Projektový manažment v spoločnosti KUKA

Spoločnosť KUKA ponúka profesionálny projektový manažment a povedie Vás od nápadu až po výrobok úspešne do cieľa. Projekty realizujeme transparentne a zaručujeme pre našich zákazníkov najvyššiu kvalitu.

Realizácia projektov s komplexnou odbornosťou

Spoločnosť KUKA kladie na projektový manažment z hľadiska organizácie, komunikácie a kvalifikácie vysoké požiadavky.


Ponúkame Vám tieto služby:  

  • Realistické plánovanie projektu a zadefinovanie záväzných cieľov 
  • Manažment všetkých časových procesov tak, aby boli pri projektoch dodržané rozpočet a termín 
  • Koordinácia všetkých strán zúčastnených na projekte s orientáciou na cieľ
  • Transparentná realizácia projektov
  • Stanovenie jednoznačných kompetencií 
  • Zabezpečenia dodržania vopred zadefinovaných nákladov a riadenie pre dosiahnutie kvalitatívnych cieľov 
  • Agilná a flexibilná spolupráca s orientáciou na zákazníka 

 

Pri projektovom plánovaní a realizácii sú Vám k dispozícii vysoko kvalifikovaní a angažovaní pracovníci z tímov projektového manažmentu spoločnosti KUKA. Pomocou najmodernejších komunikačných nástrojov a nástrojov na riadenie projektov spolupracujeme tak interdisciplinárne, ako aj interkultúrne. Profitujte z našich dlhoročných skúseností doma a v zahraničí.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK