Cobot

LBR iiwa

S LBR iiwa – našim robotom s ľahkou konštrukciou pre senzitívne montážne práce – ustupujú ochranné oplotenia z pracovného priestoru a uvoľňujú cestu pre spoluprácu človeka s robotom. 

LBR iiwa je prvý sériovo vyrábaný senzitívny robot – a tým vhodný pre spoluprácu človeka s robotom. LBR znamená "Leichtbauroboter" (robot s ľahkou konštrukciou) a iiwa je skratkou pre "intelligent industrial work assistant" (inteligentný priemyselný pracovný asistent). Začína tým nová éra v priemyselnej, senzitívnej robotike – základný kameň pre nové, perspektívne výrobné procesy. Po prvýkrát môžu človek a robot v úzkej spolupráci riešiť veľmi citlivé úlohy. Vznikajú tak nové pracovné oblasti a otvárajú sa možnosti pre vyššiu hospodárnosť a maximálnu efektivitu. Spolupracujúci a senzitívny robot LBR iiwa existuje v dvoch vyhotoveniach so zaťaženiami 7 a 14 kilogramov.

7 - 14 Nosnosť

800 - 820 Dosah

Výhody


S rýchlymi reakciami 

LBR iiwa vďaka snímačom kĺbových momentov ihneď rozpozná kontakty a zníži silu a rýchlosť. S citlivými konštrukčnými dielmi manipuluje prostredníctvom regulácie polohy a pružnosti bez miest odstrihnutia a zovretia.

Učenlivý

Vyberte si z troch prevádzkových režimov a robota LBR iiwa naprogramujte prostredníctvom simulácie: Ukážte mu požadovanú polohu – on si zapamätá súradnice bodu dráhy. Pre prestávky ho jednoducho prerušte a ovládajte ho prostredníctvom pohybov.

Citlivý

Ako robot s nízkou hmotnosťou s vysoko výkonnou reguláciou rozpozná LBR iiwa obrysy rýchlo a s reguláciou sily. Zaznamená správnu montážnu polohu a diely namontuje rýchlo a maximálne presne s osovo špecifickou momentovou presnosťou ±2 % maximálneho momentu. LBR iiwa nájde malé filigránové diely ihneď aj bez Vašej pomoci. 

Samostatný

Riadenie KUKA Sunrise Cabinet robota LBR iiwa zjednoduší rýchle uvedenie do prevádzky aj komplexných úloh. Urobte z neho tretiu ruku človeka – a nechajte ho spoľahlivo a samostatne vykonávať neergonomické, monotónne úlohy.

reddot Award 2016 winner

LBR iiwa v spolupráci človeka-robota

LBR iiwa môže vďaka snímačom kĺbových momentov na všetkých siedmych osiach spolupracovať priamo s človekom.

LBR iiwa Prehľad údajov

LBR iiwa 7 R800 LBR iiwa 14 R820
Kategória
Malé roboty (3-10 kg)
Malé roboty (3-10 kg)
Konštrukcia
Štandardné
Štandardné
Konštrukcia, rozšírenie 1
Štandardné
Štandardné
Konštrukcia, rozšírenie 2
Štandardné
Štandardné
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Štandardné
Prevedenie podľa prostredia, rozšírenie
Štandardné
Štandardné
Zaťaženie
7 kg
14 kg
Menovité celkové zaťaženie
7 kg
14 kg
Maximálny dosah
800 mm
820 mm
Počet ovládateľných osí
7
7
Presnosť opakovaného nastavenia polohy (ISO 9283)
±0,1 mm
±0,15 mm
Hmotnosť
22 kg
30 kg
Montážna poloha
Podlaha / Stena / Strop
Podlaha / Stena / Strop
Teplota okolia
5 °C až + 45 °C
5 °C až + 45 °C
Riadenie
Krytie
IP 54
IP 54
Krytie centrálnej ruky
IP 54
IP 54
K stiahnutiu

LBR iiwa je senzitívny, poddajný, bezpečný, presný, flexibilný a vybavený mechanikou a hnacou technikou pre priemyselné použitie. Pomocou neho je možné automatizovať citlivé a komplexné montážne úlohy, pri ktorých doteraz nebolo možné použitie robotov.

Jakob Berghofer, produktový manažér LBR iiwa & Sunrise.OS

Voliteľné možnosti pre pripájacie príruby

V kinematickej štruktúre LBR iiwa je skrytý prívod energie externých komponentov.

Prívody energie sú dostupné ako pneumatické a elektrické vyhotovenie. Všetky pripájacie príruby majú schému otvorov podľa DIN ISO 9409-1-50-7-M6.

Pripájacie príruby LBR iiwa existujú v dvoch vyhotoveniach.
OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.