Zváranie trením s premiešaním

Zváranie trením s premiešaním (anglicky: Friction Stir Welding alebo FSW) je obzvlášť vhodné pre spájanie neželezných kovov s nízkou teplotou tavenia. Pomocou spájacej metódy s tuhou fázou možno okrem toho spájať zmiešané zlúčeniny, ako napríklad hliník s oceľou.

Zváranie trením s premiešaním: technológia

Pri zváraní trením s premiešaním je rotujúci kolík pozdĺžne vedený medzi kontaktnými plochami obrobkov. Vďaka treciemu teplu dochádza k plastifikácii materiálu a k následnému zvareniu materiálu.

Metóda je obzvlášť vhodná pre hospodárne spájanie neželezných kovov s nízkou teplotou tavenia a zmiešaných zlúčenín. Vďaka zváraniu trením s premiešaním možno spájať ťažko zvárateľné alebo odlišné materiály, akými sú hliník, horčík, meď, titán alebo oceľ.

Technológia sa používa v rôznych odvetviach. Spektrum siaha od výroby automobilov cez letecký priemysel až po elektronický priemysel.

Automatizované zváranie trením s premiešaním

Od bočných stien pre vysokorýchlostné vlaky cez komponenty rakiet až po chladiace systémy pre výkonovú elektroniku – pre každý prípad nájdeme vhodné riešenie zvárania trením s premiešaním. Zákazníci spoločnosti KUKA si môžu vybrať z nasledujúcich možností:

  • riešenia na báze robotov, pomocou ktorých možno spájať komplexné 3D švy
  • portálové systémy, ktoré sú vhodné najmä pre dvojdimenzionálne a hrubostenné konštrukčné diely z neželezných kovov a ktoré okrem iného ponúkajú výhodu škálovateľnej pevnosti.

 

S naším riadením ste okrem toho najlepšie vybavení pre Priemysel 4.0. KUKA PCD (Process Control and Documentation) archivuje všetky procesné dáta a ponúka tak ďalšie možnosti analýzy, napríklad v cloud systémoch. 

Zváranie trením s premiešaním: výhody

Zváranie trením s premiešaním sa vyznačuje predovšetkým týmito vlastnosťami: 

  • Ekologická technológia: Nízka spotreba energie, vynechanie chemickej predbežnej úpravy a absencia dymu a plynov zaručujú, že zváranie trením s premiešaním predstavuje ekologickú metódu.
  • Mechanický zvárací proces: Zvarový šev je vysoko kvalitný a veľmi vysoko zaťažiteľný, pretože proces zvárania sa vykonáva pod bodom tavenia spájaných materiálov. Nedochádza k vzniku pórov a trhlín.
  • Všetko pod jednou strechou: Spoločnosť KUKA ponúka kompletnú paletu služieb týkajúcich sa zvárania trením s premiešaním: od preskúmania realizovateľnosti a procesu, cez skúšobné zvary, výber nástrojov a optimalizáciu parametrov, až po koncepčnú dimenzáciu, výrobu a dodanie zariadenia.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK