História spoločnosti KUKA

Históriu spoločnosti KUKA začali v roku 1898 v Augsburgu písať Johann Joseph Keller a Jakob Knappich. Už viac ako 100 rokov reprezentujeme nápady a inovácie, ktoré nám priniesli celosvetový úspech. Dnes sme jedným z vedúcich dodávateľov v oblasti techniky robotov a techniky zariadení a systémov.

Vznik spoločnosti KUKA

Johann Josef Keller a Jakob Knappich založili v roku 1898 v Augsburgu acetylénový závod pre osvetlenia. Cieľom bolo vyrábať cenovo výhodné domáce a pouličné osvetlenie. 

V roku 1905 rozšírila spoločnosť Keller und Knappich GmbH svoju výrobu o nový objav: autogénové zváranie. Od tejto doby spoločnosť KUKA opakovane nastavovala štandardy v oblasti zváracej techniky. Spoločnosť KUKA v roku 1936 skonštruovala prvé elektrické bodové zváracie kliešte v Nemecku.

Už v 20. rokoch minulého storočia používali Keller a Knappich stále častejšie telegramovú skratku: Zo začiatočných písmen slovného spojenia "Keller und Knappich Augsburg" vznikla skratka KUKA. Z tejto skratky sa stala značka.

Okrúhly pletací stroj Selecta bol uvedený na trh s cieľom rozšíriť ponuku spoločnosti popri zváracích procesoch o ďalší segment.

Inovácie spoločnosti KUKA v oblasti zvárania

Spoločnosť KUKA začala čoskoro využívať know-how získané z priemyselného a remeselného obrábania zváraním a rezaním aj v ďalšej oblasti. Podnik začal vyrábať väčšie kontajnery a konštruovať nadstavby pre vozidlá – a to s takým úspechom, že v roku 1966 bola spoločnosť KUKA trhovým lídrom v oblasti komunálnych vozidiel v Európe.

Paralelne rástol aj sektor zváracích zariadení. V roku 1956 skonštruovala spoločnosť KUKA prvé automatické zváracie zariadenia pre chladničky a práčky a spoločnosti Volkswagen AG dodala prvú viacbodovú zváraciu linku. Pre spoločnosť Daimler-Benz skonštruovala spoločnosť KUKA v roku 1971 prvú automatickú zváraciu linku s robotmi v Európe. Tým bola umožnená výrazne rýchlejšia a lacnejšia výroba.

Spoločnosť KUKA v priebehu svojej histórie ďalej rozvíjala aj technológie zvárania. Od roku 1966 etablovala spoločnosť KUKA zváranie trením. Potom nasledovali mnohé inovácie, napr. krátkodobé zváranie alebo polohované zváranie trením. V roku 1972 bola predstavená prvá zváračka Magnetarc.

Cesta spoločnosti KUKA k novým oblastiam produktov sprevádzaná pletením a strojovým písaním

Pre zníženie závislosti od zváračiek a výroby komunálnych vozidiel sa hľadali ďalšie možné polia pôsobnosti. V roku 1964 uviedli Keller & Knappich na trh najmenší písací stroj na svete "Princess".

Fúzia spoločností KUKA a IWK

V roku 1970 došlo k zlúčeniu spoločností KUKA GmbH a Industrie-Werke Karlsruhe AG. Názov tejto zlúčenej spoločnosti bol Industrie-Werke Karlsruhe Augsburg Aktiengesellschaft, skrátene IWKA AG. Hlavné sídlo sa nachádzalo v Karlsruhe. V Augsburgu sa vytvorili tri divízie:

  • Technika pre životné prostredie
  • Zváracia technika
  • Zbrojárska technika

Nový podnik IWKA AG bol okrem toho aktívny v nasledujúcich oblastiach: obalové stroje, textilná technika, regulačná technika, tvarovacia technika a obrábacie stroje.

Spoločnosť KUKA paralelne pracovala na ďalších inováciách v oblasti zváracej techniky. V roku 1972 podnik predstavil prvú zváračku Magnetarc. Táto metóda je dodnes jednou z najrýchlejších a najspoľahlivejších pri spájaní konštrukčných dielov, ktoré musia odolávať tým najvyšším zaťaženiam.

V roku 1979 boli rôzne aktivity spoločnosti IWKA AG pretransformované do právne samostatných spoločností. Akciová spoločnosť sa zmenila na holdingovú spoločnosť pre medzinárodnú výrobu strojov a zariadení.

 V roku 1995 sa zo spoločnosti KUKA Schweißanlagen + Roboter GmbH vyvinula divízia techniky robotov.

Písanie histórie spoločnosťou KUKA ako priekopníka v oblasti robotiky

V roku 1973 začala spoločnosť KUKA písať históriu ako priekopník v oblasti robotiky a vyvinula FAMULUS celosvetovo prvý priemyselný robot so šiestimi elektromechanicky poháňanými osami. V roku 1996 stavila spoločnosť KUKA ako prvý výrobca robotov na otvorené riadenie založené na PC. V roku 2007 prišiel na trh KR titan: So zaťažením 1 000 kilogramov a dosahom 3 200 milimetrov išlo o najväčší a najsilnejší 6-osový priemyselný robot na svete. Táto skutočnosť je zaznamenaná v Guinnessovej knihe rekordov.

V roku 2013 ohlásila spoločnosť KUKA novú generáciu robotov: Prostredníctvom modelu LBR iiwa predstavila spoločnosť KUKA celosvetovo prvý priemyselný robot s ľahkou konštrukciou (citlivý robot) s integrovanou senzorikou v každej osi.

Opätovná premena IWKA AG na KUKA

V rokoch 1999/2000 prevzala spoločnosť IWKA AG rôzne obalové aktivity koncernu Rheinmetall a britsko-americkej skupiny BWI, čím sa stala vedúcim dodávateľom obalových strojov a zariadení.

Od roku 2004 sa spoločnosť IWKA AG koncentrovala na automatizačnú technológiu v základných oblastiach pôsobnosti technika robotov a technika zariadení a systémov. Aktivity vo zvyšných divíziách boli postupne predávané: Do roku 2007 sa spoločnosť KUKA zriekla oblastí procesná technika, výrobná technika a obalová technika pre spotrebný priemysel. Následne došlo v roku 2007 k premenovaniu podniku na KUKA Aktiengesellschaft. Sídlo podniku bolo presunuté do Augsburgu.

Cesta spoločnosti KUKA ku globálnemu Automation Powerhouse

Spoločnosť KUKA sa vyvinula na globálny podnik. Od roku 1981 má podnik vlastné zastúpenie v Severnej Amerike. Odvtedy sa jeho prítomnosť na trhu neustále rozvíja. V roku 1997 bola založená spoločnosť KUKA Robotics Corporation so sídlom v Shelby Township (Michigan). V apríli 2013 získala spoločnosť KUKA divíziu výroby zariadení od špecialistu na zváraciu techniku a dodávateľa pre automobilový priemysel, spoločnosti Utica Companies so sídlom v Shelby Township, Michigan. V tomto istom roku bola vo výrobnom závode KUKA Toledo Production Operation (KTPO) v meste Toledo (Ohio) vyrobená miliónta surová karoséria pre vozidlo Jeep Wrangler JK. KUKA Systems je dnes jedným z najväčších producentov výrobných systémov pre automobilový priemysel v Severnej Amerike.

Spoločnosť KUKA je už mnoho rokov prostredníctvom viacerých pobočiek zastúpená v Ázii. Čína predstavuje najväčší rastový trh pre automatizáciu. Hlavným sídlom pre ázijskú divíziu je Šanghaj, odkiaľ sú roboty dodávané na ázijský trh. Už v roku 2000 bola oficiálne založená spoločnosť KUKA Robotics China Co., Ltd. V roku 2014 bol otvorený nový závod na výrobu robotov v Šanghaji. 

V tomto istom roku sa stala spoločnosť Reis GmbH & Co. KG Maschinenfabrik so sídlom v meste Obernburg am Main súčasťou spoločnosti KUKA AG. Po dvojročnej príslušnosti sa názov podniku zmenil na KUKA Industries GmbH & Co. KG. V roku 2014 sa súčasťou koncernu stala aj spoločnosť Alema Automation SAS, dodávateľ automatizačných riešení pre letecký priemysel so sídlom v Bordeaux. Podnik disponuje špeciálnym aplikačným know-how v oblasti automatizovaného vŕtania a nitovania konštrukčných dielov lietadiel. V roku 2014 došlo k spojeniu spoločností KUKA AG a Swisslog Holding AG. Prostredníctvom spoločnosti Swisslog získala spoločnosť KUKA prístup k mimoriadne atraktívnym rastovým trhom, akými sú skladová logistika a zdravotnícky priemysel.

Spoločnosť KUKA je dnes jedným z celosvetovo vedúcich dodávateľov automatizačných riešení. Spoločnosť KUKA ako technologický líder stanovuje štandardy na celom svete. Okrem hlavného sídla s výrobnými a vývojovými zariadeniami v Augsburgu je koncern medzinárodne zastúpený prostredníctvom približne 100 spoločností.

Spoločnosť KUKA reprezentuje inovácie v oblasti automatizácie a je hnacou silou pre Priemysel 4.0.

Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies