Výzkumné kooperace KUKA

Postavili jsme se na stranu silných partnerů a spolupracujeme úzce s vysokými školami a renomovanými institucemi po celém světě s cílem, realizovat průkopnické nápady v oblasti automatizační techniky a robotiky.

Zaměření na kooperaci

AREUS

S přispěním výzkumného projektu EU AREUS mají být robotické systémy a automatizační procesy ekologičtější, efektivnější a produktivnější. V centru zájmu projektu AREUS jsou následující oblasti výzkumu:

  • Revoluční technologie pro zvyšování energetické efektivity a snižování ekologické stopy.
  • Energeticky efektivní design robotických výrobních systémů díky rekuperaci (zpětnému získávání energie) více robotů propojených ve stejnosměrných sítích. 
  • Trvale udržitelná optimalizace výrobních procesů díky optimalizaci plánování dráhy robotů z hlediska příkonu energie při stejné geometrii dráhy a době cyklu.
Výzkumná kooperace AREUS má posílit energetickou efektivitu robotických systémů.

RobDREAM

V dotačním projektu RobDREAM mají být zvyšovány schopnosti robotů v jejich neaktivních fázích, aby dokázaly – stejně jako člověk – zpracovat minulé události a učit se ze zkušeností. V centru zájmu projektu RobDREAM jsou následující oblasti výzkumu:

  • Optimalizace a konfigurace algoritmů v závislosti na kontextu
  • Klíčové technologie, které zlepší navigaci, podávání a vnímání mobilního robota
  • Integrace systému a benchmarking
V případě výzkumné kooperace RobDREAM je robot schopen, využívat klidové fáze k optimalizaci.

RobDREAM na veletrhu AUTOMATICA 2016

Další kooperace v oblasti výzkumu firmy KUKA

EuRoC

Za pomoci výzkumného projektu EU European Robotics Challenges (EuRoC) hledáme po celé Evropě nejlepší nápady a realizátory z oblasti vědy a průmyslu pro tři důležité oblasti budoucnosti robotiky:

Hyperflexible Working Cell: V rámci tohoto úkolu jsou vyvíjena inovativní výrobní řešení, která prospějí evropskému průmyslu a pokroku ve výrobních technologiích.

Shop Floor Logistics and Manipulation: Účastníci vyvíjejí řešení pro mobilní nasazení robotů a pro spolupráci člověka s roboty v oblasti logistiky a manipulace. 

Plant Inspection and Serving: V rámci této výzvy hledají účastníci řešení pro nasazení miniaturních létajících robotů v reálných situacích.

 

V každé ze tří uvedených soutěží se poměřuje vždy pět týmů po dobu dvou let v rámci předdefinovaných úkolů. V posledním roce projektu budou moci dva nejlepší týmy ověřit své systémy u koncového zákazníka.

V projektu EuRoC se firma KUKA angažuje v soutěži "Shop Floor Logistics and Manipulation".

MURAB

Výzkumný projekt EU MURAB se orientuje na zlepšení diagnostiky rakoviny. Cílem je, zlepšit za podpory robotů lehké konstrukce KUKA LBR iiwa přesnost a efektivitu biopsií.  Pomocí robotických technologií bude možno redukovat drahé magnetické rezonanční tomografie a nahradit je rovněž velmi přesnými robotickými technikami.

V projektu MURAB se jedná o použití robotů při diagnostice rakoviny.

ProDok 4.0

V rámci projektu ProDok 4.0 podpořeného Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF) má být nalezeno digitální řešení pro mobilní dokumentaci strojů v komplexních průmyslových procesech založenou na cloudových službách.

Projekt má pomoci při využívání možností digitální změny. Mobilní a procesně orientovaný systém dokumentace ProDok 4.0 může zjednodušit ovládání a údržbu strojů a získat tak výrobcům strojů konkurenční výhodu.

V rámci projektu prověřuje společnost KUKA, jak je možno rozpoznávat příčiny problémů při vývoji citlivých robotických aplikací s využitím analýzy dat a strojového procesu učení. Následně bude dokumentace dána k dispozici prostřednictvím vlastní vědomostní databáze společnosti KUKA Xpert@work.

RockEU2

Po dobu tří let, od roku 2013 do roku 2016, probíhalo evropské koordinační opatření RockEU2. Jeho cíl: Vytvoření silné evropské komunity v oblasti robotiky. To se podařilo vytvořením evropského sdružení pro robotiku euRobotics aisbl. Následnické opatření po RockEU2, které je rovněž podporováno Evropskou komisí, nyní staví na těchto zkušenostech.


Projekt má napomáhat spolupráci a výměně zkušeností mezi mezinárodními výzkumnými organizacemi, nositeli rozhodnutí a aplikátory a podporovat vědecký výzkum a inovace v oblasti robotiky a standardizace. Mezi aktivity evropského projektu patří rovněž soutěže v oblasti robotiky zaměřené na veřejnost, jako je European Robotics League.

 

SMErobotics

V rámci evropské iniciativy pro robotiku SMErobotics spolupracuje firma KUKA s evropskými partnery na posilování konkurenceschopnosti malých a středních firem v oblasti výroby. K tomu patří automatizovaná výroba jednotlivých šarží v různých lokalitách. Přitom jsou používány inovativní, virtuální modely pro simulaci, plánování a monitorování provádění úkolů. 

Jiný vývoji zahrnuje dvourukou montáž kovových struktur za použití robotů. Dělník může proces jednoduše předvést, proces je poté automaticky naplánován a převeden do programu založeného na učení dovedností. Dovednosti popisují schopnosti robotů a expertní vědomosti, což je základním požadavkem pro zvládání výroby bohaté na množství variant.

Výzkumná kooperace SMErobotics je synonymem pro vizi kognitivních robotů.

SME Robotics za 100 sekund 

Projekty AREUS, ROCKEU2, RobDREAM, MURAB, EuRoC a SMErobotics jsou podporovány Evropskou unií prostřednictvím dotačních projektů pro výzkum, vývoj technologií a demonstrátory. 

Projekt ProDok 4.0 je podpořen Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF).

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Ok