Robot in de toekomst

Výskumné oddelenie koncernu

Ako technologický líder sa spoločnosť KUKA sa už mnoho rokov zúčastňuje na vytváraní budúcnosti robotiky. Počnúc senzitívnymi spolupracujúcimi robotmi cez mobilnú robotiku až k Industrie 4.0 vlastný koncernový výskum so sídlom v Augsburgu vypracuje technologické základy pre inovácie v priemyselnej výrobe a servisnej robotike. Rozvoj v oblasti mechatroniky, obsluhy a programovania, autonómie a systému Smart Data sú pritom považované za dôležitú súčasť budúcich projektov a riešení. Inovačný manažment pre tento účel vytvorí potrebné rámcové podmienky. 

Intuitívna obsluha a programovanie

Robotické systémy sú veľmi komplexné a napriek tomu musia byť v každodennej výrobe rýchlo pripravené na použitie.

Aby sme tieto technológie svojim zákazníkom a partnerom čo najrýchlejšie priblížili, naše výskumné oddelenie vyvíja nové koncepcie a prístroje pre jednoduchú, efektívnu a účinnú obsluhu a programovanie.

Spoločnosť KUKA vyvíja inovatívne koncepcie a prístroje pre jednoduchú obsluhu komplexných robotických systémov.

Algoritmy, senzorika, geometria

Dnešné robotické systémy väčšinou v známom prostredí automatizovane riešia preddefinované úlohy.

Aby tieto robotické systémy v budúcnosti pracovali autonómne a reagovali inteligentne, vyvíjame nové algoritmy, integrujeme senzoriku na zobrazovanie a meranie vzdialeností a nepretržite vytvárame geometrické modely životného prostredia.

Vďaka algoritmom, senzorike a geometrii sa naše robotické systémy stávajú ešte inteligentnejšími a autonómnejšími.

Mechatronika, bezpečnosť, energetická účinnosť

Keď sa naše roboty stávajú výkonnejšími, spotrebujú menej energie a sú výhodnejšie. Z tohto dôvodu uskutočňujeme vývoj technológií, ktoré sú šetrné k zdrojom a využívame nové materiály a koncepcie pohonov.

V továrni budúcnosti pracujú ľudia v najmenších priestoroch spolu s mobilnými a stacionárnymi robotmi. Pre tieto roboty vykonávame rozvoj rozsiahlych bezpečnostných koncepcií a technológií. 

Bezpečnostné koncepcie a technológie zabezpečujú vyššiu účinnosť pri spolupráci človeka a robota.

Smart Data a infraštruktúra

Najnovšie technológie na záznam a analýzu veľkého množstva dát umožňujú účinnú manipuláciu a perfektné prispôsobenie robota jeho aplikáciám. Z tohto dôvodu investujeme do výskumnej oblasti Smart Data a infraštruktúra.

Pomocou vyvinutej systémovej architektúry a technológií simulujeme výrobné procesy, virtuálne uvádzame zariadenia do prevádzky a neustále takto napomáhame napredovaniu vývoja Industrie 4.0.

Smart Data a infraštruktúra umožňujú inteligentné zapojenie do siete, komunikáciu a autonómne rozhodovacie procesy na báze dát.

Demonštračné metódy a siete

Integrácia rozvojových technológií do demonštračných metód umožňuje hodnotenie a porovnávanie (benchmarking). Intenzívna výmena skúseností v rámci spoločenstva prostredníctvom vzájomných projektov, veľtrhov a činnosti združenia zabezpečujú využívanie výskumu v dôležitých spoločenských oblastiach a pre vedúce postavenie v priemysle.
Podporné projekty, demonštračné metódy a zapojenie do siete zabezpečujú zmyslu plnú a koordinovanú výskumnú činnosť.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím