Välj din plats:

Land

Robotsystem för säker avveckling av kärntekniska anläggningar

KUKA:s robotar och anläggningar har visat sig stå pall de råaste av industriella miljöer och tillämpningar. Vår decennielånga utveckling av högpresterande lösningar har gett oss ett kunnande som även kärnkraftsindustrin kan dra nytta av: Över hela världen utgör våra robotsystem en tillförlitlig lösning för säker, snabb och kostnadseffektiv avveckling av kärntekniska anläggningar.


Utmaningar vid avveckling av kärntekniska anläggningar

I hela Europa driver man på avskaffningen av kärnkraft. Under de senaste åren har fler kärnkraftverk avvecklats än som byggts nya. Att avveckla dessa anläggningar kommer att bli en mycket viktig uppgift under kommande decennier. Av de flera hundra kärnkraftverk som är i drift globalt har mer än hälften nått slutet på sin tekniska livslängd eller är mycket nära slutet på denna livslängd.

Och på orter där liknande aktiviteter har bedrivits, till exempel kärnenergiforskning, uranupparbetning, upparbetning och bearbetning av naturligt förekommande radioaktiva ämnen, kommer miljösanering att bli nödvändig. I dessa farliga miljöer skulle robotar från KUKA kunna användas för att säkerställa människors säkerhet.

Branschlösningar för avveckling av kärntekniska anläggningar

Som en av de ledande leverantörerna av automatiserade produktions- och monteringslösningar har KUKA byggt upp mångårig erfarenhet och know-how. Vi vet hur man tar fram robotsystem för kärntekniska miljöer som lever upp till de speciella krav som gäller där. Dessa system är robusta, tillförlitliga och säkra och kan till och med arbeta i högradioaktiva miljöer. Vi har specialiserat oss på en rad olika tillämpningar inom avveckling av kärntekniska anläggningar, bland annat:

  • Hantering och sortering av avfallsprodukter

  • Isärmontering

  • Boxinkapsling

  • Förslutning och avtorkning

  • Allmänna organisatoriska aktiviteter

 

Hög skicklighetsnivå tack vare joystickstyrning

Många avvecklingsuppgifter är förknippade med arbeten i människofientliga miljöer. Fjärrstyrning och robotsystem spelar i detta sammanhang en avgörande roll för att minska mängden joniserande strålning som personalen exponeras för. Vår joystickstyrning är unik på denna marknad och kan inte fås från andra leverantörer. Styrningen är specialutvecklad för att kunna samarbeta sömlöst med våra robotar.

Med styrningen kan en operatör fjärrstyra en robot i manuell eller automatisk drift eller med en kombination av dessa. Programmerade rörelsesekvenser minskar arbetsbelastningen på operatören väsentligt. Styrningen har utvecklats för fjärrstyrning på avstånd så stora som 100 meter från bearbetningscellen och ger användaren ökad flexibilitet och operativ effektivitet. Styrningen lämpar sig särskilt väl för komplexa uppdrag som omhändertagande, sortering och utjämning av kärnavfall.

Med KUKA:s joystickstyrning kan operatören styra KUKA:s robotar manuellt med upp till sex frihetsgrader.

Vi erbjuder ett brett sortiment av verktyg och tjänster

Vitt skilda arbetsmetoder är möjliga: helautomatiska program, halvautomatiska eller till och med manuella program tack vare KUKA:s joystickstyrning. Vi erbjuder standardpaket men kan även utveckla och realisera kundspecifika lösningar.

Till dessa hör konstruktions- och byggverktyg baserade på konventionell specialutrustning och som anpassas till roboten. Till exempel:

  • Hydraulisk sax

  • Gripdon och universella gripbackar

  • Verktyg för borrning, återmontering/borttagning av skruvar, pumpning eller sprutning

  • Andra verktyg för allmän avfallsåtervinning och -hantering

Satsa på vår stora know-how även inom denna bransch: Vi erbjuder verktyg för en smidig övergång från drift till avveckling. 

 

Vi är en framgångsrik leverantör till industrin för avveckling av kärntekniska anläggningar

KUKA:s automatiserade system används vid några av de största avvecklingsprojekten i världen.

De KUKA-robotar som används vid avveckling av kärntekniska anläggningar finns redan på marknaden. Dessa robotar används till största del inom gjutindustrin samt i fordonsindustrins produktionslinjer. Våra lösningar för avveckling av kärntekniska anläggningar bygger på beprövad, industriell standardteknik som har anpassats till denna branschs unika och ofta komplexa utmaningar. Detta gör oss till den enda serietillverkaren av robotsystem för kärntekniska anläggningar.

Tillsammans med olika industripartner utvecklar KUKA kärntekniska lösningar för kärnbränslets hela kretsplopp: från utvinning och anrikning till konvertering. Våra lösningar används idag i många anläggningar som sorterar låg- och medelaktivt avfall.

I samarbete med National Nuclear Laboratory (NNL) har KUKA utvärderat hur robotteknik skulle kunna användas i boxinkapslingsanläggningen i Sellafield. Resultatet: Försöken visade att KUKA:s enheter är ett bärkraftigt alternativ för denna hantering. Våra robotar utförde framgångsrikt alla arbetssteg som är nödvändiga för att avfallet ska kunna manipuleras och bearbetas till en adekvat stabiliserad produkt.

KUKA Systems UK, som är en del av KUKA Industries, är en efterfrågad leverantör till maskin-, upphandlings- och byggföretag verksamma inom avveckling av kärntekniska anläggningar och KUKA Systems UK deltar idag i många stora kärnavfallsprojekt. I verksamhetsorten Halesowen har KUKA sitt globala kompetenscenter för avveckling av kärntekniska anläggningar.

Robotteknik kan underlätta saneringsarbetet i kärnkraftsanläggningar – ring oss så berättar vi hur.

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar