Lineárne zváranie trením

Lineárne zváranie trením predstavuje metódu tlakového zvárania. Pri tejto metóde platia rovnaké princípy ako pri rotačnom zváraní trením. Rozdiel: Zrýchlený konštrukčný diel pri tejto technológii osciluje v kombinácii s lineárnymi pohybmi. Táto metóda sa používa predovšetkým v leteckom priemysle. 

Lineárne zváranie trením: technológia

Pri lineárnom zváraní trením sa jeden zo spájaných konštrukčných dielov upne. Druhý sa zrýchli pomocou lineárneho pohybu. Následne sa oba diely k sebe pritlačia pod vysokým tlakom. Tým vzniká trecie teplo.

Oba jednotlivé materiály tak možno vzájomne spojiť. Vzniknutý prevýšený zvar sa na konci ofrézuje.

Používanie lineárneho zvárania trením sa osvedčilo najmä v odvetví leteckého priemyslu. V tomto odvetví sú vyrábané integrálne rotory: takzvané blisk komponenty

Automatizované zváranie trením

Automatizované lineárne zváranie trením sa používa prevažne vo vesmírnom a leteckom priemysle. Táto metóda je však stále obľúbenejšia aj v oblasti medicínskej techniky a automobilového priemyslu.

Ako zákazník spoločnosti KUKA získate okrem vysokokvalitných strojov a bezpečného kontrolného softvéru aj dlhoročné technické know-how.

Lineárne zváranie trením: výhody

Na rozdiel od rotačného zvárania trením vzniká pri lineárnom zváraní trením trenie na celej zváranej ploche. Tak možno okrem iného

  • dosahovať krátke doby zvárania nezávisle od veľkosti konštrukčného dielu,
  • bezproblémovo spájať ťažko spracovateľné materiály, akými sú zliatiny na báze titánu alebo niklu, ako aj
  • nesymetrické konštrukčné diely.

Využite vo Vašej výrobe výhody lineárneho zvárania trením – riešenie spoločne prispôsobíme Vašim potrebám. Zavolajte nám a prediskutujeme spolu všetky podrobnosti.


OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.