Servis spoločnosti KUKA na mieste: na celom svete a kedykoľvek

Viac ako 1 000 technikov spoločnosti KUKA, ako aj expertov v oblasti automatizácie a aplikácie na celom svete je Vám neustále k dispozícii. Profitujte z našich rozsiahlych servisných služieb počnúc uvedením do prevádzky cez opravy až po údržbu a udržiavanie.

Služby siete KUKA Service

V 30 krajinách sú špecialisti spoločnosti KUKA ktorúkoľvek dennú a nočnú hodinu k dispozícii a prostredníctvom nášho servisu na mieste rýchlo pri Vašom robote, Vašej výrobnej bunke alebo Vašom zariadení. To Vám ušetrí dlhé a drahé doby výpadkov. Využite našu zákaznícku podporu s rozsiahlymi službami – počnúc plánovaním a uvedením do prevádzky až po vlastný sklad náhradných dielov KUKA na mieste. Pre maximálnu disponibilitu Vašich robotov, výrobných buniek a zariadení Vám ponúkame balíky pre servis a údržbu prispôsobené presne Vašim požiadavkám.

Uvedenie do prevádzky: sme tu pre Vás od samého začiatku

Vo všetkých fázach uvedenia do prevádzky sú Vám k dispozícii skúsení špecialisti spoločnosti KUKA. Začína sa to prvými krokmi aplikácie a pokračuje to účinným zapojením robotov, výrobných buniek a zariadení do Vašej výroby.

Vyhľadávanie chýb a opravy: nám neunikne nič

V núdzovej situácii je najdôležitejšie: Vaše doby výpadkov znížiť na minimum. Naši servisní špecialisti KUKA sú rýchlo k dispozícii v každú dennú aj nočnú hodinu. Z niektorej z našich základní sa v najkratšom čase dokážu vydať na cestu k Vám spolu s vhodnými náhradnými dielmi, aby vykonali opravy priamo na mieste. Týmto vieme zabezpečiť maximálnu disponibilitu Vašej výroby.

Aby sme dokázali rýchlo reagovať, každá základňa technického servisu spoločnosti KUKA má k dispozícii rozsiahly sortiment náhradných dielov. Vaše náhradné diely sa takto môžu dostať v najkratšom čase tam, kde sú potrebné.

Údržba a udržiavanie: bezpečná a hospodárna výroba

Prostredníctvom účinného manažmentu údržby a udržiavania technickej podpory spoločnosti KUKA máte to, čo ostatným chýba: Prístup k tým, ktorý vyvinuli a skonštruovali robot, systém, výrobnú bunku alebo zariadenie – 100-percentná kompetencia z ruky výrobcu.

Know-how našich expertov nie je možné ničím nahradiť. Či ide o pravidelnú údržbu, zákonom predpísané kontroly, skúšky zaťaženia alebo optimalizácie procesov a systémov, naši servisní špecialisti poznajú každý detail robotov, systémov, výrobných buniek a zariadení. Skôr ako hocikto iný dokážu rozpoznať a odstrániť prvé znaky opotrebovania. Pre Vás to od začiatku znamená najvyšší stupeň disponibility Vášho zariadenia a predĺženú životnosť Vašich robotov, systémov, výrobných buniek a zariadení od spoločnosti KUKA.

Výhody manažmentu udržiavania KUKA:

  • Optimalizovaná a bezpečná produktivita zariadení
  • Zabránenie neplánovaným prestojom a dodržiavanie rozpočtu výroby
  • Zachovanie hodnoty výrobných tovarov a zabezpečenie hodinovej sadzby stroja

  • Zníženie neplánovaných dodatočných nákladov a celkových nákladov výroby

  • Dlhodobo plánovateľné náklady na preventívnu údržbu a manažment servisu 24 hodín denne, 7 dní v týždni

  • Zníženie ekonomických rizík transparentným ohraničením výkonov a kalkulácia, ako aj prenos zodpovednosti za náklady

  • Koncentrácia na hlavnú činnosť: optimálne a plánovateľné vyťaženie vlastného udržiavania pri stúpajúcej flexibilite

  • Rozsiahla dokumentácia preventívnych výkonov udržiavania ako základný predpoklad pre audity zabezpečovania kvality

Získajte viac informácií o našich modulárnych servisných zmluvách KUKA a získajte servisnú starostlivosť, ktorá zodpovedá Vašim požiadavkám a potrebám. Zavolajte nám.


Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím