Rozhovor s odborníkom Prof. Dr.-Ing. Jacobom

Prof. Dr.-Ing. Dirk Jacob je odborníkom na automatizáciu výroby a robotiku. Vykonáva výskum v oblasti používania priemyselných robotov a analyzuje roboty z hľadiska spolupráce človeka a robota. Ako mentor v odboroch priemyselnej robotiky a mechatroniky predstavuje dôležitý zdroj impulzov pre vedu a praktické využívanie poznatkov.

Pohľad odborníka na svet výroby v budúcnosti

Je viac než zrejmé, že pre svet, v ktorom je prepojené všetko so všetkým, určujúcim faktorom bude schopnosť prispôsobiť sa. V budúcnosti musia byť výrobné podniky schopné rýchlo a flexibilne nastavovať svoju technickú infraštruktúru podľa nových špecifík trhu.

V pripojených videách vysvetľuje Prof. Dr.-Ing. Dirk Jacob aké megatrendy budú ovplyvňovať výrobu v budúcnosti. Okrem toho objasňuje význam a súvislosti troch kľúčových faktorov, ktoré podnikom umožnia nastaviť svoju výrobu s istotou perspektívy.

Prof. Dr.-Ing. Jacob je odborníkom na automatizáciu výroby a robotiku.

Technický pokrok nefunguje vo vzduchoprázdne. Progresívne technológie môžu celú svoju silu rozvinúť len vtedy, ak sa rozumne spoja s kľúčovými faktormi „človek“ a „adaptácia“.

Prof. Dr.-Ing. Jacob, profesor v odbore automatizácie výroby a robotiky, vysoká škola v Kemptene

Výroba v budúcnosti: Rozhovor s odborníkom Prof. Dr.-Ing. Dirkom Jacobom (1. časť)

Výroba v budúcnosti: Rozhovor s odborníkom Prof. Dr.-Ing. Dirkom Jacobom (2. časť)

Svet výroby v budúcnosti vo vede a praxi

Prof. Dr.-Ing. Jacob zhromaždil v rámci svojich činností v oblasti vývoja a výskumu dôležité poznatky týkajúce sa lepšieho využívania priemyselných robotov, tak isto aj z hľadiska zvýšenej miery spolupráce človeka a robota. V tejto súvislosti bola jemu a jeho tímu udelená zvláštna cena VDMA za inovačný študijný model „Digitálne a regionálne“ a „Cena za vynikajúcu výučbu 2018“ za didaktickú koncepciu študijného programu Systémové inžinierstvo.

Ako zdroj podnetov a hnací článok pre vedu a priemyselnú prax vie, že rozhodnutia prijaté dnes rozhodujú o úspechu zajtrajška. Z tohto ohľadu by malo byť každé podnikové rozhodnutie prezieravé a integrované do celkovej stratégie.

Prof. Dr.-Ing. Jacob sa v oblasti výskumu a výučby zaoberá výrobou v budúcnosti.

Zaistite si teraz náskok!

Zistite z našej bezplatne poskytovanej bielej knihy všetko o výzvach a šanciach výrobného prostredia.

Stiahnuť bezplatne bielu knihu
Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies