Zrównoważony rozwój w firmie KUKA

Zrównoważony rozwój jest zakorzeniony w kulturze przedsiębiorstwa KUKA. Jako zorientowane na przyszłość przedsiębiorstwo angażujemy się w zrównoważony rozwój we wszystkich branżach – robimy to dla ludzi i zapewnienia wysokiej jakości naszych produktów i usług. Ale też dlatego, że ponosimy odpowiedzialność za społeczeństwo i środowisko.

Zrównoważony rozwój we wszystkich branżach

W KUKA zrównoważony rozwój oznacza: odpowiedzialne, przedsiębiorcze działanie wykonywane w celu ochrony środowiska i zasobów. Ponosimy odpowiedzialność za naszych współpracowników, klientów, inwestorów, społeczeństwo i środowisko. Dlatego dbamy o nieprzerwany i zrównoważony rozwój naszego przedsiębiorstwa. Stawiamy na zrównoważony rozwój w następujących branżach:

 • Społeczeństwo
 • Energia, środowisko i zasoby
 • Gospodarka

Zrównoważony rozwój społeczny: dla współpracowników i społeczeństwa

Zdrowie naszych pracowników jest dla nas najważniejsze. Chcemy stworzyć elastyczne i zdrowe środowisko pracy. Należy do tego również równowaga między życiem osobistym i zawodowym. Dlatego dbamy o zrównoważoną politykę personalną i wspieramy równowagę między życiem zawodowym a prywatnym poprzez takie działania jak np. ruchomy czas pracy, Home Office lub żłobek Orange Care.

Dzięki założeniu organizacji dobra publicznego Orange Care e.V. w 2012 roku wnosimy również swój wkład w rozwój społeczeństwa. Organizacja pozwala pracownikom firmy KUKA angażować się w sprawy socjalne i wspierać finansowo osoby potrzebujące.

Pracownicy KUKA spotykają się regularnie, aby razem uprawiać sport.

Systemy zarządzania i certyfikaty w obszarze socjalnym

W trosce o zrównoważony rozwój i zdrowie naszych pracowników stosujemy systemy zarządzania jakością, które gwarantują bezpieczeństwo np. osobom pracującym na budowie. Należy do tego również kompleksowy system zarządzania ochroną zdrowia. Nasze aktualne certyfikaty:

 • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
  System zarządzania ochroną pracy bawarskiej inspekcji i gospodarki, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz poprawę ekonomiczności. Celem OHRIS jest skłonienie pracowników do tego, aby sami również aktywnie dbali o swoje bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu pracy.
 • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
  Brytyjska norma stanowi podstawę dla certyfikacji systemów zarządzania ochroną pracy. OHSAS 18001 zajmuje się zagrożeniami i niebezpieczeństwami mającymi wpływ na bezpieczeństwo zakładowe i zdrowie pracowników.
 • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
  Akredytacyjny system bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CHAS jest certyfikatem wydawanym dla przemysłu budowlanego. Jest on przeznaczony zarówno dla nabywców, jak i dostawców, którzy cenią sobie kompetencje przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 • berufundfamilie:
  Certyfikat służy takiemu ukształtowaniu miejsca pracy, aby uwzględniało ono sytuację rodzinną i etap życia danego pracownika. Jego celem jest poprawa jakości życia pracowników i zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa.

Zrównoważony rozwój ekologiczny: Efektywność energetyczna i odpowiednie wykorzystywanie zasobów

Coraz więcej ludzi żyje z coraz mniejszych zasobów. Dla firmy KUKA niezwykle ważne jest odpowiednie obchodzenie się z zasobami i energooszczędne procesy, które redukują emisję CO2. Dlatego stawiamy na efektywność energetyczną w budowie instalacji i stosujemy energooszczędne technologie oraz produkty, takie jak energooszczędny robot przemysłowy KR QUANTEC.

Do zrównoważonego i ekologicznego rozwoju przyczynia się również przestawienie na ciepło z ciepłowni w Augsburgu. W ten sposób udało nam się zredukować emisję CO2 o 18 procent. Poza tym w Augsburgu produkujemy rocznie ok. 35 000 kWh prądu solarnego. We wszystkich nowych, dobudowywanych lub modernizowanych budynkach w tej lokalizacji stosujemy innowacyjne koncepcje środowiskowe – które przewyższają nawet obowiązujące wymogi prawne.

Dodatkowo kładziemy nacisk na odpowiednie obchodzenie się z zasobami i utylizujemy produkty w sposób zrównoważony lub oddajemy je do recyklingu. Dlatego oferujemy naszym klientom usługę Retooling.

Systemy zarządzania i certyfikaty w obszarze ekologii

Z pomocą naszego systemu zarządzania środowiskowego oraz systemu zarządzania energią dbamy o to, aby rodzaj, zakres i skutki odpowiadały naszym działaniom, produktom i usługom. Dlatego stale pracujemy nad usprawnieniem tego systemu zarządzania i ograniczeniem szkodliwego wpływu na środowisko. Nasze certyfikaty w obszarze zrównoważonego rozwoju: 

 • ISO 14001: Międzynarodowa norma ISO 14001 określa wymagania wobec systemu zarządzania środowiskowego . Koncentruje się ona na ciągłym procesie poprawy. ISO 14001 należy do rodziny norm dotyczących m.in. bilansów ekologicznych, wskaźników środowiskowych oraz oceny działań na rzecz ochrony środowiska.
 • ISO50001: Uznana na całym świecie norma wspiera rozwój systemu zarządzania energią w celu zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji CO2. Firma KUKA planuje certyfikację systemu zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001 na rok 2016.
 • VDA 6.4: Najważniejsze zakłady firmy KUKA posiadają certyfikację VDA 6.4. Ta norma dotyczy poddostawców z branży motoryzacyjnej i została wypromowana przez TÜV (organizacja zajmująca się przeglądem technicznym).

Zrównoważony rozwój gospodarczy: myślenie w perspektywie długoterminowej i odpowiedzialne działanie

Firma KUKA wyznaje zasadę zrównoważonego gospodarowania: Planujemy w perspektywie długoterminowej, poruszamy przyszłościowe tematy i zwalczamy przyczyny problemów. 

Dlatego firma KUKA jest członkiem inicjatywy zrównoważonego rozwoju Blue Competence. Jej zadaniem jest informowanie opinii publicznej o postępach niemieckiego budownictwa maszyn i instalacji w zakresie efektywności energetycznej, optymalizacji procesów produkcyjnych i recyklingu.

Poza tym firma KUKA uczestniczy we wspólnym projekcie „Energooszczędna produkcja karoserii przy odpowiednim wykorzystaniu zasobów”. Jego celem jest uczynienie techniki produkcji samochodów bardziej energooszczędną i chroniącą zasoby.

Systemy zarządzania i certyfikaty w obszarze gospodarczym

Aby możliwe było zrównoważone gospodarowanie, stawiamy na sprawdzone systemy zarządzania jakością. Do naszych certyfikatów w tym obszarze należy m.in.:

 • AEO (Approved Economic Operator – dopuszczony podmiot gospodarczy): Certyfikacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności międzynarodowemu łańcuchowi dostaw.
 • ISO9001: Ta rodzina norm zajmuje się systemami zarządzania jakością i służy wzajemnemu zrozumieniu na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • VDA6 część 4: Jako poddostawca części samochodowych firma KUKA posiada również certyfikację zgodną z tym osobnym standardem VDA6 część 4. Norma umożliwia potwierdzenie spełnienia wymogów w tych obszarach sektora motoryzacyjnego, w których obecnie nie jest możliwa certyfikacja zgodnie z ISO/TS 16949.
 • ISO/TS 16949: Ten standard ma przyczynić się do wzrostu jakości systemów i procesów oraz zadowolenia klienta. Kluczową kwestią jest znajdowanie błędów, a nie jedynie ich unikanie.
 • EN/AS9100: Ten uznany na całym świecie standard dotyczy systemu zarządzania jakością dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. EN/AS9100 bazuje na certyfikacji ISO90001.
 • ISO13485: Również dla branży medycznej dostępne są określone systemy zarządzania jakością. Odpowiednia certyfikacja ISO13485 definiuje wymogi dotyczące designu i produkcji produktów medycznych.
 • ISO3834: Dla firmy KUKA, jako profesjonalisty w zakresie spawania, ta norma również jest bardzo ważna. Przedstawia ona wymogi jakościowe dla producentów podzespołów i konstrukcji spawalniczych.
 • Bekannter Versender (bV): Dzięki temu statusowi przedsiębiorstwo może pokazać, że korzysta z bezpiecznego frachtu lotniczego.
Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie