Rozwiązania systemowe dla przemysłu lotniczego i kosmicznego

Firma KUKA oferuje swoim klientom zintegrowane rozwiązania systemowe, które są idealnie dostosowane do potrzeb klientów. Nasze doświadczenie w projektowaniu linii produkcyjnych, nasza wiedza dotycząca integracji systemów i nasze duże spektrum technologiczne zapewniają najwyższą efektywność procesów.

Zintegrowane rozwiązania systemowe dla przemysłu lotniczego i kosmicznego

Firma KUKA jest partnerem dla swoich klientów z branży lotniczej i kosmicznej w zakresie optymalnej integracji ręcznych, półautomatycznych i automatycznych linii montażowych. Poszczególne stacje na linii i komory robotów są optymalne dopasowane do siebie i harmonijnie współpracują ze sobą. Firma KUKA konsekwentnie towarzyszy swoim partnerom w fazie planowania, produkcji, a także po integracji systemów. Również w dziedzinie konserwacji i serwisowania oferujemy liczne świadczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb.

KUKA Aerospace, inżynieria procesów

Firma KUKA tworzy odpowiednio do potrzeb branży lotniczej i kosmicznej proces montażu oparty na zasadzie przemysłowego przenośnika taśmowego. Taka metoda montażu umożliwia wysoką specyfikę i powtarzalność.

W tym kontekście dostarczamy klientom wszelkie urządzenia i linie potrzebne do strukturalnego montażu (sekcja ogona, skrzydeł, VTP, HTP itp.). Dzięki takim rozwiązaniom systemowym twoje wyniki będą dokładniejsze, zespolenie komponentów będzie łatwiejsze i zwiększy się wydajność całego procesu montażu.

Rozwiązania systemowe KUKA dla branży lotniczej i kosmicznej

Firma KUKA dostarcza wszystkie urządzenia, które są niezbędne do budowy pojedynczych struktur samolotu - od poszycia kadłuba, poprzez sekcję ogona aż po stateczniki skrzydeł. Pojedynczy podzespół przemieszcza się przez różne stacje montażowe w łańcuchu tworzenia wartości w procesie budowy samolotu:

 • Na stacji wstępnego montażu następuje najpierw połączenie różnych dodatkowych elementów (podłużnych listew, kadłuba, klipsów itp.) z poszyciem. Stacja wstępnego montażu składa się przeważnie z jednego urządzenia montażowego. W zależności od etapu procesu, do takiego urządzenia można dołączyć (lub odłączyć od niego) mniejsze urządzenia, a tym samym odpowiednio skonfigurować je w elastyczny sposób do montażu poszczególnych części. W ten sposób powstaje konstrukcja.
 • W kolejnym etapie montażowym konstrukcja jest transportowana do automatycznej stacji nitowania. Może nią być tradycyjna ciężka maszyna do nitowania lub bardzo uniwersalna, oparta na pracy robotów linia do nitowania, wyposażona w odpowiednie efektory końcowe do zakładania nitów. Linia nitowania precyzyjnie przyjmuje i mocuje konstrukcję. Za pomocą efektorów końcowych wiercone są precyzyjne otwory, następnie zamykane nitami. W tych procesach wykorzystuje się różne rodzaje nitów, na przykład nity pełne, ślepe i pasowane (dwuczęściowe połączenia nitowe).
 • W kolejnym etapie procesu konstrukcja jest transportowana do stacji kompletowania. Tutaj wykonywane są pozostałe prace. Następnie element konstrukcyjny poddaje się szczegółowej kontroli jakości. 

 • Nasze rozwiązania systemowe zapewniają najwyższą precyzję w procesie budowy komponentów strukturalnych. Podczas tworzenia koncepcji swoich rozwiązań systemowych firma KUKA zwraca szczególną uwagę na to, aby dane rozwiązanie, stosowane przy montażu elementów samolotów, spełniało wysokie wymagania ergonomiczne w branży lotniczej.

KUKA Aerospace Tooling: Urządzenia dla przemysłu lotniczego i kosmicznego

Podczas tworzenia naszych rozwiązań systemowych projektujemy do każdego procesu montażu w przemyśle lotniczym odpowiednie urządzenie - przy uwzględnieniu układu linii produkcyjnej i wymaganego stopnia automatyzacji. Stosowane są urządzenia, przy pomocy których można precyzyjnie podejmować, ustawiać i łączyć poszczególne elementy składowe struktury, takie jak stateczniki skrzydeł, fragmenty poszycia i pojedyncze sekcje. Takie urządzenia tworzą podstawę do późniejszych procesów, przygotowania, wiercenia otworów pod nity i aplikowania materiałów uszczelniających w jednym automatycznym procesie.

Firma KUKA oferuje indywidualne rozwiązania w zakresie urządzeń, które idealnie nadają się do konkretnych potrzeb.

Usługi firmy KUKA w zakresie urządzeń przeznaczonych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego:

 • Sylwetka (koncepcja, konstrukcja)
 • Obliczenia statyczne (obliczenia MES)
 • Budowa i montaż
 • Linie urządzeń "pod klucz"
 • Rozwiązania w zakresie transportu (pasy do przenoszenia i wózki rolkowe)     
 • Urządzenia pomocnicze (nożyce konturowe, dźwignie mocujące itp.)
 • Kompletne stacje robocze

Rozwiązania automatyzacyjne KUKA Aerospace

Industrie 4.0 ma duże znaczenie dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. W związku z tym firma KUKA konsekwentnie stawia na ciągły rozwój przyszłościowych rozwiązań automatyzacyjnych z zakresu lotnictwa i kosmonautyki - przede wszystkim przy automatycznym wierceniu otworów i zakładaniu nitów.

Koncepcje automatyki KUKA to precyzyjne i efektywne rozwiązania do optymalizacji wskaźników produkcyjnych i podnoszenia jakości odpowiednio do życzeń klienta. W odpowiedzi na zmiany demograficzne oferujemy zintegrowane systemy uwzględniające potrzeby współpracy człowieka z robotem

Rozwiązania systemowe dla przemysłu lotniczego i kosmicznego: Zalety

Doświadczenie w automatyzacji linii produkcyjnych i integracji systemów wraz z portfolio, w którego skład wchodzą najnowsze technologie czynią firmę KUKA idealnym partnerem. Nasze rozwiązania systemowe obejmujące współpracę człowieka z robotem mogą mieć następujący wpływ na produkcję:

 • Wyższe wskaźniki produkcji przy mniejszych kosztach produkcji
 • Optymalizacja produktywności, bezpieczeństwo pracy i efektywność procesów
 • Oszczędność miejsca i obniżenie negatywnego wpływu na środowisko
 • Ograniczenie ilości niezbędnych etapów procesów
 • Rozwiązania systemowe w zakresie współpracy człowieka z robotem
 • Mobilność jako kluczowy czynnik uniwersalnych rozwiązań produkcyjnych (Industrie 4.0)
Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie