Nastawniki stworzone na potrzeby klientów to większa uniwersalność

Masz specjalne potrzeby w zakresie udźwigu lub konstrukcji? Oprócz standardowych modułów nastawników, KUKA oferuje również wyjątkowe spektrum nastawników do robotów i elementów obrabianych, przeznaczonych do konkretnych procesów i dla konkretnych klientów, a pochodzących od jednego producenta.

Nastawniki przeznaczone do dużych udźwigów u konkretnych klientów

Dzięki rozwiązaniom KUKA, przeznaczonym do dużych obciążeń w granicach pięciu ton, nastawniki mogą łatwo, szybko i precyzyjnie przemieszczać również duże elementy. Podobnie jak standardowe moduły nastawników KUKA, tak i zoptymalizowane moduły nastawników do elementów obrabianych i urządzeń, przeznaczone do dużych obciążeń, są całkowicie zintegrowane w sterownikach robotów jako zewnętrzne osie robotów. Prowadzone przez robota narzędzie umożliwia dokładny, matematycznie sprężony ruch nastawnika KUKA.
Nastawniki, przeznaczone do dużych udźwigów

Uniwersalne nastawniki do obsługi kilku stacji

Modułowa konstrukcja modułów nastawników KUKA umożliwia - zależnie od zadania produkcyjnego - stworzenie elastycznego nastawnika dla kilku stacji na podstawie sprawdzonego standardu KUKA. Przekładnia z wałem drążonym, zintegrowane i zabezpieczone układy zasilania energią oraz okablowanie silnika zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo procesów, nawet w przypadku zastosowań o wysokich wymaganiach, takich jak np. spawanie. Przy zastosowaniu naszych nastawników uzyskuje się elastyczność i dyspozycyjność urządzeń pracujących na linii. Sterowanie typu plug and play jest możliwe przy wykorzystaniu układu sterowania robota, a konfiguracja przy wykorzystaniu wstępnie zdefiniowanych katalogów.
Draaitafels
Nastawnik do obsługi czterech stacji

Nastawniki do robotów: idealny dostęp bez przestojów

W przypadku bardzo skomplikowanych zadań produkcyjnych, takich jak spawanie elementów o dużej objętości, konieczne i sensowne jest często nie tylko pozycjonowanie samych elementów, ale też przemieszczanie robota. Uzyskane w ten sposób zwiększenie promienia roboczego i promienia ruchu robota poprawia dostępność i umożliwia przechodzenie pomiędzy kilkoma stacjami bez przestoju. Nastawniki do robotów KUKA charakteryzują się mniejszym zapotrzebowaniem na miejsce, a dzięki temu niższymi kosztami inwestycyjnymi w porównaniu z klasycznymi robotami z liniowymi torami przesuwu.

Nastawniki przeznaczone do specjalnych form konstrukcyjnych u konkretnych klientów

Firma KUKA posiada duże doświadczenie nie tylko w dziedzinie klasycznych modułów do pozycjonowania elementów obrabianych ale również w stosowaniu specjalnych form konstrukcyjnych. Częstym zadaniem w odniesieniu do dóbr ekologicznych, a także ciężkiego sprzętu budowlanego i w przemyśle budowy pojazdów szynowych jest umieszczanie bardzo dużych i ciężkich podzespołów we właściwej pozycji. Wśród rozwiązań KUKA zawsze znajdzie się to właściwe, które spełni wymagania naszych klientów.
Draaitafels
Moduł nastawnika do obracania ścian bocznych wagonu towarowego

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK