Oświadczenie o ochronie danych

KUKA Spółka Akcyjna

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna.

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej kuka.com. Dane osobowe to wszystkie dane dotyczące użytkownika np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania użytkownika.

Zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) administratorem danych jest:

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg

Zarząd

Peter Mohnen
Przewodniczący zarządu

Andreas Pabst
Dyrektor finansowy

Telefon: +49 821 797-50
Faks: +49 821 797-5252

e-mail: kontakt@kuka.com

Więcej informacji można znaleźć w naszej stopce.

Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem data-privacy@kuka.com.

Bezpieczeństwo

Strona internetowa KUKA AG jest chroniona dzięki zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegania manipulowaniu, utracie, zniszczeniu lub dostępowi osób nieupoważnionych do danych osobowych. Mimo stosowania standardu przemysłowego SSL (Secure Sockets Layer) w celu szyfrowania danych przekazywanych między użytkownikiem a naszą stroną internetową, pełna ochrona przed wszelkimi zdarzeniami nie jest możliwa.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Przekazywanie danych organom publicznym, organom ścigania i sądom ma miejsce wyłącznie w granicach zobowiązań ustawowych. Nasi pracownicy są ponadto zobowiązani do zachowania poufności podczas postępowania z przekazanymi danymi osobowymi.

Jako strony trzecie nie są w tym zakresie traktowane przedsiębiorstwa w Grupie KUKA powiązane z KUKA AG, ani usługodawcy powiązani z nami na zasadzie umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Jeżeli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej w celach czysto informacyjnych, a także nie dokonuje rejestracji lub przekazuje nam informacje w inny sposób, zbieramy wyłącznie dane osobowe, które przekazuje na nasz serwer przeglądarka użytkownika. Wymagamy takich danych ze względów technicznych w celu umożliwienia wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Dane takie umożliwiają nam ukierunkowane doskonalenie naszej oferty. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).

Zalicza się do tego:

 • data i wizyta pod adresem URL strony, na której znajduje się odwiedzający

 • adres URL, który odwiedził bezpośrednio wcześniej odwiedzający

 • adres IP i domena, z których następuje dostęp

 • używana przeglądarka

 • używany system operacyjny

 • informacje techniczne dotyczące wizyty (metoda http, wersja http, kod statusu http, długość przekazywanych danych)

Stosowanie plików cookie

KUKA AG korzysta z plików cookie w celu kształtowania oferty internetowej w bardziej atrakcyjny i przyjazny dla użytkownika sposób. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, ale w żadnym wypadku nie zawierają wirusów ani nie powodują uszkodzeń. Z jednej strony nasza strona internetowa korzysta z „sesyjnych plików cookie”. Takie pliki cookie śledzą ruch użytkownika na różnych stronach naszej oferty internetowej w czasie jednej sesji, aby np. nie prosić użytkownika o te same informacje, które podał on już na naszej stronie internetowej. Po zamknięciu i ponownym otworzeniu przeglądarki zaczyna się nowa sesja użytkownika z nowymi identyfikatorami plików cookie. Z drugiej strony wykorzystywane są tzw. „globalne pliki cookie”, które analizują ruch na stronie internetowej oraz identyfikują odwiedzających i sesję. Takie pliki cookie nie są usuwane po zakończeniu sesji, ale są zastępowane po upływie roku.

Dzięki odpowiednim ustawieniom przeglądarki można zablokować przechowywanie plików cookie. Nie zalecamy tego jednak, jeśli użytkownik chce w pełni korzystać z funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej.

KUKA w mediach społecznościowych

Poza naszą stroną internetową firma KUKA AG jest obecna w różnych mediach społecznościowych. Aktualnie jesteśmy obecni w serwisach takich jak YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, XING oraz Instagram.

Proszę zapoznać się z politykami prywatności poszczególnych operatorów, by uzyskać informacje o celach i zakresie zbierania danych, jak również zasadach wykorzystywania danych na poszczególnych platformach.

YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
XING: https://www.xing.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Zintegrowane treści

Na naszej stronie internetowej korzystamy z filmów wideo YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W ramach naszej oferty internetowej korzystamy z filmów YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.youtube.com i które można odtworzyć bezpośrednio z naszej strony internetowej. Filmy YouTube zwiększają atrakcyjność naszej strony internetowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

W związku z wizytą na stronie internetowej YouTube otrzymuje informacje o tym, że użytkownik wywołał odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie „Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych”. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym użytkownik się loguje lub czy takie konto użytkownika istnieje. W przypadku zalogowania się w Google, dane są bezpośrednio przypisywane do konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie powiązania jego profilu na platformie YouTube, przed uruchomieniem przycisku powinien się wylogować. YouTube przechowuje dane użytkownika na profilach użytkowania i wykorzystuje w celach reklamy, badań rynkowych oraz kształtowania strony internetowej w zależności o potrzeb. Taka analiza ma na celu w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) zaprezentowanie reklamy ukierunkowanej oraz informowanie innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia takiego profilu, w celu wniesienia takiego sprzeciwu należy się zwrócić do YouTube.

Więcej informacji na temat celów i zakresu zbierania oraz przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności. Znajdują się tam również inne informacje dotyczące praw i opcji ustawień służących ochronie prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza dane osobowe użytkownika również w USA i podlega programowi Tarczy Prywatności UE-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

W chińskiej wersji językowej umieszczamy linki do filmów wideo firmy Youku. Więcej informacji o zbieraniu i wykorzystywaniu danych w poszczególnych wersjach językowych udostępniamy na żądanie.

Reklama internetowa

Zarówno na naszej własnej stronie internetowej, jak i na nie powiązanych z nami stronach internetowych prezentujemy użytkownikom reklamy. Odbywa się to z wykorzystaniem informacji, jakie użytkownicy udostępniają podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej i podczas korzystania z naszych treści lub usług. Te informacje są rejestrowane przez pliki cookies. W ten sposób po odwiedzinach na stronie KUKA użytkownikowi prezentuje się w miarę możliwości reklamę KUKA np. w formie banerów na innych stronach internetowych.

Wyświetlanie reklam nie powoduje rejestrowania aktywności użytkowników na nie powiązanych stronach internetowych z ich tożsamością. Reklamodawcy lub inne osoby trzecie, prezentujące nasze ogłoszenia reklamowe, nie otrzymują od nas żadnych danych osobowych. Reklamodawcy lub inne osoby trzecie (w tym sieci reklamowe, firmy reklamowe i inni usługodawcy, wykonujący dla nich zlecenia) mogą jednak wychodzić z założenia, że użytkownicy, klikający na ogłoszenia lub treści reklamowe, lub wchodzący z nimi w interakcje, należą do grup osób, do których te ogłoszenia lub treści są skierowane.

Obecnie stosujemy poniższe narzędzia w związku z reklamą internetową. Działają one w oparciu o pliki cookie lub piksele. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji o sposobie działania poszczególnych narzędzi można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych dostawców zewnętrznych:

Google Tag Manager
Google Double Click
Facebook Pixel
Twitter Universal Tag
LinkedIn Insight Tag

Analiza stron internetowych

Do analizy strony internetowej korzystamy z Sitecore Analytics. Program ten analizuje wyłącznie dane z serwera. Dane te odpowiadają danym wymienionym w punkcie „Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych”.

Uzyskane w ten sposób dane statystyczne służą nam do doskonalenia naszej oferty oraz kształtowania jej w bardziej ciekawy dla użytkowników sposób. Podstawę prawną korzystania z Sitecore Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Do analizy tej wykorzystywane są wyłącznie dane z serwera. Obejmują one dane wymienione w punkcie „Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych”. Zebrane w ten sposób dane przechowujemy wyłącznie na serwerze w Niemczech.

Newsletter/Distribuidor de imprensa

Você pode se registrar em nosso website para receber uma newsletter ou como representante de mídia para o registro no distribuidor de imprensa. Neste caso, você precisa fornecer o seu endereço de e-mail, a sua forma de tratamento assim como o seu nome e sobrenome. O seu endereço de e-mail será usado apenas para o envio da newsletter ou de comunicados de imprensa. Precisamos de sua autorização expressa para o envio da newsletter ou de comunicados de imprensa, bem como para o processamento dos seus dados pessoais relacionados. A base legal é o art. 6 parág. 1 p. 1 alínea a do RGDP.

Essa autorização pode ser revogada a qualquer momento e você pode cancelar o recebimento da newsletter ou do distribuidor de imprensa. Outros dados podem ser fornecidos voluntariamente: Ao se registrar para o distribuidor de imprensa você pode indicar opcionalmente a mídia, editora, país e número de telefone. Ao se registrar para a newsletter você pode indicar opcionalmente o título e a firma, como também o seu ramo de atividade e seus interesses. Esses dados nos ajudam a adequar as nossas ofertas às suas demandas técnicas e aos seus interesses.

Além disso, desde que dados opcionais possam ser colocados em um formulário (como por exemplo sobre a empresa, a mídia, a função, o local ou outros dados de contato), estes são expressamente voluntários. A não colocação de informações opcionais - além de uma eventual possibilidade de contato restrita - não está vinculada a desvantagem alguma.

Para a assinatura de nossa newsletter, nós usamos o chamado processo de autorização dupla. Ou seja, após o registro, nós enviaremos um e-mail para o endereço de e-mail indicado solicitando que você confirme que deseja receber a newsletter. Se você não confirmar o seu registro dentro de 48 horas, os seus dados pessoais serão bloqueados e excluídos automaticamente após um mês. Além disso, nós armazenamos os endereços IP usados e os registros de tempo do registro e da confirmação. A finalidade deste procedimento é comprovar sua assinatura e esclarecer uma possível violação de seus dados pessoais. A base legal para isso é o art. 6. parág. 1 p. 1 alínea f do RGDP.

No envio da newsletter avaliamos o seu comportamento de usuário. Para esta avaliação, os e-mails transmitidos usam os chamados Web-Beacons ou Tracking-Pixel, que representam imagens de um pixel, que estão armazenadas no nosso website. Para as avaliações integramos os dados e os Web-Beacons mencionados sob "Levantamento, processamento e uso de dados pessoais" com o seu endereço de e-mail e uma ID individual. Com os dados assim obtidos criamos um perfil de usuário, para personalizar a newsletter aos seus interesses individuais. Aqui nós registramos quando você lê ou encaminha a nossa newsletter, quais links você clica nela e deduzimos a partir disso os seus interesses pessoais. Estes dados integramos com as ações feitas por você no nosso website. Usamos estas funções com base no nosso interesse justificado em uma publicidade orientada. A base legal para este efeito é o art. 6 parág. 1 p. 1 alínea f do RGDP.

Você pode rejeitar este tracking a qualquer momento, cancelando a newsletter.

Nawiązanie kontaktu

E-mail i formularze

Po wypełnieniu formularza na naszej stronie internetowej lub skontaktowaniu się z nami e-mailem, przekazane przez użytkownika dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zapytania i są zawsze traktowane jako poufne. W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego należy zawsze podawać imię i nazwisko, adres e-mail, jak również kraj, z którego użytkownik pisze. Użytkownik udziela wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu obsługi jego zapytania. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Zgodę taką można w dowolnym momencie wycofać.

Dane zbierane do celów nawiązania kontaktu usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe zobowiązania do ich przechowywania.

Linki do stron internetowych innych dostawców

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron zewnętrznych. W czasie umieszczania linków firma KUKA AG wyraża przekonanie, że na powiązanych stronach nie znajdują się żadne nielegalne treści. KUKA AG nie może jednak stale monitorować treści podlinkowanych stron, ani na nie wpływać. Firma KUKA AG nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za treści podejmowane po umieszczeniu linku.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

 • prawo do informacji,

 • prawo do sprostowania danych,

 • Direito de oposição ao processamento,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych.

W celu wykonania tych praw można bezpłatnie zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych pod adresem data-privacy@kuka.com.

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez nas.

Terminy na usunięcie danych

Usuwamy wszystkie dane osobowe, gdy nie są one już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane lub gdy użytkownik skorzysta z prawa do usunięcia danych. O ile nie istnieją ustawowe zobowiązania do przechowywania danych lub nie zachodzi jeden z wyjątków, o których mowa w art. 17, ustęp 3 RODO, niezwłocznie usuniemy dane.

Osoba do kontaktu

W razie pytań dotyczących struktury i sposobu działania strony prosimy o kontakt pod adresem:
webmaster@kuka.com

Zastrzeżenie prawa do wprowadzania zmian

Politykę prywatności KUKA AG można w każdej chwili zapisać lub wydrukować. KUKA AG zastrzega sobie jednak prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności zgodnie z przepisami o ochronie danych, aby dbać o ciągły rozwój strony internetowej.

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK