KUKA HRC Guide: Naša najnovšia aplikácia pre spolupracujúcich robotov

Aplikácia KUKA HRC Guide Vás bude sprevádzať pri návrhu Vášho nového kolaboratívneho riešenia.Táto aplikácia dynamicky počíta hraničné parametre a ukazuje Vám či je vaše riešenie pripravené pre spoluprácu človeka s robotom.

Je moje riešenie pripravené pre spoluprácu človeka s robotom?

Aplikácia HRC Guide je nástroj spolupracujúceho robota pre všetkých, ktorý navrhujú alebo používajú riešenia  spolupráce človeka s robotom (anglicky HRC). Táto aplikácia poskytuje rýchly prehľad najdôležitejších parametrov ohľadne nastavenia spolupráce človeka s robotom. Pritom sa na strane robota môže zadať najvyššia rýchlosť, maximálna hmotnosť užitočného zaťaženia alebo minimálna kontaktná plocha. Na strane pracovníka sa môže vypočítať typ kontaktu (prechodný, teda s voľným nárazom alebo kvázi-statický, teda s nebezpečenstvom zaseknutia), ako aj oblasti tela, ktoré by robot mohol zasiahnuť. Na základe zadaných vstupných parametrov sa potom vypočíta voľný parameter podľa ISO TS 15066.

Výhody


Maximálna rýchlosť

Toto je povolená rýchlosť pre objekt, ktorý môže potenciálne kolidovať s pracovníkom. Kolízny objekt môže byť napr. časť chápadla, nástroja alebo obrobku.

Maximálne užitočné zaťaženie

Hmotnosť užitočného zaťaženia zahŕňa všetky hmotnosti upevnené na prírube robota. V závislosti od použitia to môže byť hmotnosť nástroja alebo hmotnosť nástroja a obrobku spolu.

Minimálna kolízna oblasť

V tomto prípade sa vypočíta minimálna kontaktná plocha počas nárazu medzi človekom a robotom. Táto oblasť závisí predovšetkým od tvaru obidvoch kolíznych partnerov. Vo všeobecnosti väčšie kolízne plochy znižujú tlak počas nárazu a preto vedú k menej nebezpečným kolíziám.

Povolené časti tela

Tento parameter udáva časť tela, ktorá je ohrozená pri možnej kolízii. Oblasť tela sa môže zvoliť pohybom prstov. Ak je časť tela definovaná ako voľná hodnota, potom aplikácia zobrazí všetky časti tela, ktoré prežili dané kolízne hodnoty bez poškodenia.

Ďalšie prvky našej spolupracujúcej robotickej aplikácie

Konfigurácia robota: Prispôsobte vlastnosti disponibilných typov robotov pre určité použitia (napr. keď je pripojená prídavná kabeláž). Prispôsobenie „Prídavného užitočného zaťaženia“ zvyšuje hornú hranicu pre výpočet hmotnosti užitočného zaťaženia.

Jednotka miery a jazyk: Vyberte si medzi metrickou alebo imperiálnou jednotkou. Všetky hodnoty sa primerane aktualizujú. Takisto je možné zmeniť jazyk.

Papierový počítač: Existuje aj vytlačená verzia tohto nástroja. Je založená na rovnakých výpočtoch, ale je optimalizovaná na výpočet najvyššej rýchlosti pre prechodné kontakty.

 

Ako si nainštalujem aplikáciu KUKA HRC Guide na svoj smartfón?

Aplikáciu KUKA HRC Guide si môžete bezplatne nainštalovať na svoj mobilný prístroj prostredníctvom nasledujúcich platforiem:

Jetzt bei Google PlayJetzt im App Store

Spätná väzba k našej spolupracujúcej robotickej aplikácii

Aplikáciu KUKA HRC Guide už používate a chcete vysloviť svoj názor? Pošlite nám svoju spätnú väzbu prostredníctvom tohto formulára v oblasti pre komentáre App Store.

Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies