KUKA ready2_assemble

KUKA ready2_assemble obsahuje vzájomne zladené komponenty, ktoré vám uľahčia realizáciu automatizovanej montážnej aplikácie.

KUKA ready2_assemble: na senzitívne montážne činnosti

KUKA ready2_assemble je balík komponentov zo série ready2_use. V tomto balíku sú obsiahnuté všetky potrebné hardvérové komponenty od robota až po chápadlo na vykonávanie montážnych úloh a dajú sa priamo používať.

KUKA ready2_assemble: Ich výhody

Spolupráca človeka a robota

Vaši zamestnanci nebudú zaťažovaní, pretože odpadá pevná doba taktu. Navyše robot prevezme montážne činnosti ergonomicky náročných konštrukčných dielov, zatiaľ čo vaši zamestnanci môžu súbežne plniť iné úlohy. Funkcie zamerané na bezpečnosť a senzitivita robota vám umožňujú vykonávať aj montážne činnosti v spolupráci človek – robot – v skratke MRK (z nemeckého Mensch-Roboter). Na základe svojej senzitivity reaguje robot na pohyby. Pracovník môže preto riadiť robota gestami.

Zvýšenie kvality

Výrazne zvýšite kvalitu vašich produktov – napríklad senzitívnym spájaním. S LBR iiwa sa napríklad pri spájaní ozubených kolies nepoškodia žiadne konštrukčné diely. To isté platí pre hrany zubov, ktoré reagujú na kontakt mimoriadne citlivo. Kvalita produktov vašich montážnych procesov sa vďaka tomu zachová na konštantnej úrovni.

Automatizačné riešenie pre Priemysel 4.0

ready2_assemble vám umožňuje integrovať automatizačné riešenia bez doplnkovej senzoriky do existujúcich zariadení. Staviate na priestorovo úspornom riešení s najkratšími dobami taktov. Hlavne vtedy, ak ide o nepresné konštrukčné diely, sa váš partner na úlohy spájania vyznačuje procesnou bezpečnosťou. 

KUKA ready2_assemble pri nasadzovaní tesniacich puzdier

Balík ready2_assemble v akcii: LBR iiwa umožňuje rýchle nasadenie ôsmich tesniacich puzdier do skrine prevodovky.

KUKA ready2_assemble: komponenty 

Nasledujúce komponenty balíka môžu prispieť k vášmu plne individuálnemu celkovému riešeniu: LBR iiwa, mobilná plošina flexFELLOW a na vaše úlohy vhodný koncový efektor. V ďalšej časti nájdete všetky detaily k jednotlivým produktom.

Balík ready2_assemble v modulárnej konštrukcii. 

Koncový efektor: Chápadlo LBR

V balíku pre spájacie procesy potrebujete naše chápadlá LBR schopné MRK ako vhodné koncové efektory.

Všetky chápadlá sú skonštruované tak, aby nepredstavovali pre človeka žiadne nebezpečenstvo poranenia. Zaoblený dizajn bez hrán hrá dôležitú úlohu z hľadiska prevencie.

Každé chápadlo sa vyznačuje nízkou vlastnou hmotnosťou a dá sa voliteľne vyhotoviť s obmedzením uchopovacej sily.

Chápadla sú ideálne navrhnuté na spoluprácu človeka a robota.

V našom portfóliu chápadiel máte na výber celý rad rôznych typov chápadiel: 

 • Chápadlo KUKA LBR sensitiv R800
  S týmto chápadlom senzitívne regulujete uchopovaciu silu. Voliteľne môžete uchopovaciu silu pomocou voliteľných bezpečnostných čeľustí obmedziť na sily, ktoré nemajú potenciál zranenia.
 • KUKA pneumatické chápadlá LBR schopné MRK v troch vyhotoveniach
  • Paralelné chápadlo s dvomi čeľusťami v krátkom zdvihu 
  • Paralelné chápadlo s dvomi čeľusťami v dlhom zdvihu
  • Trojčeľusťové centrické chápadlo
 • KUKA pneumatické chápadlo LBR s 3D potlačou v dvoch vyhotoveniach
  • Dvojčeľusťové ako vnútorné chápadlo/vonkajšie chápadlo (RRMG3-MRK)
  • Expanzné chápadlo (RRMGI-MRK)

Prečítajte si viac o našom portfóliu chápadiel s chápadlami, ktoré sú optimálne prispôsobené vašim montážnym a spájacím procesom v MRK.

Robot: LBR iiwa

Súčasťou balíka ready2_assemble je aj LBR iiwa. Je schopný MRK a umožňuje spoluprácu človeka a stroja – bez ochranných plotov a s maximálnou bezpečnosťou pre ľudí. LBR iiwa sa zároveň postará o flexibilnú úpravu pracoviska. 

 • LBR iiwa je k dispozícii v dvoch zaťaženiach: sedem a 14 kilogramov
 • Vo všetkých siedmich osiach je LBR iiwa vybavený integrovanými, veľmi citlivými snímačmi točivých momentov kĺbov – to umožňuje rozpoznanie kontaktu a programovateľnú ohybnosť.

Prečítajte si viac o inovatívnom robote LBR iiwa a jeho výhodách pre spoluprácu človeka a robota.

Robot s ľahkou konštrukciou LBR iiwa je schopný MRK, a tým je takisto bezpečnejší ako efektívny partner pre vašu výrobu.

Plošina: flexFELLOW

Mobilná robotická jednotka flexFELLOW má ako základný stavebný prvok plošinu s flexibilným umiestnením. Na tomto vozíku je namontovaný LBR iiwa, ktorý sa dá individuálne vybaviť komponentmi nášho balíka ready2_assemble. Kombinujte vhodný koncový efektor s mobilnou plošinou – na vytvorenie vášho celkového riešenia na mieru na mieste používania.

Súčasti flexFELLOW sú:

 • Základná jednotka
 • Funkčná doska
 • Jednotka s drážkami pre vysokozdvižný vozík
 • Voliteľná pneumatická jednotka

Podľa účelu použitia máte na výber dva výškové varianty. Zistite viac o koncepcii série KUKA flexFELLOW a možnostiach kombinácie.

Plošina flexFELLOW s flexibilným umiestnením slúži ako podstavec robota a dá sa používať za minimálny čas.

Voliteľné komponenty

Balík KUKA ready2_assemble sa dá doplnkovo rozšíriť podľa vašich požiadaviek.

 • KUKA flexFELLOW-family: Rozšírte si svoje celkové riešenie o nosný vozík, zásuvkový vozík alebo vozík na odkladanie materiálu.
 • S rozhraním človek – stroj (Human Machine Interface) – HMI – získate doplnkovú možnosť na vizualizáciu zariadenia.

Môžete inštalovať ďalšie komponenty špecifické pre jednotlivé aplikácie a rôzne napájacie prípojky. Jednoducho nás kontaktujte.

 

Ak si želáte celkové riešenie KUKA vrátane vyhlásenia o zhode, opýtajte sa priamo na našom oddelení predaja.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím