KUKA Medical Robotics: Projekty a štúdie

Spoločnosť KUKA dodáva pre medicínske odvetvie technológie na báze robotov a formou partnerstiev s vysokými školami a inštitútmi sa aktívne podieľa na technologickom pokroku v oblasti medicínskej robotiky. 

Aby medicínske roboty s komponentami od spoločnosti KUKA stále zostali na aktuálnom "pulze robotiky", podporujeme tesnú výmenu technológií medzi hospodárstvom a vedou. Prostredníctvom mnohých partnerstiev s vysokými školami a inštitútmi sa zasadzujeme o pokrokové riešenia na báze robotov v oblasti medicíny.

Medicínske roboty sa používajú všade tam, kde môžu podporiť ľudí pri práci a pacientov pri uzdravovaní. Ich citlivé vlastnosti sa uplatňujú ako asistenčné funkcie v ortopédii, chirurgii a rádiológii.

Medicínska robotika: aktuálne výskumné projekty

Kooperácie a projekty predstavujú dôležitý pohon inovácií. Preto sa angažujeme v mnohých projektoch súvisiacich s medicínskou robotikou a spoločne so svojimi partnermi sa staráme o progresívne technológie na tomto rastúcom trhu. Spoločnosť KUKA sa aktuálne podieľa na nasledujúcich výskumných kooperáciách:

HaiLeg: Citlivý stroj na posilňovanie nôh pre komplexné modely kolien

Vo výskumnom projekte HaiLeg (High articulated intelligent Leg) nemeckej vysokej školy Deutsche Sporthochschule Köln funguje robot KUKA ako citlivý stroj na posilňovanie nôh pre ortopedické analýzy. Na tomto stroji tlačí pacient svoju nohu proti platni citlivej na tlak. Zaznamenané údaje o pohybe sa v reálnom čase prenášajú do počítača, kde sú ďalej spracované. Z vypočítaných krútiacich momentov a svalových síl možno vytvoriť biomechanický model kolena.

V reálnom čase k biomechanickému modelu kolena: Robot KUKA slúži ako citlivý stroj na posilňovanie nôh

M²INT: Minimálne invazívna liečba tumoru na molekulárnej úrovni

Pre dosiahnutie bezpečnej diagnostiky pri onkologických pacientoch sa vykonávajú biopsie, čiže cielené odbery tkaniva na vopred určenom mieste. Pri pacientoch s viacerými rozmiestnenými metastázami je však tento postup ťažký a nákladný. Cieľom projektu podporovaného BMBF (spolk. minist. pre vzdelávanie a výskum) je po úspešnej diagnostike takýchto pacientov s oligo-metastázami minimálne invazívna liečba tumorov na molekulárnej úrovni.

Pre tento účel pracuje lekár ruka v ruke s robotom: Po lokalizácii miesta vpichnutia pomocou 3D röntgenového systému sa robot ihlou pre biopsiu opatrne priblíži k tomuto miestu. Lekár pritom rukou vedie robota. Samotné vpichnutie vykonáva lekár spoločne s robotom. Nová metóda má zjednodušiť a zrýchliť túto procedúru opakujúcu sa pri každej metastáze. To vedie k uľahčeniu pre lekársky tím a aj pre pacienta.

Citlivý robot KUKA s ľahkou konštrukciou možno pomocou mobilnej platformy jednoducho a individuálne integrovať do operačnej sály

STIMULATE: Pomocou spolupráce človeka a robota proti rakovinovým bunkám

V Solution Centre for Image Guided Local Therapies (STIMULATE) sú pomocou robotov KUKA už dnes predvádzané operácie budúcnosti: Hybridná operačná sála pozostáva z taktilnej podlahy, flexibilného ležadla, veľkého snímajúceho robota a robota s ľahkou konštrukciou s ovládacím panelom.

S takýmto nastavením možno napríklad vykonávať robotom asistovanú rádiofrekvenčnú abláciu, čiže metódu, pri ktorej má byť tkanivo (napríklad tumor) zničené prívodom vysokého tepla. Pre tento účel sa najprv pomocou Siemens Artis zeego zistí objem pacienta. Následne zavedie citlivý robot KUKA s ľahkou konštrukciou spoločne s lekárom nástroj k plánovanému miestu. Robot pritom zaisťuje, aby sa zachovalo požadované nastavenie nástroja. Pohyb skončí po dosiahnutí predtým určenej konečnej polohy. Pri tomto postupe je pre dosiahnutie bezpečnej a presnej ablácie tumoru rozhodujúca interakcia medzi človekom a robotom.

Chirurg a robot pracujú spoločne na odstránení rakovinových buniek

MURAB: Vylepšená diagnostika rakoviny prsníkov vďaka asistenčným robotickým systémom

Na vylepšenej diagnostike v oblasti onkologických ochorení prsníkov a ochorení svalov pracuje spoločnosť KUKA v európskom výskumnom projekte MURAB spoločne s partnermi. Ak sa po skríningu hrudníka objaví podozrenie, tak pomocou biopsie sa podozrivé tkanivo odoberie a podrobí sa ďalším vyšetreniam. Pritom je rozhodujúce, aby bola presne zasiahnutá príslušná oblasť. V projekte je vďaka kombinácii snímania MRT a ultrazvuku umožnené presné vedenie k cieľu. Robot KUKA vedie ultrazvukovú sondu a smeruje ihlu pre biopsiu k lézii tak, aby mohol lekár zaviesť ihlu s vysokou presnosťou. Cieľom je, aby bola procedúra pre zúčastnené strany jednoduchšia a bezpečnejšia. 

Flexibilné rameno robota KUKA s ľahkou konštrukciou umožňuje vylepšenú diagnostiku rakoviny prsníkov

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK