Inžinierstvo: Experti na vašu automatizovanú výrobu

Spoločnosť KUKA ako expert na automatizáciu výroby ponúka vysokoefektívne riešenia vďaka dlhoročným skúsenostiam z oblasti integrácie a komplexných služieb inžinierstva. KUKA predstavuje inžinierstvo zamerané na čas a rozpočet pri krátkych vývojových fázach.

Vstúpte už dnes do vašej výroby zajtrajška

Vstúpte už dnes do vašej výroby zajtrajška. Vaše produkty a zariadenia znázorníme trojrozmerne a vyvinieme priebežný procesný reťazec. Virtuálne uvedenie do prevádzky umožňuje presunúť časť reálneho uvedenia do prevádzky do digitálneho sveta modelov. KUKA tým vytvára základ na hladkú integráciu všetkých komponentov zariadenia.

Jednoduché riadenie komplexných zariadení

Vďaka inteligentnému riadeniu komplexných zariadení a precíznej kontrole rozhodujúcich procesných parametrov umožňuje KUKA vysokoefektívne riešenia automatizácie výroby. Perfektne vzájomne zladený softvér systémových komponentov – od robota až po celkové zariadenie – je podstatnou súčasťou riešení inžinierstva KUKA. Naše inžinierstvo umožňuje efektívne spravovanie a výmenu údajov a ich modulárnu integráciu na priebežnej a neutrálnej platforme. KUKA umožňuje jednoduché programovanie a ovládanie jednoduché pre používateľa.

Bezchybná výroba vďaka inteligentnej senzorike

Prehľadné systémy a technológie senzoriky monitorujú vaše výrobné procesy. Inteligentné kamerové systémy pritom kontrolujú polohovanie vašich obrobkov, takže tolerancie polohy je možné vyrovnať už pred ďalším spracovaním. Ako expert na vašu automatizovanú výrobu integrujeme vhodné senzorové riešenie a zabránime chybám vo výrobe.
Senzorika KUKA Systems Engineering

Efektívny tok materiálu vďaka inžinierstvu KUKA

Tok materiálu a logistika sú už v centre pri koncepcie vhodného návrhu zariadenia. Na základe vašich halových štruktúr vyvíjame efektívne logistické a personálne koncepcie. Okrem toho vykonávame kontroly dosiahnuteľnosti a prístupnosti vďaka integrovaným dopravným systémom medzi stanicami.

Nezávisle a procesne neutrálne

Procesné a technologické poradenstvo KUKA sa vykonáva nezávisle a procesne neutrálne. Pretože pre nás je dôležitý len výsledok: vhodné riešenie inžinierstva pre vašu výrobu.

Zabezpečenie investícii vďaka virtuálnemu inžinierstvu

Vďaka virtuálnemu uvedeniu do prevádzky výrazne skrátite vývojové fázy a zabránite prestojom alebo výpadkom vo výrobe. Až po zohľadnení vašich zdrojov a konštrukčných rámcových podmienok zobrazíme modely vašich zariadení a produktov virtuálne a trojrozmerne. Okrem strojových konštrukcií sa zakreslia aj inštalačné dráhy, elektrické zdroje a možné rušivé obrysy, aby bola zaručená optimálna koncepcia odoberania robota a bezpečnostná koncepcia vašej výroby.

Následne ich integrujeme do priebežného procesného reťazca a simulujeme tok materiálu v reálnom čase. Virtuálne inžinierstvo umožňuje virtuálne riadiť, testovať, verifikovať a optimalizovať tok materiálu.

Výhody virtuálneho uvedenia do prevádzky

Virtuálne uvedenie do prevádzky presunie prevažnú časť reálneho uvedenia do prevádzky do digitálneho sveta modelov. Výhody virtuálneho uvedenia do prevádzky sa pritom zvýraznia obzvlášť pri integrácii nových komponentov v súhre s už existujúcimi zariadeniami: zabráni sa dlhším prestojom a výpadkom vo výrobe.

Virtual Commissioning v spoločnosti KUKA

Priebežné výrobné dáta

Na zabezpečenie hladkej integrácie systémových komponentov rôznych výrobcov je rozhodujúca ich optimálna súhra. Vďaka virtuálnemu uvedeniu do prevádzky a KUKA TechCenter tvoríme pokusy blízke realite a poskytujeme bezrizikové a spoľahlivé údaje. Virtuálne uvedenie do prevádzky vytvára základ na hladkú integráciu a priebežný procesný reťazec.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK