Duurzaamheid bij KUKA

Duurzaamheid is bij KUKA in de ondernemingscultuur verankerd. Als toekomstgericht bedrijf zetten wij ons in voor duurzaamheid op alle terreinen – voor de mensen en voor de kwaliteit van onze producten en diensten. Niet in de laatste plaats vanuit onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij en het milieu.

Duurzaamheid op alle terreinen

Bij KUKA betekent duurzaamheid: verantwoordelijk handelen als onderneming ter bescherming van het milieu en hulpbronnen. Wij dragen verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, klanten, investeerders, de maatschappij en het milieu. Daarom zorgen wij ervoor dat de onderneming zich voortdurend en duurzaam blijft ontwikkelen. Wij zetten ons in voor duurzaamheid op de terreinen:

 • Sociale zaken
 • Energie, milieu en hulpbronnen
 • Economie

Sociale duurzaamheid: voor medewerkers en maatschappij

De gezondheid van onze medewerkers staat voor ons op de eerste plaats. Wij willen een flexibele, gezonde arbeidsomgeving creëren. Daartoe behoort ook het kunnen combineren van werk en gezin. Daarom zorgen wij voor een duurzaam personeelsbeleid en stimuleren we de work-life-balance met opties als flexibele werktijden, thuiswerken of de kinderopvang Orange Care.

Met de oprichting van de vereniging van algemeen nut Orange Care e.V. in 2012 leveren we bovendien een maatschappelijke bijdrage. In de vereniging zetten KUKA'ers zich in op sociaal terrein en ondersteunen hulpbehoeftige mensen met giften.

Medewerkers van KUKA ontmoeten elkaar regelmatig om samen te sporten.

Managementsystemen en certificaten op sociaal terrein

Om de duurzame ontwikkeling en de gezondheid van de KUKA'ers beschermen, werken wij met kwaliteitsmanagementsystemen, die bijvoorbeeld de veiligheid van medewerkers op bouwplaatsen waarborgen. Daartoe behoort ook een grondig gezondheidsmanagement. Onze actuele certificaten:

 • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
  Het managementsysteem voor arbeidsveiligheid van de Beierse arbeidsinspectie en de economische sector heeft tot doel de veiligheid en gezondheid van medewerkers op de werkplek te verbeteren en rendabeler te maken. OHRIS is erop gericht dat medewerkers zich zelf actief bezighouden met arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming.
 • OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series):
  De Britse norm is een van de pijlers voor de certificering van managementsystemen op het gebied van arbeidsveiligheid. OHSAS 18001 houdt zich bezig met de gevaren en risico's van beroepsgerelateerde veiligheid en gezondheid.
 • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
  Het accreditatiesysteem voor gezondheid en veiligheid CHAS is een certificaat voor de bouwindustrie. Het helpt zowel inkopers als leveranciers de gezondheids- en veiligheidscompetentie van de onderneming te beoordelen.
 • berufundfamilie:
  Het certificaat is erop gericht arbeidsplaatsen zo vorm te geven dat rekening wordt gehouden met de gezinssituatie en de huidige levensfase van de werknemer. Op die manier wordt beoogd de levenskwaliteit van werknemers en de efficiëntie van de onderneming verhogen.

Ecologische duurzaamheid: efficiëntie m.b.t. energie en hulpbronnen

Steeds meer mensen leven van steeds minder hulpbronnen. Bij KUKA hechten we groot belang aan een spaarzame omgang met hulpbronnen en energie-efficiënte processen die de CO2-uitstoot reduceren. Daarom zetten wij in op energie-efficiëntie in de installatiebouw met groene technologieën en producten als de energie-efficiënte industriële robot KR QUANTEC.

Aan de ecologische duurzaamheid draagt ook de overstap op stadsverwarming op de locatie Augsburg bij. Daardoor konden we onze CO2-uitstoot met 18% verlagen. Bovendien produceren wij jaarlijks circa 35.000 kWh zonne-energie in Augsburg. Bij alle nieuwbouwprojecten, uitbreidingen of moderniseringen op deze locatie realiseren wij reeds innovatieve milieuconcepten – en overtreffen daarmee zelfs de wettelijke eisen.

Ook hechten wij veel waarde aan een efficiënte omgang met hulpbronnen en willen we producten op duurzame wijze afvoeren of hergebruiken. Daarom bieden wij onze klanten een retooling-service.

Managementsystemen en certificaten op ecologisch terrein

Met ons milieumanagementsysteem en het energiemanagementsysteem zorgen wij ervoor dat de soort, de omvang en de effecten van onze activiteiten, producten en diensten gepast zijn. Daarom werken wij voortdurend aan verbetering van dit managementsysteem en vermijden we handelingen die het milieu belasten. Onze duurzaamheidscertificaten op dit terrein: 

 • ISO 14001: Met de internationale norm ISO 14001 worden de eisen aan een milieumanagementsysteem vastgelegd. Daarbij staat het doorlopende verbeteringsproces centraal. ISO 14001 behoort tot een normenreeks die zich onder andere bezighoudt met levenscyclusanalyses, milieu-indicatoren en milieuprestatiebeoordelingen.
 • ISO50001: De internationaal erkende norm ondersteunt de opbouw van een systematisch energiemanagement met betrekking tot energie-efficiëntie en CO2-uitstoot. KUKA werkt sinds 2016 volgens de ISO 50001-norm. 
 • VDA 6.4: KUKA is op relevante locaties gecertificeerd volgens VDA 6.4. Deze norm heeft betrekking op toeleveranciers voor de auto-industrie en is gelanceerd door TÜV.

Economische duurzaamheid: nadenken over de lange termijn en verantwoordelijk handelen

KUKA draagt het principe van duurzaam ondernemen uit: wij maken palnningen voor de lange termijn, stimuleren toekomstgerichte thema's en pakken problemen bij de wortel aan. 

Daarom is KUKA lid van het duurzaamheidsinitiatief Blue Competence. Dit stelt zich ten doel de vooruitgang van de Duitse machine- en installatiebouw op de terreinen energie-efficiëntie, optimalisering van productieprocessen en recycling in de publiciteit te brengen.

Daarnaast is KUKA actief in het samenwerkingsproject "Energie- und ressourceneffizienter Karosseriebau". Doel hiervan is het de productietechniek in de auto-industrie zuiniger te maken op het gebied van energie en hulpbronnen.

Managementsystemen en certificaten op economisch terrein

Om duurzaam te ondernemen, zetten wij ook hier in op beproefde kwaliteitsmanagementsystemen. Tot onze certificaten op dit gebied behoren onder andere:

 • AEO (Approved Economic Operator – geautoriseerde marktdeelnemer): De certificering dient ertoe de veiligheid van de internationale leveringsketen als betrouwbaar te bevestigen.
 • ISO9001: De normenreeks houdt zich bezig met kwaliteitsmanagementsystemen en dient het wederzijdse begrip op nationaal en internationaal niveau.
 • VDA6 deel 4: Als toeleverancier voor de auto-industrie is KUKA ook gecertificeerd met de onafhankelijke standaard VDA6 deel 4. Met deze norm kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van de auto-industrie op gebieden waarop momenteel geen certificering volgens IATF16949 mogelijk is.
 • IATF16949: Deze norm heeft tot doel systeem- en proceskwaliteit en klanttevredenheid te verbeteren. Centraal staat het ontdekken van fouten, niet alleen het vermijden ervan.
 • EN/AS9100: Deze internationaal erkende norm dient als kwaliteitsmanagementsysteem voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. EN/AS9100 is gebaseerd op de ISO9001-certificering.
 • ISO13485: Ook voor de medische industrie bestaan vastgelegde kwaliteitsmanagementsystemen. De bijbehorende certificering ISO13485 definieert de eisen voor het ontwerp en de productie van medische producten.
 • ISO3834: Ook deze norm is voor KUKA als expert op het gebied van lassen belangrijk. Hierin worden de kwaliteitseisen voor fabrikanten van gesmeltlaste onderdelen en constructies beschreven.
 • Bekende afzender (BA): Met deze status kunnen wij als onderneming aantonen dat wij veilige luchtvracht verzenden.
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen