Automatizačné voliteľné výbavy výrobných buniek

Pre naše robotické jednotky KUKA flexibleCUBE a KUKA flexibleCELL Vám ponúkame užitočné automatizačné voliteľné výbavy, akými sú ovládací a vizualizačný softvér a automatická kontrola TCP. Tieto výbavy zjednodušujú zaobchádzanie s robotickými jednotkami.

Ovládací a vizualizačný softvér

Ovládací a vizualizačný softvér, ktorý je kompletne integrovaný v riadení robota, uľahčuje zaobchádzanie so zváracími jednotkami KUKA flexibleCELL a KUKA flexibleCUBE. Zriaďovací asistent vedie personál obsluhy pri inštalácii konštrukčných dielov a zariadenia. Prehľad výroby zobrazuje štatistické údaje o výrobe a o aktuálnej zákazke, hodnoty spotreby a mnoho ďalších informácií. Disponibilitu zariadenia zvyšujú servisné a údržbové indikácie s návodmi na obsluhu a údržbu dostupnými online, ako aj asistent pre diaľkovú údržbu.

Automatické čistenie horáka

Automatické čistenie zváracieho horáka jednotky KUKA flexibleCUBE arc a KUKA flexibleCELL arc odstraňuje rozstreky vznikajúce pri zváraní pomocou rotujúceho noža vo voľne naprogramovateľných cykloch.

Automatická kontrola TCP

Kontrola TCP predstavuje automatické elektronické premeriavanie nástroja až v šiestich dimenziách. Dráha robota je automaticky korigovaná tak, aby sa nástroj vždy nachádza v správne polohe.

Softvérové voliteľné výbavy

V závislosti od výrobných požiadaviek možno individuálne integrovať rôzne softvérové voliteľné výbavy pre premeriavanie konštrukčných dielov, offline programovanie, monitorovanie procesných údajov a mnohé ďalšie.
OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.