Súťaže KUKA

Najlepší vývojoví pracovníci a mladí výskumní pracovníci z celého sveta si zmerajú svoje znalosti na súťažiach v oblasti robotiky. Ako partner v projektoch a podporovateľ sa spoločnosť KUKA angažuje vo veľkom počte týchto súťaží. Náš cieľ: Podpora inovácií, transferu technológií - a samozrejme odhaľovanie talentov.

Súťaž KUKA Innovation Award

V roku 2014 spoločnosť KUKA zahájila vlastnú vedeckú súťaž. Táto súťaž sa zameriava na celé spoločenstvo v oblasti robotizácie: Na tejto súťaži sa môžu zúčastniť vývojoví pracovníci, absolventi a výskumné tímy podnikov alebo univerzít. Víťazi dostanú finančnú odmenu vo výške 20 000 eur.

V súťaži Innovation Award účastníci rozvíjajú nápady k pracovnej úlohe zadanej spoločnosťou KUKA. Najlepšie tímy realizujú svoje projekty pomocou hardvéru KUKA a prezentujú svoje výsledky širokému odbornému publiku na veľkých veľtrhoch ako je napríklad Hannoverský veľtrh. 

Týmto ocenením v oblasti vedy spoločnosť KUKA podporuje transfer technológií z výskumu do priemyslu a podporuje inovatívny rozvoj v oblasti automatizácie na báze robotov. 

Tu nájdete podrobné informácie o súťaži KUKA Innovation Award a o víťazoch z predchádzajúcich rokov. 

Súťaž KUKA Innovation Award odmení najlepšie nápady. Víťazi z roku 2016 tu prezentujú svoje inovácie.  

EuRoC: European Robotics Challenge

Ťažiskom súťaží v oblasti robotiky je súťaž European Robotics Challenge. Celkove štyri roky času majú účastníci na zvládnutie troch veľkých priemyselných výziev, európsky program bol zahájený v roku 2014.

Súťažné tímy vystúpia v kategóriách "Hyperflexible working cell", "Shop Floor Logistics and Manipulation" a "Plant Inspection and Serving". Účastníci majú prístup k najnovšiemu hardvéru a kontakt s reálnymi užívateľmi. Podľa vlastnej kvalifikácie musia vlastné vývojové práce testovať v laboratórnych podmienkach a nakoniec u samotných užívateľov.

S partnermi, ako je nemecké výskumné stredisko pre letectvo a vesmír (orig. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), Fraunhofer Institut alebo univerzita v Neapole, spoločnosť KUKA ako projektový partner aktívne podporuje súťaž European Robotics Challenge. Cieľom súťaže European Robotics Challenge je podpora inovácií a posilnenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu. 

Tu nájdete všetky informácie a aktuálny stav EuRoC.

V prípade súťaže European Robotics Challenges sa majú majstrovsky prezentovať veľké priemyselné výzvy. 

RoboCup@Work

Každý rok pošlú tímy z celého sveta svoje mobilné roboty na zmeranie síl v súťaži RoboCup. V disciplínach ako je futbalový turnaj robotov si výskumníci, vedci a punktičkári zmerajú svoje vedomosti; v lige RoboCup@Work tímy riešia výzvy z priemyselného prostredia. 

Pomocou KUKA youBot, ktorý sa špeciálne využíva vo výskume, musia tímy vyriešiť komplexné úlohy v spolupráci s človekom, s podporou koncepcií továrne budúcnosti, v ktorej robot spolupracuje s človekom. youBot je vlastne mobilná platforma s možnosťou pohybu do ľubovoľného smeru, na ktorej je namontované rameno robota s jedným chápadlom. 

Súťaž RoboCup@Work sa zameriava predovšetkým na požiadavky malých podnikov, ktoré si vyžaduje flexibilné, individuálne procesy. Riešenia vypracované v súťaži majú pritom poskytnúť pomoc pri sprístupnení nových možností použitia v oblasti Industrie 4.0 a spolupráce človeka a robota – počnúc od manipulácie s dielmi až po logistické služby.

Tu sú uvedené všetky informácie a vychytávky súťaže RoboCup 2016 v Lipsku.

Tím RoboCup@Work 2016  

European Robotics League

Začiatkom júla 2016 SPARC na súťaži RoboCup v Lipsku zahájil činnosť European Robotics League. SPARC je verejno-súkromným partnerským zväzom medzi Európskou komisiou a priemyslom.

Na súťaži European Robotics League medzi sebou súťažia medzinárodné tímy v oblastiach priemyselná robotika, robotika pre prípady núdze a servisná robotika. V rámci tejto súťaži sa v celej Európe konajú lokálne súťaže a veľké turnaje. Každý tím sa v jednom roku môže zúčastniť na dvoch súťažiach. Body získané na súťažiach počas jedného roka sa na konci roka spočítajú a rozhodnú o celkovom umiestnení v lige. Najlepšie tímy budú vyznamenané na každoročnom European Robotics Forum. 

Tu získate všetky informácie o novej súťaži European Robotics League.

 

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím