Vyberte si svou polohu:

Země

Industrie 4.0: Introductie

Průmysl 4.0 - Introduction

Internet věcí, Průmysl 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce, chytrá výroba – i když se názvy mění, jde vždy o plynulé propojení digitálního a reálného světa. Jako vizionář a průkopník Průmyslu 4.0 pohání společnost KUKA tuto proměnu, směřující k síťově propojené, inteligentní výrobě rozhodujícím způsobem kupředu.


Internet věcí záležitostí všedního dne

Brzy bude každá „věc“ propojena do sítě - od chladničky až po lampu pouličního osvětlení. Již dnes dokáže téměř každý elektronický přístroj komunikovat po internetu. Digitální svět je nedílnou součástí našeho života

Digitalizace sebou nese razantní vývoj, např. v genové technologii, nanotechnologii či v robotice. Ty se stanou základem revoluce, která zasáhne do všech oblastí. Digitálně propojené procesy v Průmyslu 4.0 umožní vyrábět výrobky flexibilněji, s vyšší energetickou účinností, vyšší mírou šetření přírodních zdrojů a také individualizovaně, a to vše za příznivou cenu.

Nové výrobní světy díky síťovému sdílení a velkoobjemovým datům

Díky sdíleným síťovým službám (cloud computing) a velkým objemům dat (big data) se proces digitalizace výrazně urychlí. Systémy budou schopny rychle se učit a dále se vyvíjet. Přenášení těchto změn do průmyslové výroby v Průmyslu 4.0 vytvoří zcela nové výrobní světy. Na konci budou stát platformy, které budou flexibilně řídit výrobní procesy, autonomně je optimalizovat a přizpůsobovat vnějším vlivům.

Průmysl 4.0 pro nové modely obchodování

Výrobní procesy a kapacity bude možno objednávat v Průmyslu 4.0 pouhým kliknutím myši, podobně jako streamovanou hudbu. V případě výroby jako služby se bude platit za výkon stroje. To bude do budoucna platit i pro jednotlivé výrobní prvky jako např. roboty. Nebude se kupovat stroj, ale jeho výkon.

Cloudová úložiště umožňují podnikům flexibilně reagovat na kapacitní požadavky a toky zboží. Na technologickém stanovišti v texaském Austinu pracuje společnost KUKA na sloučení sektoru IT s vedoucím know-how v oblastech mechatroniky a průmyslových výrobních procesů. Díky tomu jsou technologie společnosti KUKA ještě snadnější na ovládání a nabízejí v praxi nové vlastnosti.

Průmysl 4.0 a internet věcí se budou projevovat i u samotných strojů. Ty budou senzitivnější, autonomnější, mobilnější a jednodušší na ovládání. Zakrátko budou roboty natolik inteligentní, aby rozuměli naší řeči a gestům. S pokračujícím vývojem se z robota stále více stává každodenní pomocník v továrních halách, kde svou prací pomáhá lidem. Protože robot zvládne určité věci jako přesnost nebo rychlost lépe než člověk, propůjčuje lidem zcela nové schopnosti. 

Výdaje na robotiku a s ní související služby; zdroj: IDC Forecast Worldwide

Roboty jako klíčový prvek Průmyslu 4.0

Vývoj robotiky natrvalo promění svět podobně jako internet a informační technologie. Dnes jsou roboty v rámci Průmyslu 4.0 klíčovým prvkem, který novými metodami výroby poskytuje odpovědi na velké otázky naší doby:
  • úbytek přírodních zdrojů
  • klimatické změny
  • následky zrychlujícího se růstu populace
  • přestárnutí společnosti v průmyslových národech

Dá se předpokládat, že roboty budou menší a mobilnější, vzájemně propojené sítí a budou mít schopnost vnímat a poznávat okolí. Stanou se z nich každodenní průvodci člověka. Generace, které přijdou po nás – rodilé robotické generace – budou vnímat roboty a jejich schopnosti jako služby, které si lze vyžádat přes internet a přizpůsobit si je pouhým kliknutím myši.

Průmysl 4.0 u společnosti KUKA

U společnosti KUKA vzniká přidaná hodnota interdisciplinárním spolupůsobením nejrůznějších kompetencí a oborů. S ohledem na internet věcí a Průmysl 4.0 jsou to např. naše technologické kompetence na webu, v cloudových úložištích a v mobilních platformách. Tyto perspektivy splývají se stávajícími hlavními kompetencemi společnosti KUKA, kterými jsou mechatronika a automatizace. Na tomto základě již dnes realizujeme inteligentní výrobní řešení, která překonávají stávající hranice mezi digitálním a reálným světem.

Toto ztělesnění mimořádné přidané hodnoty pro zákazníka nazýváme ›Oranžová inteligence‹.

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie