Lineárna os KUKA LBR

Lineárna os LBR rozširuje pracovný priestor LBR iiwa. Jej montáž je jednoduchá a možno ju používať tak pri spolupráci človeka a robota, ako aj pri úplnej automatizácii. 

Lineárna os LBR umožňuje výrazne viac flexibility

Existujúce zariadenia sú väčšinou dimenzované pre pracovný priestor človeka. Pre flexibilnú automatizáciu výroby je preto nevyhnutné rozšírenie pracovného priestoru robota.

Spoločnosť KUKA čelí tejto výzve pomocou lineárnej osi – a to pri spolupráci človeka a robota. Dráhy pojazdu s dĺžkou až päť metrov pri podlahovej a stropnej montáži umožňujú jednoduchú integráciu do existujúcich zariadení. Presuny s rýchlosťou až 1,5 metra za sekundu takisto umožňujú automatizáciu úloh s kritickými dobami taktov. Systém tým pádom možno používať tak pri úplnej automatizácii, ako aj pri spolupráci človeka a robota. Potrebné ochranné opatrenia sú už integrované.

Bezpečnosť a jednoduchá montáž

Lineárna os LBR je vybavená krytom, ktorý zabraňuje privretiu a pomliaždeniu pracovníkov na pohybujúcich sa dieloch. Vozík je zladený s KUKA LBR iiwa. Os s ľahkou konštrukciou s prefabrikovanými montážnymi súpravami Vám uľahčuje montáž – a to aj na portálových systémoch.

Lineárna os LBR: inteligentná lineárna jednotka

Pomocou modulu Safety možno bezpečne monitorovať nastavenie polohy robota a jeho rýchlosť pojazdu. V prípade chyby sa systém spoľahlivo vypne. Všetky funkcie sú pritom vykonávané s vysokým výkonom – PLd, kat. 3. 

Tak dostanete riešenie zodpovedajúce Priemyslu 4.0, ktoré spĺňa bezpečnostné požiadavky na interakciu medzi človekom a robotom.

 

 

Lineárna os LBR enormne zväčšuje pracovný priestor LBR iiwa.

Výhody lineárnej osi LBR

 • Priestorovo úsporná a rýchla integrácia
 • Ľahká a kompaktná konštrukcia
 • Optimalizovaný dizajn pre použitie v oblasti spolupráce človeka a robota
 • Modulárny výber dĺžok až do 5 metrov
 • Rýchlosť pojazdu až do 1,5 metra za sekundu
 • Plne integrovaný prívod energie
 • Maximálna flexibilita vďaka modulárnemu systému

Funkcie pre prevádzku zahŕňajúcu spoluprácu človeka a robota

 • Integrovaný prívod energie
 • Energetické možnosti: elektrická energia, pneumatická energia
 • Žiadne miesta s rizikom privretia a pomliaždenia
 • Vozíky pre KUKA LBR iiwa R800/R820
 • Flexibilné montážne polohy vďaka ľahkej konštrukcii
 • Integrované bezpečnostné funkcie (Safe-Velocity, Safe-Position, Safe-Torque-off)
 • Pohyb v optimalizovanom postoji robota
 • Vysoká zaťažiteľnosť krytu pre spoluprácu človeka a robota

Technické údaje lineárnej osi LBR

max. počet robotov
2*
Prenos sily Remeň
Montážna poloha Podlaha/strop
Max. menovitý zdvih 5 000 mm
Presnosť polohovania +/- 0,1 mm
Max. statické zaťaženie 100 kg
Max. rýchlosť 1,5 m/s** 
Hmotnosť  cca. 40 kg/m
Teplota prostredia 10 °C - 40 °C 
Trieda ochrany IP40

* Len na vyžiadanie

** V závislosti od aplikácie spolupráce človeka a robota

 

Rozsah dodávky

 • Základný nosník pre podlahovú a stropnú montáž
 • Funkčná jednotka pre jeden resp. dva roboty
 • Vozík s pripájacou prírubou
 • Kryt pre spoluprácu človeka a robota
 • Hnacia jednotka so Safety-Encoder

Voliteľné výbavy

• Montážna súprava (stojaca/visiaca)
• Bezpečnostno-technická riadiaca jednotka

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím