Systémové riešenia pre letecký priemysel a kozmonautiku

Spoločnosť KUKA vám ponúka integrované systémové riešenia pre letecký priemysel a kozmonautiku, ktoré sú perfektne upravené podľa vašich požiadaviek. Naše skúsenosti vo vývoji výrobných liniek, naše know-how v oblasti systémovej integrácie a naše rozsiahle technologické portfólio zabezpečujú najvyššiu efektivitu procesu.

Integrované systémové riešenia pre letecký priemysel a kozmonautiku

Spoločnosť KUKA je vaším partnerom v oblasti letectva a kozmonautiky, pokiaľ ide o optimálnu integráciu ručných, poloautomatizovaných až plne automatizovaných montážnych liniek. Stanice zariadení a robotické bunky sú optimálne koordinované a harmonicky spolupracujú. Spoločnosť KUKA vám nepretržite pomáha pri plánovaní, výrobe, ako aj po systémovej integrácii. Aj v oblasti údržby a servisu poskytujeme rozsiahle služby úplne podľa vašich individuálnych požiadaviek.

Procesné inžinierstvo KUKA Aerospace

Spoločnosť KUKA rozvíja podľa požiadaviek oblasti letectva a kozmonautiky koncepciu montáže založenú na priemyselnom princípe pásovej výroby. Táto metóda montáže povoľuje vyššiu špecifikáciu a presnosť opakovaní.

Preto vám dodávame všetky zariadenia a automatické systémy, ktoré sú potrebné pre štruktúrovanú montáž (trupovú časť, krídla, VTP, HTP atď.). S týmto systémovým riešením sa všetky vaše výsledky stávajú presnejšie, spojenie komponentov jednoduchšie a zvýši sa efektívnosť celého procesu montáže.

Systémové riešenia pre oblasť letectva a kozmonautiky spoločnosti KUKA

Spoločnosť KUKA vám dodáva všetky zariadenia, ktoré potrebujete pre konštruovanie jednotlivých štruktúr lietadla – od plášťa cez trupové časti až po skriňu krídla. V hodnotovom reťazci konštrukcie lietadla prechádza konštrukčný diel cez rôzne montážne stanice:

 • stanici predbežnej montáže sa najprv rôzne montážne diely (nosníky, rebrá, spony atď.) pripevnia na panel lietadla. Táto stanica predbežnej montáže prevažne pozostáva z jedného montážneho zariadenia. Toto zariadenie je možné v závislosti od kroku procesu rozšíriť alebo zúžiť o menšie zariadenia, a tým ho flexibilne nakonfigurovať pre montáž nadstavbových dielov. Tak vznikne zložený konštrukčný diel.
 • Ako ďalší krok montáže sa zložený konštrukčný diel spravidla posunie do automatickej nitovacej stanice. Touto stanicou môže byť tradičný ťažký nitovací systém alebo vysoko flexibilný robotický nitovací systém s príslušnými nitovacími koncovými efektormi. V nitovacom systéme sa zložený konštrukčný diel presne zachytí a upne. Pomocou koncových efektorov sa presne vytvoria otvory a uzavrú sa nitmi. Pritom sa spracúvajú rôzne typy nitov, ako napríklad plné nity, slepé nity a lícované nity (dvojdielne nitové spojenia).
 • Ako ďalší krok procesu sa zložený konštrukčný diel prepraví do stanice kompletizácie. Tam sa vykonajú ostatné práce. Následne sa vykoná rozsiahla kontrola kvality konštrukčného dielu. 

 • Naše systémové riešenia poskytujú najvyššiu presnosť v konštrukcii štruktúrnych komponentov. Pri koncipovaní systémových riešení sa v spoločnosti KUKA dbá špeciálne na to, aby riešenie pri montáži častí lietadla zodpovedalo vysokým ergonomickým požiadavkám odvetvia leteckej dopravy.

KUKA Aerospace Tooling: Zariadenia pre letecký priemysel a kozmonautiku

Pri vývoji našich systémových riešení koncipujeme pre každý montážny postup v leteckom priemysle vhodné zariadenie – so zohľadnením návrhu výrobnej linky a požadovaného stupňa automatizácie. Používajú sa zariadenia, pomocou ktorých je možné zachytiť, umiestniť a pripevniť štruktúrne komponenty, ako skriňu krídla, časti plášťa alebo aj jednotlivé časti. Zariadenia sú základom realizácie pre úlohy, akými sú manipulácia, vŕtanie a nitovanie, aplikácia tesniaceho prostriedku v plne automatizovanom procese.

Spoločnosť KUKA vám poskytuje individuálne riešenia pre zariadenia, ktoré sú perfektne prispôsobené vašim požiadavkám.

Prehľad služieb spoločnosti KUKA pre zariadenia v leteckom priemysle a kozmonautike:

 • dizajn (koncepcia, konštrukcia),
 • statický výpočet (výpočet FEM),
 • konštrukcia a inštalácia,
 • linky so zariadeniami vyrobené na kľúč,
 • prepravné riešenia (nosné remene a posuvné vozíky),
 • pomocné zariadenia (kontúrové nožnice, upínacie páky atď.),
 • kompletné pracovné stanice.

Automatické riešenia KUKA Aerospace

Priemysel 4.0 má veľký význam pre letecký priemysel a kozmonautiku. Preto robí spoločnosť KUKA všetko pre to, aby vyvinula kontinuálne trvalé automatické riešenia v oblasti letectva a kozmonautiky – špeciálne automatizované riešenia pre vŕtanie a nitovanie.

Koncepty automatizácie spoločnosti KUKA poskytujú podľa prianí zákazníka presné a efektívne riešenia pre optimalizované návrhy výroby a zvýšenú kvalitu. Ako odpoveď na demografický obrat ponúkame integrované systémy so zohľadnením spolupráce človeka a robota (MRK)

Systémové riešenia pre letecký priemysel a kozmonautiku: Vaše výhody

Naša skúsenosť v automatizácii výrobných liniek a systémovej integrácie s portfóliom z najnovších technológií robí zo spoločnosti KUKA vášho ideálneho partnera. Naše systémové riešenia spolupráce človeka a robota (MRK) majú na vašu výrobu takýto vplyv:

 • vyššie návrhy výroby pri súčasne nižších výrobných nákladoch,
 • optimalizácia produktivity, pracovnej bezpečnosti a efektivity procesu,
 • šetrenie miesta a redukcia ekologickej stopy,
 • minimalizácia potrebných krokov procesu,
 • systémové riešenia so schopnosťou spolupráce človeka a robota,
 • mobilita ako kľúčový faktor pre flexibilné výrobné riešenia (Priemysel 4.0).
Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies