Beheer en controle

Met ons intern controlesysteem creëren wij transparantie in de prestatie-indicatoren. Kom hier meer te weten over de financiële doelstellingen en het beheer en controle bij KUKA.

Doelen van het management

Het doel van onze bedrijfsstrategie is de aanhoudende stijging van de waarde van de onze onderneming. De financiële doelstellingen van de KUKA Groep zijn onze controle-instrumenten  en prestatie-indicatoren die de waarde van de onderneming beïnvloeden.

Financiële doelstellingen voor beheer en controle

De doelstellingen EBIT, ROCE en Free Cashflow bepalen wij voor zowel voor het concern als voor de divisies Robotics, Systems en Swisslog:

  • Met het resultaat vóór interesten en belastingen (EBIT) bepalen wij de operationele inkomsten. Dit operationele resultaat wordt beoordeeld in verhouding tot de omzet. Hieruit volgt de EBIT-marge.
  • De Return on Capital Employed (ROCE) wordt gebruikt om het rendement op het geïnvesteerd vermogen te bepalen. Hiervoor plaatsen we de EBIT in verhouding tot het geïnvesteerd vermogen.
  • De Free Cashflow is de netto cashflow uit de uit lopende bedrijfsactiviteiten en de investeringen. Deze maatstaf laat zien of de investeringen uit cashflows worden bekostigd en hoeveel middelen er beschikbaar zijn voor het betalen van dividenden en schulden.

Bedrijfsprestaties en orderportefeuille

Een belangrijke indicator voor de bedrijfsprestaties is de omvang van de ontvangen orders. Deze registreren wij volgens marktsegment en regio. Tegelijkertijd is de orderportefeuille een indicator van de bezettingsgraad in de komende maanden.

Alle belangrijke indicatoren worden continu opgevolgd en beoordeeld als onderdeel van het interne rapportagesysteem. Alle afwijkingen van de planning worden door het management geanalyseerd. Indien nodig worden er maatregelen afgesproken om zo te waarborgen dat de doelstellingen worden gehaald.

Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen