Snímač KUKA _3D Perception

Snímač s integrovaným kamerovým systémom 3D-stereo od spoločnosti KUKA umožňuje 3D vnímanie v reálnom čase, ako aj 3D meranie a umiestňovanie predmetov v priestore. Orientácia v priestore a strojové videnie sa takto stáva realitou.

Snímač KUKA _3D Perception umožňuje presné vnímanie neštruktúrovaného prostredia v reálnom čase a presné umiestňovanie predmetov v priestore s rôznou kinematikou. Ide o prvý 3D snímač na celom svete, ktorý dáva robotom takéto schopnosti. Výsledok tohto pokrokového riešenia: Váš robot dokáže zaznamenávať svoju polohu a smer v priestore s presnosťou na milimetrea úlohy riešiť ešte rýchlejšie a efektívnejšie.

Strojové videnie, s presnosťou na milimetre

Svojou integrovanou technológiou snímač KUKA _3D Perception spracováva dáta a obrazy priamo v snímači a zaznamenáva svoju aktuálnu polohu a smer s presnosťou na milimetre. Veľmi ľahko sa dajú vytvárať mračná bodov („point clouds“). 3D snímač dokáže rozoznávať svoje okolie za prirodzených, ako aj za zlých svetelných podmienok. Spoľahlivo vytvára presné obrazové dáta aj pri rýchlych pohyboch. Okrem toho môže v malom priestore pracovať niekoľko snímačov bez problémov a porúch.

Snímač KUKA _3D Perception poskytuje rôzne druhy obrazov

 • Obraz kamery

  Znázorňuje prostredie ako jednoduchý 2D obraz

 • Hĺbkový obraz

  Zobrazuje vzdialenosť prostredia od snímača

 • Presný obraz

  Zobrazuje, ako presne je rozoznaná vzdialenosť prostredia od snímača

 • Verný obraz

  Udáva spoľahlivosť nameraných hodnôt pre zobrazenie

Priame spracovanie dát v 3D snímači

Pomocou integrovanej grafickej karty sa hĺbkové obrazy spracujú priamo v snímači. Nie je potrebný žiadny externý výkon počítača – ideálne pre mobilné robotické systémy. Vysoko vybavený hardvér bol koncipovaný pre použitie v oblasti robotizácie, je dimenzovaný pre teploty do 50 °C a spĺňa podmienky triedy ochrany IP 54 dobrý predpoklad aj pre paralelné kinematiky. 

3D rozpoznávanie predmetov: Zobrazenie hĺbkového obrazu a mračna bodov

Video od vývojárskeho partnera KUKA spoločnosti Roboception znázorňuje funkciu 3D snímača.

Priemyselné spracovanie obrazu - užívateľsky prívetivé a rýchle použiteľné

Môžete získať jednoduchý prístup k snímaču KUKA _3D Perception prostredníctvom internetového prehliadača využitím užívateľsky prívetivého rozhrania. 3D snímač môže byť taktiež pripojený prostredníctvom štandardných rozhraní ako Rest-API a GenICam ku komerčne prístupným knihovniam pre spracovanie obrazu a ďalším softvérovým rámcom ako napríklad ROS. 
Prístup k snímaču KUKA 3D prostredníctvom WebGui.

Snímač KUKA _3D Perception vo viacerých variantoch 

Môžete získať dva modely snímača KUKA _3D Perception s rôznymi základnými vzdialenosťami: 65 mm alebo 160 mm. Tieto umožňujú výpočet hĺbkového obrazu používaný na blízku alebo veľkú vzdialenosť. Zobrazenie je možné monochrómne alebo farebné.
 • 2D obrazy, verné obrazy, hĺbkové obrazy, presné obrazy v reálnom čase
 • Obrazové dáta a dáta zrýchlenia pre vlastnú lokalizáciu
 • Integrovaný SLAM (voliteľný) 

Technické špecifikácie
Dáta CAD 

Dva modely s rôznymi základnými vzdialenosťami.

_3D Perception.IPChanger 

Pomocou internetového nástroja KUKA _3D Perception.IPChanger môžete snímaču KUKA _3D Perception priradiť pevnú IP adresu vo Vašej sieti. Okrem toho môžete naraz vidieť všetky snímače vo Vašom prostredí alebo kliknutím myši vytvoriť spojenie s rozhraním prehliadača.

Bezplatné stiahnutie softvéru

3D snímač vhodný pre aplikácie Bin-Picking

Pomocou tohto inovatívneho a cenovo výhodného riešenia môžete napríklad v budúcnosti rýchlejšie a efektívnejšie používať aplikácie Bin-Picking. Okrem snímača KUKA _3D Perception je k tomu potrebný len softvér KUKA _3D Perception.BinPicking. Táto kombinácia umožňuje Bin-Picking v prípade jednoduchých, triedených výrobkov v spojení so sacími chápadlami. V prípade tejto aplikácie Bin-Picking môžete od spoločnosti KUKA získať kompletné riešenie pozostávajúce z robota, 3D snímača a softvéru.

Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies