Roboty spoločnosti KUKA v mikroelektronike

Celkove 25 robotov KUKA pracuje v spoločnosti Possehl Electronics v prevádzke Niefern pri Pforzheime v Bádensku-Württembersku. Vyrábajú tam komplexné riadiace skrinky pre elektrické riadenie automobilov. 

17. mája 2017

Jadro zariadenia: Tri roboty KR AGILUS precízne vkladajú konštrukčné diely do vstrekovacieho stroja.

Priemyselné roboty pracujú na troch linkách s presnosťou na desatinu milimetra

Roboty sú okrem iného vybavené špeciálnymi chápadlami. To umožňuje prípravu a osadenie vstrekovacieho stroja s presnosťou na 0,1 milimetra. Ďalšia prednosť: veľmi krátke doby taktov. Na výrobe komplexných riadiacich skriniek pre elektrické riadenie v automobiloch sa zúčastňuje viac malých robotov série KR AGILUS, jeden robot KR 5 arc a viac robotov KUKA zo stredného rozsahu zaťaženia. 

Spoločnosť Possehl od roku 2013 na troch výrobných linkách používa automatizáciu na báze robotov. Pre tento účel boli v Nieferne štandardizované koncepcie zariadení a výroby. Na výrobných linkách 25 robotov KUKA vykonáva klasické činnosti Pick & Place. Zvláštnosťou je: Ich pohyby sú navzájom presne zosúladené a pritom pracujú absolútne precízne.

Pozrite si vo videu, ako 25 robotov KUKA v perfektom súlade pracuje na troch výrobných linkách.

Malé roboty sú jadrom zariadenia

Prípravu pre osadenie vstrekovacieho stroja vykonajú dva malé roboty KUKA typu KR 6 R900. Ich úlohou je: 52 výliskov musia v najkratšom čase a s presnosťou na 0,1 milimetra umiestniť do vstrekovacieho stroja. Tam sa potom vykoná ich ďalšie spracovanie. 

Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies