů po dobu dvou let v rámci předdefinovaných úkolů. V posledním roce projektu budou moci dva nejlepší týmy ověřit své systémy u koncového zákazníka.

V projektu EuRoC se firma KUKA angažuje v soutěži "Shop Floor Logistics and Manipulation".

MURAB

Výzkumný projekt EU MURAB se orientuje na zlepšení diagnostiky rakoviny. Cílem je, zlepšit za podpory robotů lehké konstrukce KUKA LBR iiwa přesnost a efektivitu biopsií.  Pomocí robotických technologií bude možno redukovat drahé magnetické rezonanční tomografie a nahradit je rovněž velmi přesnými robotickými technikami.

V projektu MURAB se jedná o použití robotů při diagnostice rakoviny.

ProDok 4.0

V rámci projektu ProDok 4.0 podpořeného Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF) má být nalezeno digitální řešení pro mobilní dokumentaci strojů v komplexních průmyslových procesech založenou na cloudových službách.

Projekt má pomoci při využívání možností digitální změny. Mobilní a procesně orientovaný systém dokumentace ProDok 4.0 může zjednodušit ovládání a údržbu strojů a získat tak výrobcům strojů konkurenční výhodu.

V rámci projektu prověřuje společnost KUKA, jak je možno rozpoznávat příčiny problémů při vývoji citlivých robotických aplikací s využitím analýzy dat a strojového procesu učení. Následně bude dokumentace dána k dispozici prostřednictvím vlastní vědomostní databáze společnosti KUKA Xpert@work.

RockEU2

Po dobu tří let, od roku 2013 do roku 2016, probíhalo evropské koordinační opatření RockEU2. Jeho cíl: Vytvoření silné evropské komunity v oblasti robotiky. To se podařilo vytvořením evropského sdružení pro robotiku euRobotics aisbl. Následnické opatření po RockEU2, které je rovněž podporováno Evropskou komisí, nyní staví na těchto zkušenostech.


Projekt má napomáhat spolupráci a výměně zkušeností mezi mezinárodními výzkumnými organizacemi, nositeli rozhodnutí a aplikátory a podporovat vědecký výzkum a inovace v oblasti robotiky a standardizace. Mezi aktivity evropského projektu patří rovněž soutěže v oblasti robotiky zaměřené na veřejnost, jako je European Robotics League.

 

SMErobotics

V rámci evropské iniciativy pro robotiku SMErobotics spolupracuje firma KUKA s evropskými partnery na posilování konkurenceschopnosti malých a středních firem v oblasti výroby. K tomu patří automatizovaná výroba jednotlivých šarží v různých lokalitách. Přitom jsou používány inovativní, virtuální modely pro simulaci, plánování a monitorování provádění úkolů. 

Jiný vývoji zahrnuje dvourukou montáž kovových struktur za použití robotů. Dělník může proces jednoduše předvést, proces je poté automaticky naplánován a převeden do programu založeného na učení dovedností. Dovednosti popisují schopnosti robotů a expertní vědomosti, což je základním požadavkem pro zvládání výroby bohaté na množství variant.

Výzkumná kooperace SMErobotics je synonymem pro vizi kognitivních robotů.

SME Robotics za 100 sekund 

Projekty AREUS, ROCKEU2, RobDREAM, MURAB, EuRoC a SMErobotics jsou podporovány Evropskou unií prostřednictvím dotačních projektů pro výzkum, vývoj technologií a demonstrátory. 

Projekt ProDok 4.0 je podpořen Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF).

SeRoNet

The application potential for service robots has been deemed significant for years, however market developments still lag far behind expectations. This is due to the unique nature of the service robotics business. Here, robot solutions are developed for medium quantities and usually at very high costs. At the same time, they are to be offered on the market for several customers. Service robotics is thus more of a product business than a project business. On the other hand, service robotics providers are more likely to be compared to system integrators than to robot manufacturers in traditional industrial robotics. The associated technical and financial risks are very hard for the typical start-ups often working in this field to manage on their own.

The [Se]rvice [Ro]bot [Net]work (SeRoNet) sponsored by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) aims to develop an open platform geared for growth which will support the development of customer-specific solutions. Here, the previous value chain is to be replaced by a value network in which manufacturers, system integrators and end users are interconnected and cooperate in the development and operation of service robotics systems, sharing the various tasks.
This reduces the development effort for customer-specific solutions by at least 50 percent. It is not only end users and system integrators, but also operating companies and above all small and medium-sized enterprises (SMEs) without existing sales networks that can benefit from the platform. This enables them to open up new markets, for example.

You can find further information about the project here.

The goal of SeRoNet is to develop an open platform for customer-specific solutions.

Fast robotics

Today’s wireless communication systems often lag behind the needs and requirements of industry. They are, for example, not real-time capable to the extent required or are not in a position to dynamically incorporate devices into the wireless communication network and thus guarantee quality of service in terms of throughput rates, response time and reliability. This is particularly important if mobile robots are to dynamically collaborate among themselves and with other actuators and sensors in cooperative work groups in the future.

In the “fast robotics” project sponsored by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF), we are therefore working over a period of three years together with the innovative medium-sized companies O&O and R3Coms, the Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation and the Technical University of Dresden to develop an innovative control concept in which the robots can reliably communicate via a wireless network not only with each other but also with fixed sensors installed in their operating environment and with mobile end devices.

This is intended to enable both mobile and stationary robots to be monitored, localized, configured and controlled in real time via a mobile telecommunications infrastructure. Cloud services are also used to simplify the integration of further sensors and components. The goal is to use the intelligent networking of robots among themselves and with their environment to provide humans with greater flexibility and functionality, to free them from monotonous and physically strenuous activities and to enable more productive work.

You can find further information about the project here.

Fast, wireless communication between robots and sensors: that is the goal of the “fast robotics” project.

Robotics Enabling Fully-Integrated Logistics Lines for Supermarkets – REFILLS

State-of-the-art automation is rarely present in retail businesses such as supermarkets (with the exception of simple garbage compactors or automated bottle return machines). The EU-sponsored research project REFILLS wants to change that. Together with renowned partners from the world of robotics, KUKA and SWISSLOG are working on a robotic solution for automating four traditional logistics steps found in practically every retail store.

A mobile robot system with the properties of a modular system is used. The central unit – a flat transport carrier – can couple to different additional robotic modules and carry out these logistics steps. 

Once an initial scan of the inventory has been carried out and the product data have been saved, the incoming goods can be presorted into product categories and then transported in portions to the relevant shelves. The subsequent filling of the shelves is then carried out using a collaborative robot system in the first step. Surplus goods are returned to the warehouse autonomously. From there, the process for REFILLS is carried out in the final step.

REFILLS - A robot solution for traditional logistics steps in retail stores.

InRehaRob

InRehaRob is sponsored by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and aims to create a self-adapting robotic assistance system for rehabilitation for the first time. The goal is to provide patients – for example, those who have suffered a stroke – with tailored therapy and enable them to practice movements independently.

With the LBR Med, not only is safe human-robot collaboration (HRC) possible, but – thanks to its adaptability – tailoring to individual patient requirements can also be achieved. This is why research is being carried out in collaboration with medical partners on a holistic safety concept which accounts for technical, medical and regulatory aspects and stipulates the requirements for such a concept. Beyond this, KUKA is developing interfaces specifically for use in the field of rehabilitation as part of this project. These interfaces enable system integrators and medical product manufacturers to integrate the LBR Med into their solutions more easily.

You can find further information about the project here.

Individual therapy for patients using the LBR med: InRehaRob. 

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Ok