Sterowanie i kontrola

Dzięki wewnętrznym systemom sterowania naszego koncernu mamy jasność w kwestii wskaźników sukcesu. Tutaj dowiesz się więcej o celach finansowych, sterowaniu i kontroli w firmie KUKA.

Cele sterowania przedsiębiorstwem

Zrównoważony wzrost wartości przedsiębiorstwa jest celem strategicznym naszego koncernu. Docelowe wskaźniki finansowe koncernu KUKA przedstawiają nasze wielkości operacyjne i pozwalają wyodrębnić usługi, które wpływają na wartość przedsiębiorstwa.

Docelowe wskaźniki finansowe dotyczące sterowania i kontroli

Wskaźniki docelowe EBIT, ROCE i Free Cashflow są określane zarówno dla koncernu, jak i poszczególnych obszarów działalności, takich jak Robotics, Systems i Swisslog:

  • Na podstawie wyniku osiągniętego przed naliczeniem odsetek i opodatkowaniem EBIT ustalamy stabilność obrotów. Ten wynik operacyjny porównujemy z przychodem. Następnie na tej podstawie obliczana jest marża EBIT.
  • Za pomocą Return on Capital Employed ROCE określamy rentowność zainwestowanego kapitału. W tym celu porównujemy EBIT z Capital Employed.
  • Free Cashflow to saldo wynikające z napływu środków z bieżącej działalności biznesowej i inwestycyjnej. Ten wskaźnik docelowy pokazuje, czy inwestycje zostały pokryte z Cashflow i ile środków jest ewentualnie dostępnych na zapłatę dywidend i opłacenie obsługi długu.

Rozwój działalności i stan zamówień

Istotnym wczesnym wskaźnikiem rozwoju działalności biznesowej jest napływ zleceń. Określamy go w odniesieniu do obszarów działalności i regionów. Jednocześnie stan zamówień jest wskaźnikiem określającym wykorzystanie mocy przerobowych w nadchodzących miesiącach.

Wszystkie wskaźniki zostaną przeanalizowane i sprawdzone w trakcie sterowania i kontroli za pomocą systemu sprawozdawczości wewnętrznej. Odchylenia w realizacji planów zostaną przeanalizowane przez kadrę zarządzającą. W razie potrzeby uzgadniane są działania umożliwiające osiągnięcie docelowych wskaźników.

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK