Dozorná rada spoločnosti KUKA AG

Dozorná rada spoločnosti KUKA AG je vytvorená v súlade so zákonom o spolurozhodovaní a pozostáva z dvanástich členov. Šesť členov volia akcionári a zvyšných šesť členov volia zamestnanci.

Michael Leppek, Stadtbergen 

Podpredseda dozornej rady
Zástupca zamestnancov v dozornej rade

1. splnomocnený zástupca odborovej organizácie IG Metall v Augsburgu

Členstvo v iných štatutárnych dozorných radách

 • MAN Diesel & Turbo SE
 • SGL Carbon SE
 • AIRBUS Helicopters Deutschland GmbH
Michael Leppek, Podpredseda dozornej rady spoločnosti KUKA AG

Wilfried Eberhardt, Aichach

Zástupca zamestnancov v dozornej rade

Marketingový riaditeľ spoločnosti KUKA AG  

Wilfried Eberhardt, Zástupca zamestnancov v dozornej rade spoločnosti KUKA AG

Siegfried Greulich, Augsburg

Zástupca zamestnancov v dozornej rade

Podpredseda podnikovej rady prevádzok spoločnosti KUKA v Augsburgu

Siegfried Greulich, Zástupca zamestnancov v dozornej rade spoločnosti KUKA AG

Armin Kolb, Augsburg

Zástupca zamestnancov v dozornej rade

Predseda podnikovej rady prevádzok spoločnosti KUKA v Augsburgu

Armin Kolb, Zástupca zamestnancov v dozornej rade spoločnosti KUKA AG

Carola Leitmeir, Großaitingen

Zástupkyňa zamestnancov v dozornej rade 

Členka podnikovej rady prevádzok spoločnosti KUKA v Augsburgu

Carola Leitmeir, Zástupkyňa zamestnancov v dozornej rade spoločnosti KUKA AG

Výbory dozornej rady 

Dozorná rada spoločnosti KUKA AG vytvorila nasledujúce výbory:

Výbor audítorov 

 • Siegfried Greulich
 • Carola Leitmeir
 • Prof. Dr. Uwe Loos

Personálny výbor

 • Michael Leppek
 • Armin Kolb

Výbor pre stratégie a vývoj

 • Siegfried Greulich
 • Michael Leppek
 • Carola Leitmeir

Výbor pre technológie a výrobu

 • Prof. Dr.-Ing. Uwe Loos (predseda)
 • Siegfried Greulich
 • Armin Kolb 

Sprostredkovateľský výbor

 • Michael Leppek
 • Carola Leitmeir

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím