Vedecko-výskumná spolupráca so spoločnosťou KUKA

Získali sme silných partnerov a spolupracujeme s vysokými školami a renomovanými inštitútmi na celom svete, aby sme spoločne zrealizovali priekopnícke myšlienky v oblasti automatizačnej techniky a robotiky.

Spolupráca v centre pozornosti

AREUS

Pomocou výskumného projektu EÚ AREUS má dôjsť k zvýšeniu ochrany životného prostredia, účinnosti a výkonnosti robotických systémov a automatizačných procesov. Tieto oblasti výskumu sú v prípade AREUS v centre pozornosti:

  • Revolučné technológie na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie ekologického odtlačku
  • Energeticky účinný dizajn robotických výrobných systémov vďaka rekuperácii (spätnému získaniu energie) umožnenej zapojením viacerých robotov v sieti jednosmerného prúdu. 
  • Udržateľná optimalizácia výrobných procesov optimalizáciou plánovania dráhy robotov z hľadiska spotreby energie pri rovnakej geometrii dráhy a doby cyklu.
Vedecko-výskumná spolupráca AREUS má posilniť energetickú účinnosť robotických systémov.

RobDREAM

V prípade podporného projektu RobDREAM sa majú zvyšovať schopnosti robotov v neaktívnych fázach, aby – rovnako ako človek – dokázali spracovať to čo sa udialo a učiť sa zo skúseností. Tieto oblasti výskumu sú v prípade RobDREAM v centre pozornosti:

  • Optimalizácia a konfigurácia algoritmov v závislosti od kontextu
  • Kľúčové technológie, ktoré zlepšujú navigáciu, uchopovanie a identifikáciu mobilného robota
  • Systémová integrácia a porovnávanie (benchmarking)
Výsledkom vedecko-výskumnej spolupráce RobDREAM bude schopnosť robota využívať fázy pokoja na optimalizáciu.

RobDREAM na veľtrhu AUTOMATICA 2016

Ďalšia vedecko-výskumná spolupráca spoločnosti KUKA

EuRoC

Pomocou výskumného projektu EÚ European Robotics Challenges (EuRoC) pre tri budúce najdôležitejšie oblasti robotiky v celej Európe hľadáme ľudí z vedy a priemyslu s najlepšími nápadmi, ktorí tieto nápady dokážu aj realizovať:

Hyperflexible Working Cell: V rámci tejto úlohy sa uskutoční vývoj výrobných riešení, ktoré prospievajú európskemu priemyslu a pokroku v oblasti výrobných technológií.

Shop Floor Logistics and Manipulation: Účastníci uskutočňujú vývoj riešení pre mobilné použitie robotov a spoluprácu človeka a robota v oblasti logistiky a manipulácie. 

Plant Inspection and Serving: V rámci tejto výzvy účastníci hľadajú riešenie pre použitie lietajúcich mikrorobotov v reálnych situáciach.

 

V každej z troch uvedených súťaží pri riešení zadefinovaných úloh porovnáva svoje vedomosti päť tímov v trvaní dvoch rokoch. V poslednom roku projektu môžu dva najlepšie tímy hodnotiť svoje systémy u konečného zákazníka.

V prípade EuRoC sa spoločnosť KUKA angažuje vo výzve "Shop Floor Logistics and Manipulation".

MURAB

Úlohou výskumného projektu EÚ MURAB je dosiahnutie lepších výsledkov v oblasti diagnostiky rakoviny. Cieľom je, aby sa s podporou robotov s ľahkou konštrukciou KUKA LBR iiwa zlepšila presnosť a efektívnosť biopsií.  Pomocou robotickej technológie je takto možné znížiť počet drahých vyšetrení pomocou magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie a nahradiť ich rovnako presnou robotickou technikou.

V prípade MURAB ide o použitie robotov v oblasti diagnostiky rakoviny.

ProDok 4.0

Pomocou projektu ProDok 4.0 ktorý podporuje spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (orig. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)) sa má nájsť digitálne riešenie pre mobilnú dokumentáciu na báze cloud, strojov v komplexných priemyselných procesoch.

Projekt má byť nápomocný pri využití možností digitálnej premeny. Mobilný a na proces orientovaný dokumentačný systém ako ProDok 4.0 môže zjednodušiť obsluhu a údržbu strojov a výrobcom strojov tým zaistiť výhodu v konkurenčnom boji.

Spoločnosť KUKA v rámci projektu skúma, ako je možné pomocou analýzy dát a strojového procesu naučenia identifikovať príčiny problémov pri vývoji citlivých robotických aplikácií. Nakoniec budú dokumentácie poskytnuté prostredníctvom vlastnej databázy vedomostí KUKA Xpert@work.

RockEU2

Tri roky, od 2013 do 2016 prebiehala európske koordinačné akcie RockEU2. Ich cieľ: Vybudovanie silného európskeho spoločenstva v oblasti robotizácie. To sa podarilo vytvorením európskeho združenia robotiky euRobotics aisbl. Nástupca RockEU2, ktorého taktiež podporuje Európska komisia, teraz stavia na týchto úspechov.


Projekt chce posilniť spoluprácu a výmenu skúseností medzi medzinárodnými podpornými organizáciami, rozhodujúcimi osobami a používateľmi, podporovať vedecký rozvoj a inovácie ako aj štandardizáciu v oblasti robotiky. K aktivitám európskeho projektu patria aj známe verejné súťaže v oblasti robotiky ako European Robotics League.

 

SMErobotics

V európskej iniciatíve robotiky SMErobotics spoločnosť KUKA spoločne s európskymi partnermi pracuje na zvyšovaní konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov vo výrobe. K tomu patrí automatizovaná výroba vo veľkosti výrobnej dávky jedna na rôznych miestach. Pritom sa používajú inovatívne, virtuálne modely na simuláciu, plánovanie a monitorovanie realizácie úloh. 

Iný vývoj zahŕňa dvojramennú montáž kovových štruktúr robotom. Robotník môže proces jednoducho predviesť, tento sa potom automaticky naplánuje a prevezme do programu na báze zručností. Zručnosti popisujú schopnosti robota a znalosti expertov, základné požiadavky pre realizáciu výroby s mnohými variantmi.

Vedecko-výskumná spolupráca SMErobotics je víziou kognitívnych robotov.

SME Robotics za 100 sekúnd 

Projekty AREUS, ROCKEU2, RobDREAM, MURAB, EuRoC a SMErobotics podporuje Európska únia prostredníctvom podporných programov pre výskum, vývoj technológií a demonštračných metód. 

Projekt ProDok 4.0 podporuje spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím