Vyberte si svou polohu:

Země

Klíčové faktory výrobního prostředí budoucnosti

Člověk, technologie a adaptace: Podniky, které mají tyto hlavní klíčové faktory na zřeteli, úspěšně utvářejí výrobní prostředí zítřka.


Hlavní klíčové faktory k vašemu úspěchu

Svět výroby, jak jej známe, se nachází ve fázi epochálního převratu. Dosud ještě osamocené výrobní ostrůvky splynou do podoby jediného dynamického celku, výrobního prostředí budoucnosti: digitálního, síťově propojeného a flexibilně přizpůsobitelného potřebám podniku a požadavkům trhu.

„Ten, kdo chce využít potenciálu výrobního prostředí budoucnosti a zajistit si dlouhodobé výhody před konkurencí, musí inteligentně vzájemně propojit ony tři klíčové faktory, jimiž jsou člověk, technologie a adaptace“, zdůrazňuje odborník na průmyslovou robotiku Prof. Dr.-Ing. Dirk Jacob.

Podniky musejí tři klíčové faktory jednak zohlednit ve svých vlastních procesech a systémech , aby se úspěšně postavily megatrendům a projevům dynamického vývoje trhu. A jednak se klíčové faktory musejí odrážet v nabízených výrobcích a službách, aby tak v celém řetězci tvorby hodnot vznikala přidaná hodnota.

Objevte tři hlavní klíčové faktory výrobního prostředí budoucnosti.

Člověk

Vytváření přidané hodnoty na rozhraní mezi člověkem a strojem.

Perspektivní výrobní prostředí potřebuje lidi – jako vývojáře i jako pracovníky obsluhy. Vezměte své zaměstnance sebou na cestu do budoucnosti. Pozitivní efekty flexibilních a síťově propojených výrobních zařízení se uplatní teprve tehdy, když je vaši zaměstnanci budou moci snadno seřizovat, obsluhovat i dále rozvíjet.

Neustálé zjednodušování veškerých rozhraní, ať už pro programování, uvádění do provozu, obsluhování, analyzování nebo servisování, umožní širokému okruhu zaměstnanců využívat inteligentních výrobních technologií a přizpůsobovat je specifickým požadavkům.

Kromě toho tu jsou různétechnické asistenční systémy jako koboty, rozšířená a virtuální realita, které vyspívají do podoby každodenních pomocníků v továrních halách. Pomáhají zaměstnancům, a odhalují jim tak nové způsoby práce a možnosti nasazení.

Klíčový faktor "Člověk" je základem budoucího úspěchu vašeho podniku – avšak pouze v souhře s klíčovými faktory "Technologie" a "Adaptace" může rozvinout celý svůj potenciál.

Technologie

Výrobní technologie budoucnosti: flexibilní, síťově propojené a inteligentní.

Kombinace operačních technologií (OT) a informačních technologií (IT) boří dosavadní hranice výrobního prostředí. Hardware a software dokáží samostatně kontrolovat a řídit stroje, zařízení a procesy. Díky integraci do sítí a kombinaci s vývojem poháněným informačními technologiemi, např. v oblastech umělé inteligence, big data či cloud, vyvstávají pro výrobní podniky nové, cenné šance.

Flexibilní výrobní technologie jako robotické výrobní linky, matricová výroba nebo mobilní platformy nabízejí rozmanité možnosti použití a výhody. Přizpůsobivé výrobní prostředí umožňuje podnikům rázně a efektivně reagovat na různé infrastrukturní podmínky, kapacitní požadavky a spotřební trendy.

Klíčový faktor "Technologie" umožní vašemu podniku zachovat si konkurenceschopnost v digitalizovaném a automatizovaném tržním prostředí. Avšak pouze zároveň s klíčovými faktory "Člověk" a "Adaptace" vznikne perspektivní výrobní prostředí.

Adaptace

Proaktivní reagování na nové tržní výzvy – rychlou adaptací nových technologií

Pro odpověď na otázku, může-li váš podnik držet krok s rychlou technologickou proměnou, je rozhodující vaše schopnost adaptace a flexibilita vašich procesů a technologií. Abyste si v časech dynamického vývoje trhů zachovali konkurenceschopnost, měli byste zvýšenou měrou investovat do otevřených rozhraní a síťově propojených ekonomických systémů. Ty jsou klíčem k živé inovační kultuře a základem pro přizpůsobení a modernizace podle potřeb, rozšíření funkcí a neustálý další vývoj.

Např. roboty se takto dají pomocí zásuvných modulů plug-in rozšířit o specifické aplikace, které jim propůjčí nové schopnosti. Připojením na inteligentní služby lze včas rozpoznat možnosti optimalizace a automaticky nahrávat aktualizace. Pomocí adaptivních, flexibilních technologií lze bez problémů provádět rovněž fyzické úpravy a přestavby robotů, výrobních buněk a zařízení.

Díky spolupráci se sítěmi a komunitami, v nichž se setkávají vývojáři, výrobci zařízení, výrobní odborníci a další zájmové skupiny, lze potenciál ukrytý v technologiích obsáhle analyzovat a využívat, což pro uživatele i poskytovatele znamená přidanou hodnotu.

Klíčový faktor "Adaptace" je základem k tomu, aby byla vaše výrobní technologie neustále aktuální. Avšak pouze v kombinaci s klíčovými faktory "Člověk" a "Technologie" se dá úspěšně převést do praxe a vytvořit z něj konkurenční výhodu.

Zajistěte si teď náskok!

Zjistěte z naší bezplatně šířené bílé knihy vše o výzvách a šancích výrobního prostředí budoucnosti.


Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie