Riadenie a kontrola

Pomocou nášho interného koncernového systému riadenia zabezpečujeme transparentnosť kľúčových indikátorov výkonnosti. Tu sa dozviete viac o finančných cieľových veličinách a o riadení a kontrole v spoločnosti KUKA.

Ciele riadenia spoločnosti

Cieľom našej koncernovej stratégie je trvalo udržateľné zvyšovanie hodnoty spoločnosti. Finančné cieľové hodnoty koncernu KUKA indikujú naše riadiace veličiny a merajú výkony, ktoré ovplyvňujú hodnotu nášho podniku.

Finančné cieľové veličiny pre riadenie a kontrolu

Cieľové veličiny EBIT, ROCE a Free Cashflow vyhodnocujeme tak pre koncern, ako aj pre divízie Robotics, Systems a Swisslog:

  • Na základe výsledku pred úročením a zdanením EBIT zisťujeme rentabilitu obratu. Tento operatívny výsledok posudzujeme vo vzťahu k tržbám. Výsledkom je marža EBIT.
  • Pomocou veličiny Return on Capital Employed ROCE vyhodnocujeme rentabilitu vloženého kapitálu. Pre tento účel posudzujeme EBIT vo vzťahu ku Capital Employed.
  • Free Cashflow predstavuje saldo vyplývajúce z toku prostriedkov z prebiehajúcej činnosti spoločnosti a z investičnej činnosti. Táto cieľová veličina indikuje, či sú investície financované z cashflow a koľko prostriedkov je k dispozícii pre prípadné vyplatenie dividend a pre dlhovú službu.

Rozvoj obchodu a zákazkové krytie

Dôležitým včasným indikátorom pre rozvoj obchodu je objem prijatých objednávok. Tento indikátor zaznamenávame podľa obchodných divízií a regiónov. Súčasne, zákazkové krytie je indikátorom vyťaženosti kapacít v nadchádzajúcich mesiacoch.

Všetky ukazovatele sú v rámci riadenia a kontroly kontinuálne sledované a overované prostredníctvom interného výkazníctva. Odchýlky od plánu sú analyzované manažmentom. V prípade potreby sa odsúhlasia opatrenia zaručujúce dosiahnutie príslušných cieľových veličín.

Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies