KUKA Medical Robotics: Partneri a referencie

Medicínska robotika predstavuje náročnú a interdisciplinárnu oblasť. Vďaka spolupráci so silnými partnermi a integrátormi vytvára spoločnosť KUKA operačnú sálu budúcnosti.

Siemens Healthcare: Medicínske roboty zásadne menia röntgenové snímanie

Zariadením ARTIS pheno uviedla spoločnosť Siemens na trh nový angiografický systém podporovaný robotom, ktorý nahrádza svojho úspešného predchodcu Artis zeego. Robotické jadro röntgenového systému pritom tvorí robot QUANTEC od spoločnosti KUKA so svojou technológiou KR C4, ktorý bol tímom KUKA Medical Robotics v priebehu posledných rokov optimálne prispôsobený a rozšírený pre klinické používanie.

Siemens ARTIS pheno tak umožňuje rýchle a presné röntgenové vyšetrenie ciev pomocou röntgenového zariadenia v tvare písmena C, ktoré sa automaticky pohybuje okolo pacienta. Vyšetrovanú oblasť tela možno zobraziť z takmer všetkých pozícií bez nutnosti presúvania pacienta. Ak musí byť vyšetrenie prerušené, tak pamäťová funkcia umožňuje neskoršie pokračovanie presne od poslednej pozície. To umožňuje kontrolu výsledkov ešte počas zásahu.

V budúcnosti sa bude ARTIS pheno používať na operačných sálach na celom svete pre minimálne invazívnu chirurgiu, intervenčnú rádiológiu a kardiológiu.

Vďaka technológii od spoločnosti KUKA vyráža Siemens ARTIS pheno do novej dimenzie röntgenového snímania (© Siemens Healthcare GmbH)

Accuray: Robotom vedená radiačná terapia

Od roku 2000 spolupracuje spoločnosť KUKA so spoločnosťou Accuray. Z tohto partnerstva vznikol prvý komerčne dostupný robotom vedený rádiochirurgický systém. Systém CyberKnife sa odvtedy používa vo vedúcich centrách radiačnej terapie na celom svete pre vysoko presnú liečbu tumorov.

Namiesto skalpela sa používa vysoko energetický sústredený röntgenový lúč. Tento lúč je ramenom robota vedený okolo ležiaceho pacienta, aby bola veľkosť dávky sústredená na tumor. Snímací systém stereotakticky zaznamenáva polohu tumoru a pohyby hlási robotu, ktorý ich následne kompenzuje. CyberKnife tak dokáže presne zasiahnuť tumory a chrániť okolité zdravé tkanivo – a to nezávisle od toho, na ktorom mieste na tele sa tumor nachádza.

Pri liečbe pomocou CyberKnife pacient leží na liečebnom stole, ktorý je takisto roboticky poháňaný. Digitálny snímací systém stereotakticky zaznamenáva polohu tumoru a pohyby (vznikajúce napríklad dýchaním pacienta) hlási robotu, ktorý ich následne kompenzuje. To vedie k mimoriadne vysokej presnosti a kvalite terapie. Operácia so stacionárnym pobytom nie je potrebná.

Pri liečbe pomocou CyberKnife pacient voľne leží na roboticky poháňanom liečebnom stole

BEC: Polohovanie pacientov pomocou robotov od spoločnosti KUKA

Roboty a komponenty od spoločnosti KUKA sa starajú o presné polohovanie pacientov pri radiačnej terapii. Systémoví partneri spoločne so spoločnosťou KUKA vyvíjajú individuálne riešenia pre presné polohovanie pacientov. Firma Buck Engineering und Consulting (BEC) vyvinula pre centrum pre iónovú terapiu a výskum MedAustron vo Viedni riešenie na báze robota pre polohovanie pacientov, ktorého základ tvorí robot od spoločnosti KUKA. 

Pri radiačnej terapii na báze častíc sa môže vysoko energetický lúč pohybovať len veľmi obmedzene. Preto sa musia pohybovať pacienti, čo sa vykonáva pomocou robotických lôžok pre pacientov.

Spoločnosť BEC používa roboty KUKA Roboter pre presné polohovanie pacientov pri radiačnej terapii na báze častíc (© Thomas Kästenbauer)

AOT: Presné rezanie kostí pomocou laserovej technológie

Napriek enormným medicínskym pokrokom v posledných rokoch siahajú chirurgovia pri rezaní kostí rovnako ako doteraz po pílke. Táto konvenčná metóda vedie k tomu, že voľný kostný materiál sa zatláča do rezných plôch, čo predlžuje dobu hojenia v tejto oblasti. Švajčiarska firma AOT to chce so svojím projektom CARLO (Cold Ablation Robot-guided Laser Osteotomy) zmeniť: Pomocou studenej laserovej technológie umožňuje robot KUKA medicínskemu produktu bezkontaktné rezanie kosti - a to nielen rovno, ale aj oblúkovito a v tvare puzzle. Táto metóda má pre pacienta viaceré výhody: povrch kostí zostáva neporušený a kosť možno po reze znovu presne spojiť, čím sa výrazne skracuje doba hojenia.

S nasadenou laserovou hlavicou sa robot KUKA s ľahkou konštrukciou premení na bezkontaktný rezací nástroj (© AOT)

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK