Współpraca badawcza firmy KUKA

Pozyskaliśmy silnych partnerów i nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze szkołami wyższymi oraz renomowanymi instytutami na całym świecie, aby wspólnymi siłami móc wdrażać przełomowe idee w dziedzinie technologii automatyzacji i robotyki.

Przegląd projektów

AREUS

Dzięki europejskiemu projektowi badawczemu AREUS systemy robotów i procesy automatyzacji mają stać się bardziej przyjazne środowisku, wydajniejsze i produktywne. Do najważniejszych obszarów badawczych projektu AREUS należą:

  • Rewolucyjne technologie mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne
  • Zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury systemów produkcji robotów poprzez rekuperację (odzyskiwanie energii) kilku robotów podłączonych do sieci prądu stałego. 
  • Zrównoważona optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez optymalne planowanie torów robotów pod kątem poboru energii w przypadku niezmiennej geometrii toru i czasu cyklu.
Projekt badawczy AREUS ma na celu wzmocnienie efektywności energetycznej systemów robotów.

RobDREAM

Projekt badawczy RobDREAM wspiera rozwój umiejętności robotów w fazach nieaktywnych, aby – podobnie jak człowiek – umiał on wyciągać wnioski i uczyć się na podstawie własnych doświadczeń. Do najważniejszych obszarów badawczych projektu RobDREAM należą:

  • Zależna od kontekstu optymalizacja i konfiguracja algorytmów
  • Kluczowe technologie, które usprawniają nawigację, chwytanie i postrzeganie mobilnego robota
  • Integracja systemów i benchmarking
Celem projektu badawczego RobDREAM jest optymalne wykorzystywanie faz spoczynkowych.

RobDREAM na targach AUTOMATICA 2016

Inne projekty badawcze KUKA

EuRoC

W ramach europejskiego projektu badawczego European Robotics Challenges (EuRoC) poszukujemy najlepszych pomysłodawców i fachowców z dziedziny nauki i przemysłu w całej Europie, specjalizujących się w trzech najważniejszych, przyszłościowych obszarach robotyki:

Hyperflexible Working Cell: W ramach tego zadania tworzone są innowacyjne rozwiązania produkcyjne, korzystne dla europejskiego przemysłu i postępu technologii produkcji.

Shop Floor Logistics and Manipulation: Uczestnicy opracowują rozwiązania dla mobilnych zastosowań robota i współpracy człowieka z robotem w obszarze logistyki i manipulacji. 

Plant Inspection and Serving: W ramach tego wyzwania uczestnicy poszukują rozwiązań dla stosowania mikrorobotów powietrznych w rzeczywistych sytuacjach.

 

W każdym z trzech wymienionych konkursów rywalizuje ze sobą pięć zespołów, które przez okres dwóch lat pracują nad wstępnie zdefiniowanymi zadaniami. W ostatnim roku projektu dwa najlepsze zespoły mogą poddać swoje systemy ocenie klientów końcowych.

W przypadku EuRoC firma KUKA angażuje się w wyzwanie „Shop Floor Logistics and Manipulation”.

MURAB

Europejski projekt badawczy MURAB chce umożliwić lepszą diagnostykę raka. Dzięki wsparciu lekkiego robota LBR iiwa firmy KUKA można zwiększyć precyzję i efektywność biopsji.  Wykorzystanie technologii robotów pozwala na ograniczenie liczby drogich tomografii magnetyczno-rezonansowych i zastąpienie ich równie precyzyjnymi technikami z udziałem robotów.

W projekcie MURAB chodzi o wykorzystanie robotów do diagnostyki raka.

ProDok 4.0

W ramach projektu ProDok 4.0 wspieranego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ma zostać opracowane cyfrowe rozwiązanie umożliwiające stworzenie mobilnego systemu dokumentacji maszyn, opartego na Chmurze, przeznaczonego dla kompleksowych procesów przemysłowych.

Projekt chce wykorzystać możliwości, jakie stwarza rewolucja cyfrowa. Mobilny i zorientowany na procesy system dokumentacji, taki jak ProDok 4.0, może ułatwić obsługę i konserwację maszyn, a także pomóc ich konstruktorom zachować konkurencyjność.

W ramach tego projektu firma KUKA bada, w jaki sposób na podstawie analizy danych i poprzez maszynowy proces wyuczania można rozpoznać przyczyny problemów dotyczących rozwoju aplikacji robotów o wysokiej czułości. Następnie dokumentacje te są udostępniane za pośrednictwem należącej do firmy KUKA bazy danych Xpert@work.

RockEU2

Trzy lata – od 2013 do 2016 roku – trwał europejski projekt badawczy RockEU2. Jego cel: Stworzenie silnej europejskiej społeczności zajmującej się robotyką. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki założeniu europejskiego stowarzyszenia robotyki euRobotics aisbl. Następca projektu RockEU2, który również jest wspierany przez Komisję Europejską, bazuje na jego osiągnięciach.


Projekt ma za zadanie zacieśniać współpracę i wymianę doświadczeń między międzynarodowymi organizacjami badawczymi, decydentami i użytkownikami, wspierać rozwój naukowy i innowacje z dziedziny robotyki, a także rozwijać standaryzację. W ramach tego europejskiego projektu organizowane są również publiczne konkursy z dziedziny robotyki, takie jak European Robotics League.

 

SMErobotics

W ramach europejskiej inicjatywy z zakresu robotyki SMEroboticsfirma KUKA współpracuje z europejskimi partnerami w celu wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Jest to możliwe dzięki zautomatyzowanej produkcji partii o wielkości 1 w różnych miejscach. Wykorzystywane są przy tym innowacyjne, wirtualne modele umożliwiające symulację, planowanie i monitorowanie realizacji zadań. 

Kolejnym rozwiązaniem jest montaż dwuramiennych konstrukcji metalowych przez robota. Pracownik może łatwo zaprezentować proces, który następnie zostanie automatycznie zaplanowany i przekierowany do programu rozwijającego umiejętności (skills). Skills obejmują umiejętności robotów i wiedzę ekspercką, co jest podstawowym wymogiem we wdrażaniu różnymi wariantów produkcji.

Projekt badawczy SMErobotics przedstawia wizję robotyki kognitywnej.

SME Robotics w 100 sekund 

Projekty AREUS, ROCKEU2, RobDREAM, MURAB, EuRoC i SMErobotics mają wsparcie Unii Europejskiej w ramach programów wspierających badania, rozwój technologii i demonstratorów. 

Projekt ProDok 4.0 jest wspierany przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF).

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK