KR 60 JET

KR 60 JET je automatizačný systém, ktorý je dokonale určený pre ovládacie činnosti a manipuláciu s materiálom na vzdialenosti do 30 metrov. Vďaka kombinácii flexibilnej lineárnej osi a robota s kĺbovým ramenom, ktorého môžete umiestniť na boku alebo nad hlavou, dosiahnete najväčšie pracovné priestory v automatizovanom výrobnom procese.

KR 60 JET je spojením  lineárnej osi, robota s kĺbovým ramenom a osového modulu JET TRACK. Vďaka rôznym variantom portálov a pozíciám je možné zrealizovať rôzne použitia – možné je aj rozšírenie prostredníctvom druhého robota s kĺbovým ramenom na lineárnej osi.

KR 60 JET tak môže súčasne pracovať vo viacerých pozíciách a na viacerých strojoch. Vďaka modulárnej konštrukcii všetkých komponentov ho môžete dokonale prispôsobiť Vašim potrebám špecificky pre používateľa a úlohy.

2147483647 - -2147483648 Nosnosť

1,79769313486232E+308 - -1,79769313486232E+308 Dosah

Výhody


Rýchlosť a presnosť opakovania

KR 60 JET Vám zabezpečí maximálne pracovné rýchlosti a výrazne skráti doby cyklov a taktov. Nízka vlastná hmotnosť zabezpečí najvyššie hodnoty zrýchlenia a presnosť opakovania. 

Efektívnosť procesu a úspora miesta

Rôzne montážne polohy – nad hlavou alebo na boku – vytvárajú nové pracovné oblasti. Ušetríte tak cenné miesto v hale. Viaceré stroje je možné prepojiť na dĺžke do 30 metrov.

S veľkým dosahom a veľkou hĺbkou dosahu

Vďaka variabilnej dĺžke lineárnej osi je možné premostiť aj najväčšie vzdialenosti do 30 metrov. Dokonalá geometria osí umožňuje robotu siahať ďaleko do strojov a rýchlo odobrať komponenty.

S flexibilnou pozíciou a špecificky pre úlohy

KR 60 JET je možné rozšíriť ďalším robotom s kĺbovým ramenom. Na jednej lineárnej osi na viacerých strojoch alebo pozíciách tak môžu pracovať dva roboty súčasne. Dĺžka lineárnej jednotky, ako aj pozícia robota je flexibilne prispôsobiteľná.

KR 60 JET Prehľad údajov

Zaťaženie
Maximálny dosah
Konštrukcia
Prevedenie podľa prostredia
Montážna poloha
Krytie
Specification

Additional Links

K stiahnutiu
Riadenie
Robot Packs
Pozitívne & lineárne jednotky
Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies