KUKA Digital Domains

Technologia operacyjna (OT) i technika informacyjna (IT) nie są tym samym – to stwierdzenie jest kluczowe dla skutecznego wdrażania Industrie 4.0. Firma KUKA już w latach 90-tych pracowała nad połączeniem technologii operacyjnych i mobilnych.

W cyfrowym łańcuchu dostaw łączą się procesy biznesowe wszystkich zainteresowanych. Powszechna digitalizacja sprawia, że Industrie 4.0 jest w stanie pokonać wszystkie zakłócenia środków przekazu w dzisiejszych łańcuchach wartości. Potencjał kryje się zwłaszcza w następujących obszarach:

  • Przyspieszenie i uelastycznienie procesów produkcyjnych i logistycznych
  • Redukcja nakładów związanych z rejestrowaniem
  • Optymalizacja bezpieczeństwa i spójności danych

W każdym, możliwym scenariuszu Industrie 4.0 podstawowa rola jest przypisywana Chmurze jako warstwie łączącej.

Industrie 4.0 Cloud with KUKA Nebbiolo box
Chmura odgrywa centralną rolę w Industrie 4.0. 

Industrie 4.0 między OT i IT

W praktyce zgłębianie tematu Industrie 4.0 jest naznaczone różnych paradygmatami: technologią operacyjną (OT), specjalistami z zakresu przemysłu i techniką informacyjną (IT), np. ze strony dostawców ERP i MES. Kto chce w praktyce skutecznie wdrożyć Industrie 4.0, musi mieć świadomość tego, że OT to nie to samo co IT.

„Safety” vs „Sicherheit”

Dobrym przykładem jest niemieckie słowo „Sicherheit” (bezpieczeństwo): W języku angielskim rozróżnia się między „safety” w OT i „security” w IT.

W języku niemieckim jest używane jedno słowo, które ma różne znaczenia: W świecie produkcji OT słowo to oznacza obszar, który rozpoczyna się od zapewnienia dostępności i niezawodności instalacji produkcyjnych, a kończy na zabezpieczeniu otoczenia produkcyjnego dla człowieka i maszyny. W przypadku „Sicherheit” w IT chodzi z reguły o zapewnienie poufności, integralności i dostępności poprzez odpowiednią regulację dostępu do danych.

Połączenie technologii operacyjnych i mobilnych

Firma KUKA jako pierwsza zwróciła uwagę na tę problematykę już w latach 90-tych. Na bazie standardowych technologii przyszłościowych KUKA stworzyła otwarte, interoperacyjne i modułowe systemy. Już wtedy zapoczątkowały one zasadnicze połączenie świata IT z klasyczną techniką automatyzacji. Dlatego firma KUKA oferuje modułowe architektury oprogramowania dla Smart Factory przyszłości. Są one dopasowane do całego procesu ewolucji Industrie 4.0.

Za pomocą KUKA Connect, technologii Nebbiolo i Edge-Computing tworzymy istotne dla systemu warstwy i platformy oparte na Chmurze. Wypełniają one luki między zastrzeżonymi OT w produkcji i standardowymi formatami danych oraz nowymi protokołami IT dla biznesu i Chmury. W rezultacie technologie operacyjne, takie jak roboty, AGV lub maszyny logistyczne, są połączone z Chmurą, siecią, technologiami mobilnymi i innymi nowoczesnymi infrastrukturami IT.

Chcemy zaoferować naszym klientom wartość dodaną, uzupełniając naszą ofertę o narzędzia zapewniające lepsze wsparcie, serwis, udostępnianie, instalację i proaktywną konserwację – w możliwie jak najbardziej przyjazny dla użytkownika i efektywny sposób.

KUKA Nebbiolo Box for Industrie 4.0 cloud solutions.
Nebbiolo Box zapewnia dostęp do istotnych danych dotyczących Chmury i tym samym stanowi podstawę Industrie 4.0. 

Industrie 4.0 i Internet of Robotics (IoR)

KUKA intensywnie pracuje nad stworzeniem solidnych podstaw w Chmurze umożliwiającego dalszą modułowość i digitalizację rozwiązań automatyzacyjnych KUKA. Za pomocą nowej platformy KUKA Connect opartej na Chmurze tworzymy podwaliny dla Industrie 4.0.

KUKA Connect z jednolitym interfejsem użytkownika

Łatwe do wdrożenia, oparte na aplikacji rozszerzenia oprogramowania lub funkcje bazujące na Chmurze, takie jak Asset Management, umożliwiają zrównoważony rozwój inteligencji naszych robotów. Sterowany za pomocą jednolitego interfejsu użytkownika KUKA Connect krok po kroku wykorzystuje potencjał, wynikający z połączenia kilku komponentów:

  • Ogólne dane produkcyjne
  • Nowoczesne procesy produkcyjne
  • Elastyczne usieciowienie
  • Włączenie komponentów reaktywnych

Jednocześnie KUKA Connect ułatwia digitalizację procesów produkcyjnych dzięki inteligentnemu zintegrowaniu najnowocześniejszych technologii dla elektroniki, urządzeń mobilnych, systemów mobilności i infrastruktury komunikacyjnej.

Inteligenta wymiana między człowiekiem a robotem

KUKA Connect jest pierwszym krokiem w kierunku Industrie 4.0, ułatwiającym nawiązanie doskonałego połączenia między technologiami OT i IT. Roboty KUKA są połączone poprzez platformę z różnymi usługami i aplikacjami.

Dzięki KUKA Connect można korzystać z analiz Big-Data i Cloud- Computing, aby przewidzieć produktywność, jakość i elastyczność w produkcji oraz zwiększyć je w zrównoważony sposób. Platforma oferuje nie tylko dostęp do danych maszyny. Jest również na tyle inteligentna, że umożliwia tworzenie na tej podstawie charakterystycznych prezentacji, historii i statystyk. Aby generować informacje i wiedzę, a także zwiększać efektywność i wydajność rozwiązań automatyzacyjnych KUKA w trakcie całego cyklu eksploatacyjnego. KUKA Connect stanowi uniwersalną podstawę do wymiany wszystkich danych i informacji między robotami, ludźmi i połączonymi usługami.

Najważniejsze zalety nowej platformy KUKA Connect opartej na Chmurze są następujące:

  • Zrównoważony wzrost produktywności
  • Długotrwałe obniżenie łącznych kosztów eksploatacji
  • Wspieranie robota w trakcie całego cyklu eksploatacyjnego podczas różnych zastosowań

Wartość dodana poprzez możliwość rozbudowy

KUKA Connect wspiera wiodące technologie sieciowe i technologie bazujące na Chmurze. Platforma została stworzona po to, aby wspierać skalowanie poziome w różnych, zrobotyzowanych rozwiązaniach automatyzacyjnych, stosowanych w najróżniejszych branżach – od branży motoryzacyjnej i lotniczej po Consumer Electronics i General Industries.

Dzięki temu, że KUKA Connect bazuje na otwartych, globalnych standardach, obsługuje ona Big-Data i umożliwia integratorom oraz partnerom rozszerzenie platformy o własne aplikacje, usługi i dodatki. To stanowi dodatkową wartość dodaną dla klientów. KUKA Connect została stworzona z myślą o maksymalnej swobodzie stosowania w Industrie 4.0, działa niezależnie od platformy i umożliwia skalowanie pionowe. Dlatego można ją stosować w różnym otoczeniu sprzętowym i programowym techniki produkcyjnej.

KUKA Connect – w oparciu o najnowsze architektury Back-End – oferuje szybko reagujący, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika sieci, który nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania i działa na każdym urządzeniu końcowym.

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK