Štruktúra spoločnosti KUKA AG


Spoločnosť KUKA je jedným z celosvetovo vedúcich špecialistov na automatizáciu: Našim zákazníkom z najrozličnejších odvetví ponúkame kompletné spektrum služieb z jedného zdroja: od komponentu robota cez výrobnú bunku až po zariadenia vyrobené na kľúč a zapojené do siete pomocou cloudových nástrojov IT.

Aby sme vás čo najlepšie podporili pri optimalizácii vašej pridanej hodnoty, spojili sme naše rozsiahle know-how v oblasti automatizácie a digitalizácie do štyroch divízií. Na tento stránke spoznajte štruktúru spoločnosti KUKA.


Divízie spoločnosti KUKA

Divízia Industries

Pre zákazníkov najrozličnejších odvetví a veľkostí má divízia Industries vždy pripravené vhodné výrobky a riešenia: Od priemyselných robotov cez balíky ready2_use a bunky až po riešenia špecifické pre zákazníka.

Dodávateľom automobilov, elektronickému priemyslu a mnohým iným odvetviam poskytujeme vhodné odpovede na ich otázky týkajúce sa inteligentnej automatizácie. Náš cieľ: Byť vedúcim partnerom pre automatizáciu založenú na robotoch.

Výkonná, efektívna, flexibilná: Spoločnosť KUKA má pre každú úlohu vhodný priemyselný robot.

Ťažiská divízie Industries:

 • Dodávateľ pre automobilový priemysel

 • Elektronický priemysel

 • Odvetvie obrábacích strojov

 • Potravinársky priemysel

 • Plastový priemysel

 • Medicínska technika

 • Zvárací, zlievárenský a kováčsky priemysel

Divízia Automotive

V divízii Automotive spájame všetky naše kompetencie vo výrobe automobilov a špeciálnych strojov , ako aj vo výrobe zariadení pre letecký priemysel a kozmonautiku– od inžinierstva cez testovanie až po servis.

Ako popredný svetový odborník na robotickej automatizácie a spoľahlivý partner vás podporujeme v rámci celého hodnotového reťazca.

Od investičnej fázy cez celý cyklus životnosti vám dodávame všetky dôležité súčasti súvisiace s výrobou vozidiel.

Perfektná karoséria: Inteligentné zosieťovanie robotov umožňuje efektívnu výrobu.

Divízia Consumer Goods & Logistics Automation

Robíme revolúciu logistiky pomocou automatizačných riešení na základe robotov a prevádzkovania prostredníctvom údajov pre sklady a distribučné centrá. Na základe rozsiahlej analýzy údajov a hlbokého pochopenia odvetvia nájdeme pre vašu spoločnosť vhodné riešenia priemyslu 4.0 a robotiky. Cieľom divízie Consumer Goods & Logistics Automation je maximálna efektívnosť, flexibilita a rýchlosť vašich infralogistických procesov.

Podporujeme vás pri plánovaní, koncepcii, realizácii riešení a poskytujeme rozsiahle servisné služby počas celej životnosti.

Byť fit pre budúcnosť: Optimalizujte vaše sklady a distribučné centrá pomocou našich automatizovaných systémov infralogistiky.

Ťažiská divízie Consumer Goods & Logistics Automation:

 • Skladovanie a dopĺňanie pomocou technológie využívajúcej palety a ľahké materiály

 • Preprava a presúvanie pre efektívny tok materiálu

 • Podporné techniky vyberania pre spravovanie skladových zásob

 • Princípy vyberania, ako napr. osoba k tovaru, zóna k zóne a tovar k osobe

 • Plne automatické kompletizačné riešenia

 • Modulárne softvérové systémy správy skladov

 

Pre bližšie informácie navštívte webovú stránku dcérskej spoločnosti KUKA Swisslog Logistics Automation.

Divízia Healthcare

V divízii Healthcare kombinujeme našu expertízu z oblastí robotiky, automatizácie prepravy, manažmentu liekov, ako aj skladovania a logistiky, aby sme optimalizovali procesy a systémy v nemocniciach a lekárňach

Naše automatizačné riešenia znižujú časovú náročnosť a chybovosť pri preprave materiálov a pravidelne sa vyskytujúcich úlohách. Je ich možné jednoducho integrovať do existujúcich systémov a pracovných procesov alebo môžu tieto systémy a procesy rozšíriť.

Viac času pre pacientov: Na základe automatizácie zvyšujete efektívnosť vašich procesov a systémov.

Ťažiská divízie Healthcare:

 • Preprava materiálu

 • Manažment liekov

 • Výdaj liekov

 • Skladovanie, odber a preprava tovarov

 • Kompletizačné a obalové systémy

 • Správa dokumentov a hotovosti

 

Pre bližšie informácie navštívte webovú stránku dcérskej spoločnosti KUKA Swisslog Healthcare.

Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies