Industriële automatisering

Automatizácia

Požiadavky na výrobné podniky narastajú a vyžadujú si flexibilné výrobné procesy. Riešenie sa skrýva v automatizácii výroby. Spoločnosť KUKA, špecialista na automatizáciu, Vám pomôže pri optimálnom zvládnutí požiadaviek dneška a budúcnosti.

Zvýšené požiadavky na výrobu

Globálna konkurenčná súťaž a prechod na digitalizáciu enormne zvyšujú požiadavky na výrobné podniky. Kým sa na jednej strane na trhu v stále rýchlejšom tempe objavujú novinky a varianty výrobkov, na druhej strane očakávanie zákazníkov ohľadne výroby tovarov neustále ovplyvňuje možnosť jednoduchého porovnávania ponúk prostredníctvom internetu.

Aby dokázali tieto očakávania splniť, výrobcovia musia zabezpečiť veľkú rozmanitosť výrobkov pri súčasne klesajúcich výrobných šaržiach. Okrem toho tlak zostrujú aj ďalšie faktory, ako nedostatok odborných pracovníkov, stúpajúce mzdové náklady a prísne zdravotné a bezpečnostné požiadavky. Výrobné podniky z tohto dôvodu potrebujú flexibilné výrobné systémy – kľúčom riešenia je automatizácia výroby. 

Automatizácia znamená zlepšenie výrobného procesu využívaním strojov a moderných technológií. Spoločnosť KUKA ako špecialista na robotickú automatizáciu vo výrobe umožňuje splniť zvýšené nároky na rýchlosť, flexibilitu, rentabilitu a vytváranie hodnôt.

Automatizačné riešenia od spoločnosti KUKA: Kľúč k flexibilnej výrobe

Ako jeden z vedúcich špecialistov na automatizáciu v celosvetovom meradle si spoločnosť KUKA stanovila za cieľ podporovať výrobné spoločnosti pri komplexnej optimalizácii vytvárania hodnôt pomocou komplexného automatizačného a digitalizačného know-how.

Svojim zákazníkom pritom ponúkame kompletnú paletu služieb z jednej ruky: od komponentu – robota – cez výrobnú bunku až po zariadenia vyrobené na kľúč zapojené do siete pomocou cloudových nástrojov IT.

Spojenie reálneho a virtuálneho sveta výroby

Vlastné know-how spoločnosť KUKA doplní o účasť na start-upoch, ako napríklad Device Insight.

Mníchovský podnik sa špecializuje na IoT platformy pre výrobné systémy zapojené do siete. Optimálne dopĺňa kompetencie spoločnosti KUKA pre vybudovanie rozsiahleho portfólia v oblasti Industrial Internet of Things (IIoT).

Odvetvové riešenia šité na mieru

Výrobky a softvér KUKA nájdete v mnohých odvetviach ako automobilový priemysel, elektronické odvetvie alebo kovospracujúci priemysel. Na základe našich Success Stories v databáze riešení si môžete vytvoriť obraz o našich automatizačných riešeniach a zistiť, ako Vám naše odborné znalosti môžu pomôcť úspešne zvládnuť výzvy prechodu na digitalizáciu.

Príklad elektronický priemysel: Automatizácia s jemnocitom

Elektronický priemysel je dokonalým príkladom priemyselného odvetvia, ktoré môže enormne profitovať z automatizačných riešení. Životné cykly výrobkov sa jednoznačne skracujú – čo je dnes trendom sa už zajtra môže stať nezaujímavým. Zároveň v takmer každej krajine stúpajú mzdové náklady a požiadavky na kvalitu.

Špecialisti na automatizáciu v tomto videu vysvetľujú plány a výrobky spoločnosti KUKA pre elektronický priemysel.

ready2_use: Hotové automatizačné riešenia pre flexibilnú výrobu

Nutnosť automatizácie v podnikoch je často definovaná konkrétnymi požiadavkami na výrobu. Sú žiadané jednoduché automatizačné riešenia, ktoré sa dajú rýchlo a nekomplikované integrovať do existujúcich výrobných procesov. Ako malý alebo veľký podnik pritom profitujete z našich balíkov ready2_use.

Tieto predkonfigurované a navzájom zladené balíky aplikácií sa dajú rýchlo zapojiť do výrobných jednotiek. Či už ide o montovanie mikroskrutiek, lakovanie s integrovanou ochranou proti explózii alebo jednoduché zaučenie robota bez komplikovaného programovania: Portfólio našich riešení ready2_use pokrýva veľké množstvo aplikačných oblastí a neustále sa rozširuje.

KUKA ready2_pilot zjednodušuje spôsob uvedenia robota do prevádzky. Video zobrazuje, ako sa vykoná zaučenie robota bez náročného programovania.

Nové automatizačné koncepcie pomocou spolupráce človeka a robota

Pri spolupráci človeka a robota (Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK)) človek a stroj spoločne pracujú ruka v ruke – celkom nový spôsob automatizácie. Pri tejto spolupráci človek riadi a kontroluje výrobu, zatiaľ čo spolupracujúci robot ako napríklad LBR iiwa prevezme nepríjemné a neergonomické práce. Pritom roboty vďaka svojim senzitívnym schopnostiam môžu pracovať v bezprostrednej blízkosti človeka a ruka v ruke s ním vykonávať jednotlivé pracovné kroky. 

Týmto spôsobom podniky dokážu vyhovieť zdravotným a bezpečnostným požiadavkám a pracovníci môžu prednostne vykonávať tie činnosti, ktoré si vyžadujú silné stránky človeka, ako je schopnosť učiť sa, zmyslové vnímanie alebo tvorivosť.

Industriële automatisering
Spolupráca ruka v ruke: spolupráca človeka a robota umožňuje celkom možné automatizačné koncepcie.

Ďalšia úroveň automatizácie: "industrial intelligence 4.0_beyond automation"

V dôsledku nárastu automatizácie výroby a kooperatívneho prepojenia pracovníkov a strojov dôjde k zásadnej zmene pracovného sveta. Avšak aj v továrni budúcnosti v stredobode naďalej stojí človek. Roboty ho nenahradia, ale doplnia jeho schopnosti. Budú vznikať nové oblasti úloh a profesie, hlavne na rozhraní strojárenstva a IT.

Spoločnosť KUKA reprezentuje Priemysel 4.0 made in Germany. Pod mottom "iintelligence 4.0_beyond automation" sa skrýva cieľ globálne etablovať a ďalej rozvíjať inteligentné automatizačné riešenia v rôznych odvetviach. Spoločne s našimi zákazníkmi chceme realizovať šance a podporiť cenné pracovné sily strojmi, vďaka vyššej produktivite zabezpečiť nové pracovné miesta a dosiahnuť vyššiu účinnosť a flexibilitu vo výrobe.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK