Draaitafels

Standardné nastavovače polohy KUKA

Kompaktné v dizajne a modulárne konštruované: Standardné nastavovače polohy KUKA sa dajú flexibilne upraviť podľa individuálnych požiadaviek našich zákazníkov.

Standardné nastavovače polohy KUKA – efektívne a procesne bezpečné

Profitujete z celkového portfólia KUKA z jednej ruky – robot, lineárna jednotka a nastavovač polohy sú perfektne zladené a dajú sa spolu prevádzkovať bez doplnkových nákladov.

Standardné nastavovače polohy KUKA vám ponúkajú nasledujúce výhody:

  • Vysokodynamické pohony s maximálnym krútiacim momentom sa postarajú o čo najkratšie doby taktov.
  • Použitie osvedčených komponentov z robotiky, ako prevodovka a motory, zaručuje vysokú disponibilitu a spoľahlivosť, ako aj konštantnú kvalitu aj po dlhom používaní.
  • Použitím štandardizovaných produktov pri rozhraniach a konštrukciách je možná rýchla a jednoduchá integrácia do zariadení alebo buniek.
  • Vďaka riadiacej technike od spoločnosti KUKA sa dajú nastavovače polohy ľahko programovať a ovládať.
  • Najvyšší stupeň presnosti a presnosti polohovania zaručujú najvyššiu kvalitu pri finalizácii a vo výrobe.

 

Nastavovače polohy KUKA sú preto ideálne vhodné pre všetky použitia v automatizácii, v ktorých je optimálne vyrovnanie obrobku základom spoľahlivej výroby a maximálnej produktivity – ako napríklad pri zváraní v ochrannej atmosfére, bodovom zváraní alebo pri obrábaní kovov.

Jednoosová, modulárna základná jednotka KP1-MB

KP 1-MB je jednoosová, modulárna základná jednotka s vertikálnou osou otáčania. Je dostupná vo variantoch so zaťažením 2 000, 4 000 a 6 000 kilogramov. Základná jednotka je vhodná na flexibilnú úpravu vlastnej konštrukcie zákazníka.

Jednoosová, modulárna základná jednotka KP1-MB

Jednosový nastavovač polohy KP1-V

Jednosový nastavovač polohy KP1-V s vertikálnou osou otáčania slúži na priame polohovanie obrobku alebo ako modulárny základ. Je dostupný so zaťažením 500 a 1 000 kilogramov

Jednosový nastavovač polohy KP1-V

Jednosový nastavovač polohy KP1-H

Jednosový nastavovač polohy KP1-H s horizontálnou osou otáčania slúži na vysoko presné polovanie obrobku. Je dostupný so zaťaženiami 250, 500, 750, 1 000, 5 000, 6 300 a 12 000 kilogramov. Polomery nástrojov od 950 do 1 250 milimetrov ponúkajú maximálne možnú flexibilitu pri koncepcii zariadenia.

Jednosový nastavovač polohy KP1-H

Jednosový nastavovač polohy s oporným ložiskom KP1-HC

Jednosový nastavovač polohy KP1-HC s horizontálnou osou otáčania sa skladá z pohonu a oporného ložiska s dutým hriadeľom. Je dostupný so zaťaženiami 250, 500, 750, 1 000, 2 000 a 4 000 kilogramov. Polomery nástrojov od 950 do 1 250 milimetrov ponúkajú maximálne možnú flexibilitu pri koncepcii zariadenia.
Jednosový nastavovač polohy s oporným ložiskom KP1-HC

Jednoosová, modulárna jednotka pohonu KP1-MD/KP1-MD HW

Jednoosová, modulárna jednotka pohonu KP1-MD umožňuje jednoduchú a flexibilnú realizáciu špecifických riešení zákazníka. Je dostupná so zaťaženiami 250, 500, 750, 1 000 a 2 000 kilogramov.

Vo vyhotovení KP1-MD HW disponuje jednotka pohonu dutým hriadeľom na prevod média. Je dostupná so zaťaženiami 250, 500 a 750 kilogramov.

Jednoosová, modulárna jednotka pohonu KP1-MD

Jednoosová, modulárna jednotka pohonu s oporným ložiskom KP1-MDC/KP1-MDC HW

Jednosová modulárna jednotka KP1-MDC sa skladá z pohonu a oporného ložiska s dutým hriadeľom. Umožňuje jednoduchú a flexibilnú realizáciu špecifických riešení zákazníka a je dostupná so zaťaženiami 250, 500, 750, 1 000, 2 000 a 4 000 kilogramov.

Vo vyhotovení KP1-MDC HW disponujú jednotka pohonu a oporné ložisko dutým hriadeľom, aby bolo možné obojstranné privádzanie média. Variant je dostupný so zaťaženiami 250, 500, 750 a 1 000 kilogramov.

Jednoosová, modulárna jednotka pohonu s oporným ložiskom KP1-MDC HW

Dvojosový nastavovač polohy DKP

Dvojosový nastavovač polohy DKP s jednou otočnou a jednou naklápacou osou umožňuje flexibilné spracovanie obrobkov. DKP má zaťaženie 400 kilogramov.
Dvojosový nastavovač polohy DKP

Dvojosový nastavovač polohy KP2-HV

Dvojosový nastavovač polohy KP2-HV s jednou otočnou a jednou naklápacou osou umožňuje flexibilné obrábanie obrobkov. Je dostupný s nosnosťami 500, 1 100 a 2 600 kilogramov.

Dvojosový nastavovač polohy KP2-HV

Trojosový nastavovač polohy KP3-V2H

Trojosový nastavovač polohy KP3-V2H s dvomi obrábacími stanicami ponúka najvyššiu flexibilitu ohľadom zaťažení, polomerov nástrojov a vzdialeností upínacích platní. Je dostupný v zaťaženiach 250, 500, 750 a 1 000 kilogramov. Vzdialenosti upínacích platní, 1 600 až 3 000 milimetrov, a polomry nástrojov, 500 až 1 000 milimetrov, sa dajú voľne kombinovať.

S variantom KP3-V2H S spoločnosť KUKA ponúka maximálnu dynamiku pre najkratšie doby taktov. Tieto umožňujú zníženie doby indexovania (180°) o cca. 50 % v porovnaní so štandardnými trojosovými polohovačmi. Je dostupný v zaťaženiach 500 a 750 kilogramov.

Trojosový nastavovač polohy KP3-V2H

Trojosový nastavovač polohy KP3-H2H

Trojosový nastavovač polohy KP3-H2H s dvomi obrábacími stanicami ponúka najvyššiu flexibilitu ohľadom zaťažení, polomerov nástrojov a vzdialeností upínacích platní. Je dostupný v zaťaženiach 500, 750 a 1 000 kilogramov. Vzdialenosti upínacích platní sú dostupné vo variantoch od 800 do 4 500 milimetrov, a polomery nástrojov vo variantoch od 600 do 800 milimetrov.
Trojosový nastavovač polohy KP3-H2H

Trojosový nastavovač polohy KP3-V2MD

Modulárny trojosový nastavovač polohy KP3-V2MD slúži na individuálnu úpravu prípravkov na upevnenie obrobku. Má zaťaženie 2 000 kilogramov na pracovnú stanicu. Duté hriadele v oboch upínacích platniach umožňujú flexibilné privádzanie média.
Trojosový nastavovač polohy KP3-V2MD

Motory a jednotky motor-prevodovka

Osvedčené KUKA jednotky motor-prevodovka a motory vám umožňujú jednoduchý vývoj a integráciu individuálnych riešení. Portfólio jednotiek motor-prevodovka zahŕňa vyhotovenia s krútiacimi momentami od 420 do 8 800 newtonmetrov. Rozsah výkonu motorov siaha od 300 do 8 600 W.

Motory a jednotky motor-prevodovka

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím