KUKA ready2_handle

Dodávame konštrukčné prvky, z ktorých si môžete zostaviť vlastné riešenie podľa svojich potrieb. Balík KUKA ready2_handle sa skladá z viacerých vzájomne zladených komponentov, ako základ vášho komplexného riešenia Priemysel 4.0 na plnenie manipulačných úloh. Mobilná robotická jednotka umožňuje vykonávanie manipulačných úloh a môžete ju jednoducho integrovať do svojho plánovania.

KUKA ready2_handle: Flexibilné plnenie manipulačných úloh

Balík KUKA ready2_handle je komplex vopred nakonfigurovaných komponentov na manipulačné úlohy. Manuálne činnosti, ako uchytenie a položenie citlivých konštrukčných dielov, sa dajú automatizovať. Vďaka tomu získate ideálnu podporu pri manipulačných úlohách akéhokoľvek druhu – vrátane plynulého prechodu medzi manuálnymi a automatizovanými činnosťami.

Zatiaľ čo robot uchopí a presunie jeden obrobok, môže človek obrábať ďalší obrobok. KUKA takto vytvorila základ, ktorý umožňuje spoluprácu človeka a robota na najužšom priestore.

KUKA ready2_handle: Ich výhody

Flexibilita v automatizácii

Vďaka vašim zníženým nákladom na inžiniering a uvedenie do prevádzky sa otvárajú nové možnosti v plánovaní a realizácií zariadení. Máte rôzne manuálne pracoviská, ktoré môžu flexibilne pracovať automatizovane s jediným robotickým systémom.  

Produktivita a kvalita

Spôsob zamerania s predbežným polohovaním a ručné vedenie umožňujú manipuláciu bez poškodení pri rôznych konštrukčných dieloch na rôznych staniciach. Vďaka odpadnutiu vedľajších činností zvýšite produktivitu. Kvalita stúpa vďaka reprodukovateľným procesom. S KUKA ready2_handle zabránite náhlym investíciám. 

Uľahčenie práce pre ľudí

Zamestnanci už nemusia vykonávať monotónne, nepríjemné činnosti ohrozujúce ich zdravie: Tieto úlohy odteraz prevezme robot. Kryty už nie sú potrebné a môžu sa odstrániť. 

KUKA ready2_handle pri manipulácii s konštrukčnými dielmi

KUKA ready2_handle reaguje senzitívne – a vďaka tomu je schopný MRK.

KUKA ready2_handle: komponenty

Balík KUKA ready2_handle sa skladá zo vzájomne zladených komponentov – od koncového efektora cez robota až po plošinu. V ďalšom texte sa dozviete viac o jeho súčastiach, vďaka ktorým je ideálnym riešením.

Balík na manipulačné úlohy KUKA ready2_handle v modulárnej konštrukcii

Koncový efektor: senzitívne a pneumatické chápadlá

Chápadlo KUKA balíka ready2_handle je vďaka zaoblenému tvaru bez hrán ideálne na použitie spoločne s LBR iiwa:

 • KUKA LBR chápadlo sensitiv R800
  KUKA chápadlo LBR sensitiv R800 senzitívne reguluje uchopovaciu silu. Uchopovaciu silu môžete pomocou voliteľných bezpečnostných čeľustí obmedziť na sily, ktoré nemajú potenciál zranenia.
 • KUKA pneumatické chápadlá LBR v troch variantoch
  • Paralelné chápadlo s dvomi čeľusťami v krátkom zdvihu 
  • Paralelné chápadlo s dvomi čeľusťami v dlhom zdvihu
  • Trojčeľusťové centrické chápadlo
 • KUKA pneumatické chápadlo LBR s 3D potlačou v troch variantoch
  • Dvojčeľusťové ako vnútorné chápadlo/vonkajšie chápadlo
  • Expanzné chápadlo 

Zistite všetko o našich chápadlách vo výrobnom portfóliu.

Senzitívne chápadlo pracuje s konštrukčnými dielmi s najvyššou senzitivitou a presnosťou – ideálne na manipulačné úlohy.

Robot: LBR iiwa

S LBR iiwa získa balík ready2_handle mimoriadne presné a pružné rameno. Senzitívny robot s ľahkou konštrukciou, vhodný pre priemysel LBR iiwa umožňuje spoluprácu medzi strojom a človekom na minimálnom priestore. Vďaka tomu je LBR iiwa najlepším riešením pre manipulačné procesy.

 • LBR iiwa je v ponuke v dvoch zaťaženiach: 7 a 14 kilogramov
 • Všetkých sedem osí je vybavených v LBR iiwa integrovanými, veľmi citlivými snímačmi točivých momentov kĺbov – na rozpoznanie kontaktov a programovateľnú pružnosť.

  Zistite viac o LBR iiwa.
Vďaka svojej vysokopresnej senzorike sa LBR iiwa postará o najvyššiu kvalitu pri manipulácii s konštrukčnými dielmi.

Plošina: flexFELLOW

Základným prvkom balíka KUKA ready2_handle je plošina s flexibilným umiestnením. Súčasne s LBR iiwa vznikajúca robotická jednotka s flexibilným umiestnením umožňuje súčasne manuálne, ako aj automatizované činnosti. Jednotka sa dá v krátkom čase jednoducho presunúť na miesto použitia. 

 • Podstavec LBR iiwa sa skladá z funkčnej dosky, voliteľnej pneumatickej jednotkyzákladnej jednotky a jednotky s drážkami pre vysokozdvižný vozík určenými na prepravu.
 • Na výber sú dva výškové varianty.

flexFELLOW a flexFELLOW-family ponúkajú ešte väčšiu flexibilitu – zistite viac.

Robotická jednotka s flexibilným umiestnením je základným prvkom. Dá sa presunúť sa niekoľko sekúnd a priamo používať. 

Ďalšie komponenty

V plošine s flexibilným umiestnením s inštalovaným KUKA LBR iiwa a koncovým efektorom sú už integrované všetky komponenty, ktoré potrebujete na priame používanie: 

 • pneumatické chápadlá na zosúladené úlohy nakladania, s možnosťou výberu v KUKA Sunrise.Gripper Toolbox
 • ovládací panel KUKA smartPAD pre robota na intuitívne ovládanie robota s flexibilne použiteľnými rozhraniami
 • signalizačný stĺpik na vizualizáciu stavu zariadenia
 • chladiaca jednotka a servisná jednotka pre napätie a komunikáciu so sieťou pevne integrované

Voliteľné komponenty

Balík ready2_handle-Paket môžete vybaviť nasledujúcim komponentmi:

 • flexFELLOW-family: S našimi vychystávacími vozíkmi série flexFELLOW získate doplnkové mobilné jednotky – od nosného vozíka cez zásuvkový vozík až po vozík na odkladanie materiálu.
 • Možné sú ďalšie komponenty špecifické pre jednotlivé aplikácie ako HMI (Human-Machine-Interface) a rôzne napájacie prípojky.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím