Vyberte si svoje miesto:

Štát

Kľúčové faktory pre formovanie výrobného prostredia budúcnosti

Človek, technológia a adaptácia: Podniky, ktoré majú tieto hlavné kľúčové faktory na zreteli, úspešne vytvárajú výrobné prostredie zajtrajška.


Hlavné kľúčové faktory pre váš úspech

Svet výroby, ako ho poznáme, sa nachádza vo fáze epochálneho prevratu. Doteraz ešte osamotené výrobné ostrovy splynú do podoby jedného dynamického celku, výrobného prostredia budúcnosti: digitálneho, sieťovo prepojeného a flexibilne prispôsobiteľného potrebám podniku a požiadavkám trhu.

„Ten, kto chce využiť potenciál výrobného prostredia budúcnosti a zabezpečiť si dlhodobé výhody v konkurenčnom boji, musí inteligentne vzájomne prepojiť tie tri kľúčové faktory, ktorými sú človek, technológia a adaptácia“, zdôraznil odborník na priemyselnú robotiku Prof. Dr.-Ing. Dirk Jacob.

Podniky musia jednak tri kľúčové faktory zohľadniť vo svojich vlastných procesoch a systémoch , aby sa úspešne postavili megatrendom a prejavom dynamického vývoja trhu. A zároveň sa kľúčové faktory musia odrážať v ponúkaných výrobkoch a službách, aby sa tak v celom reťazci tvorby hodnôt vytvárala pridaná hodnota.

Objavte tri hlavné kľúčové faktory výrobného prostredia budúcnosti.

Človek

Vytváranie pridanej hodnoty na rozhraní medzi človekom a strojom.

Perspektívne výrobné prostredie potrebuje ľudí – ako vývojárov, aj ako pracovníkov obsluhy. Vezmite svojich zamestnancov zo sebou na cestu do budúcnosti. Pozitívne efekty flexibilných a sieťovo prepojených výrobných zariadení sa uplatnia až vtedy, keď ich vaši zamestnanci budú môcť jednoducho nastavovať, obsluhovať a ďalej rozvíjať.

Neustále zjednodušovanie všetkých rozhraní, či už pre programovanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu, analýzu alebo servis, umožní širokému okruhu zamestnancov využívať inteligentné výrobné technológie a prispôsobovať ich špecifickým požiadavkám.

Okrem toho sú tu rôzne technické asistenčné systémy ako coboty, rozšírená a virtuálna realita, ktoré dospievajú do podoby každodenných pomocníkov v továrenských halách. Poskytujú podporu zamestnancom a odhaľujú im tak nové spôsoby práce a možnosti použitia.

Kľúčový faktor „Človek“ je základom budúceho úspechu vášho podniku – avšak len v súhre s kľúčovými faktormi „Technológia a „Adaptácia“ môže rozvinúť celý svoj potenciál.

Technológia

Výrobné technológie budúcnosti: flexibilné, sieťovo prepojené a inteligentné.

Kombinácia operačných technológií (OT) a informačných technológií (IT) rúca doterajšie hranice výrobného prostredia. Hardvér a softvér dokážu samostatne kontrolovať a riadiť stroje, zariadenia a procesy. Vďaka integrácii do sietí a kombinácii s vývojom poháňaným informačnými technológiami, napr. v oblastiach umelej inteligencie, big data a cloud vznikajú nové, cenné šance pre výrobné podniky.

Flexibilné výrobné technológie ako robotické výrobné linky, matricová výroba alebo mobilné plošiny ponúkajú rozmanité možnosti využitia a výhody. Prispôsobivé výrobné prostredie umožňuje podnikom rázne a efektívne reagovať na rôzne infraštruktúrne podmienky, kapacitné požiadavky a spotrebné trendy.

Kľúčový faktor Technológia“ umožňuje vášmu podniku zachovať si konkurencieschopnosť v digitalizovanom a automatizovanom trhovom prostredí. Však len zároveň s kľúčovými faktormi „Človek“ a „Adaptácia“ vznikne perspektívne výrobné prostredie.

Adaptácia

Proaktívne reagovanie na trhové výzvy – rýchlou adaptáciou nových technológií

Pre odpoveď na otázku, či váš podnik dokáže držať krok s rýchlou technologickou premenou, je rozhodujúca vaša schopnosť adaptácie a flexibilita vašich procesov a technológií. Aby ste si v časoch dynamického vývoja trhov zachovali konkurencieschopnosť, mali by ste zvýšenou mierou investovať do otvorených rozhraní a sieťovo prepojených ekonomických systémov. Tieto sú kľúčom k živej inovačnej kultúre a základom pre prispôsobenie a modernizáciu podľa potrieb, rozšírenia funkcií a neustály ďalší vývoj.

Napríklad roboty sa takto dajú pomocou zásuvných modulov plug-in rozšíriť o špecifické aplikácie, ktoré im prepožičajú nové schopnosti. Pripojením na inteligentné služby možno včas rozpoznať možnosti optimalizácie a automaticky nahrávať aktualizácie. Pomocou adaptívnych, flexibilných technológií možno bez problémov vykonávať aj prispôsobenia a prestavby robotov, výrobných buniek a zariadení.

Vďaka spolupráci so sieťami a komunitami, v ktorých sa stretávajú vývojári, výrobcovia zariadení, odborníci na výrobu a ďalšie záujmové skupiny, možno potenciál ukrytý v technológiách rozsiahle analyzovať a využívať, čo znamená pridanú hodnotu pre používateľov a poskytovateľov.

Kľúčový faktor „Adaptácia“ je základom toho, aby bola vaša výrobná technológia neustále aktuálna. Avšak len v kombinácii s kľúčovými faktormi „Človek“ a „Technológia“ sa dá úspešne implementovať do praxe a premeniť na konkurenčnú výhodu.

Zaistite si teraz náskok!

Zistite z našej bezplatne poskytovanej bielej knihy všetko o výzvach a šanciach výrobného prostredia.


Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies