Manažment spoločnosti KUKA AG

Manažment spoločn

Cieľom manažmentu spoločnosti KUKA je transparentné a zodpovedné vedenie spoločnosti. Uplatňujú sa tzv. smernice Corporate Governance.

Spoločnosť KUKA AG disponuje ako nemecká akciová spoločnosť duálnym systémom vedenia. Manažment pozostáva z predstavenstva a z dozornej rady:

  • Predstavenstvo spoločnosti KUKA Aktiengesellschaft pozostáva z dvoch osôb. Predstavenstvo je zodpovedné za vedenie spoločnosti, pričom dozorná rada ho vymenúva, radí mu a kontroluje ho.
  • Dozorná rada je vytvorená v súlade so zákonom o spolurozhodovaní a pozostáva z jedenásťich členov. 5 členov volia akcionári a zvyšných 6 členov volia zamestnanci.

Spoločným cieľom manažmentu spoločnosti KUKA je trvalo udržateľné zvyšovanie hodnoty spoločnosti. Trvalá udržateľnosť v tejto súvislosti znamená najmä zodpovedné zaobchádzanie s prostredím podniku, so zamestnancami, so zákazníkmi, s investormi a s partnermi spoločnosti KUKA.

Na jednotlivých podstránkach si prečítajte viac o členoch predstavenstva a dozornej rady spoločnosti KUKA.

Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies