Vyberte si svoje miesto:

Štát

Riešenia pre zákazníkov a modernizácia

Časy sa menia a s nimi aj technológie. Z tohto dôvodu je možné prispôsobenie robotov strojov, komponentov, výrobných buniek a zariadení spoločnosti KUKA moderným požiadavkám na výrobu a bezpečnosť. 


Chrániť investície a aktualizovať technické vybavenie

Ceníme si investície svojich zákazníkov a prispievame k zvyšovaniu hodnoty týchto investícií. Nie vždy je potrebná kompletná obnova komponentu, výrobnej bunky alebo zariadenia. Často je výhodnejšie aktualizovať technické vybavenie, rozšíriť alebo optimalizovať existujúci systém. S radosťou Vám poskytneme rady týkajúce sa obnovy, prestavby a modernizácie.

Vždy na najnovšom stave techniky

Dobre premyslená aktualizácia systému, vrátane simulácie alebo štúdie uskutočniteľnosti, ozdraví vašu automatizáciu procesu na ďalšie životné cykly produktu. Spoločnosť KUKA ponúka generálnu opravu robotov a strojov so zárukou, aktualizáciu softvéru a individuálne programovanie. Týmto si zachováte svoje hodnoty a vykonáte nákladovo efektívnu modernizáciu svojho systému na najnovší stav techniky.

Servis podľa individuálnych potrieb

Ďalej Vám ponúkame balíky pre logistiku a opätovné uvedenie do prevádzky:

  • Demontáž:: Šetrné odstránenie zo starého zariadenia a odborné zabalenie pre prepravu
  • Analýza: V prípravnom štádiu kontrola strojov, zistenie stavu systému, ako aj kontrola nasledujúcich vykonávaných opráv
  • Logistika: Preprava, skladovanie a projektový manažment až po opätovné použitie

Či ide o roboty, lisy, zváračky alebo kompletné výrobné zariadenie  s radosťou Vám poradíme pri Vašich individuálnych opatreniach refurbishmentu a optimalizujeme Vašu produktivitu.